Bộ tài liệu Sổ Tay Quy Trình hoạt động phòng Thông Tin

0

Hệ thống tài liệu “Sổ Tay quy trình hoạt động phòng thông tin” mô tả các quy trình, công việc, hướng dẫn công  việc và các biểu mẫu cho phòng thông tin gồm  bộ phận quản lý tài liệu và bộ phận hỗ trợ công nghệ thông tin.

so tay quy trinh hoat dong phong cong nghe thong tin

I. MÔ TẢ QUY TRÌNH

 1. Kiểm soát tài liệu
 2. Kiểm soát hệ thống thông tin

II. MIÊU TẢ CÔNG VIỆC

 1. Cán bộ quản lý tài liệu
 2. Cán bộ hỗ trợ công nghệ thông tinh

III. HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

 1. Ký mã và trình bày tài liệu
 2. Ban hành, sửa đổi, phân phối, lưu giữ và huỷ bỏ tài liệu
 3. Kiểm soát tài liệu và hồ sơ điện tử
 4. Quản lý và khai thác hệ thống thông tin mạng nội bộ
 5. Thu thập, tính toán, phân tích và xử lý các chỉ tiêu đánh giá quá trình Thông tin
 6. An ninh mạng và khôi phục hệ thống sau sự cố
 7. Quản lý kết nối thông tin các chi nhánh
 8. Phòng chống phá hoại mạng từ bên ngoài
 9. Quản lý hỗ trợ tài nguyên chung
 10. Kiểm tra vận hành hạ tầng kết nối và IP phone
 11. Khởi động lại hệ thống máy chủ tại HO
 12. Hỗ trợ người sử dụng
 13. Thiết lập cấu hình tối thiếu về phần cứng và phần mềm máy tính sử dụng
 14. Quy trình Backup-Restore
 15. Quy trình thiết lập kết nối VPN ở phía Client
 16. Hướng dẫn sử dụng Ip Phone

Xem mẫu ” An ninh mạng và khôi phục hệ thống sau sự cố”:

IV. BIỂU MẪU

 1. Phiếu yêu cầu ban hành/sửa đổi tài liệu
 2. Phiếu đề xuất nhu cầu tài liệu
 3. Tình trạng ban hành/ sửa đổi tài liệu
 4. Danh mục tài liệu được kiểm soát
 5. Danh mục kiểm soát tài liệu
 6. Phiếu kiểm tra tài liệu và thông tin
 7. Danh mục các hệ thông tin
 8. Phiếu đề xuất nhu cầu hệ thông tin
 9. Danh mục kiểm soát hệ thông tin
 10. Danh sách khai thác hệ thông tin
 11. Nhật ký quản trị hệ thông tin
 12. Báo cáo tình trạng hạ tầng kết nối và IP phone
 13. Nhật ký hỗ trợ

Xem mẫu ” Nhật ký quản trị hệ thống thông tin”:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.