Category "ITIL"

Quản lý phát hành trong ITIL

Giới thiệu Mục đích của quản lý phát hành là đảm bảo tất cả các yêu cầu đối với quản lý thay đổi đều được xem xét cả khía cạnh kỹ thuật và phi kỹ thuật. Chẳng hạn, khi một RFC đòi hỏi nâng cấp...

Quản lý cấu hình trong ITIL

Nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ IT chất lượng tốt phục vụ cho kinh doanh một cách kinh tế, hiệu quả và tiện lợi...