Homepage » Author Archives: Tuvan

Posts by:

Quản lý cấu hình trong ITIL

Nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ IT chất lượng tốt phục vụ cho kinh doanh một cách kinh tế, hiệu quả và tiện lợi là những gì dẫn đến Quản lý lý Cấu hình. Quản lý Cấu hình cần thiết để kiểm soát các...