Homepage » Giải pháp » ERP » SCM

Category "SCM"

Giới Thiệu sổ tay đầu tư giải pháp ERP cho chuổi cửa hàng bán lẻ hàng điện tử

Nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng điện tử tại Việt Nam có mức tăng trưởng đều qua các năm: Trong giai đoạn 2011 – 2015, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng này đã tăng trưởng với tốc độ bình quân 15,7%/năm. Dự báo,...