Category "BPO"

dịch vụ BPO

FPT IS cung cấp dịch vụ BPO kế toán cho NICE

Cuối tháng 6, FPT IS BPO ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ BPO kế toán cho NICE Corporation - một tập đoàn chuyên về thiết kế xây dựng nhà truyền thống cho căn hộ riêng biệt hàng đầu Nhật Bản. Tổng giá trị...