Homepage » 2016 » October

Monthly Archives: October 2016

Bộ tài liệu đặc tả yêu cầu RFP ( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

Với doanh nghiệp Dệt May khi triển khai hệ thống phần mềm erp thì vấn đề chọn lựa giải pháp, đối tác triển khai rất khó, những câu hỏi cần trả lời: Làm sao xác định hết yêu cầu của các phòng ban một cách...