Bộ tài liệu Sổ Tay Quy Trình hoạt động phòng truyền Thông

0

Bộ Tài liệu “Sổ tay quy trình hoạt động phòng truyền thông” mô tả các quy trình hoat động, các hướng dẫn công việc cũng như mô tả công việc và biểu mẫu dùng cho phòng truyền thông.

So tay quy trinh hoat dong phong truyen thong

I.MÔ TẢ QUY TRÌNH

 1. Quan hệ truyền thông
 2. Cập nhật thông tin Website

II. MIÊU TẢ CÔNG VIỆC

 1. Nhân viên PR – Quan hệ truyền thông
 2. Phụ trách nội dung, quản trị website

III. HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

 1. Tổ chức họp báo
 2. Cập nhật thông tin Website
 3. Thu thập, tính toán, phân tích và xử lý các chỉ tiêu đánh giá quá trình Truyền thông
 4. Xuất bản nội san công ty chi nhánh

Xem Hướng dẫn công việc tổ chức họp báo:

IV. BIỂU MẪU

 1. Yêu cầu hỗ trợ tổ chức họp báo
 2. Yêu cầu phát hành TCBC
 3. Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin website
 4. Mẫu báo cáo hoạt động PR

Xem Biểu mẫu báo cáo hoạt động PR tháng:

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.