Homepage » Vai trò » Mua hàng

Category "Mua hàng"

Phụ trách mua hàng

Quy Trình Mua hàng Nhập khẩu của giải pháp EBS đối với công ty SX Gạch Men

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất đã lập, phụ thuộc chu kỳ sản xuất, công đoạn sản xuất, ngày dự trữ hợp lý của từng loại vật tư, phát sinh nhu cầu về nguyên vật liệu, công...