Homepage » 2012 » December

Monthly Archives: December 2012

Giải pháp phần mềm quản lý cho công ty kinh doanh phân phối gas, Nước giải khát

I.  Vấn đề của kinh doanh phân phối gas, Nước giải khát   Bạn là công ty  kinh doanh đại lý Gas, nước giải khát. Bạn có một số Đại lý, cửa hàng kinh doanh tại các địa điểm khác nhau. Công việc kinh doanh...