Homepage » 2015 » April

Monthly Archives: April 2015

Tổng quan hệ thống phần mềm CRM Sugar

1) Marketing Chức năng tiếp thị đa kênh của SugarCRM. SugarCRM Multi-Channel thị đơn giản hóa và mở rộng các giải pháp tự động hóa SugarCRM marketing. Chức năng mới cho phep đơn giản hóa thiết lập chiến dịch và thực hiện, quản lý vận...