Lựa chọn ERP như thế nào để đầu tư hiệu quả?

1
Xin giới thiệu các bạn sile trình bày của công ty Viami về:

Lựa chọn ERP như thế nào để đầu tư hiệu quả?

Nội Dung

  1. Thông tin đối với doanh nghiệp
  2. Các bài toán của doanh nghiệp
  3. ERP là gì?
  4. ERP – lựa chọn khôn ngoan để phát triển bền vững
  5. Băn khoăn
  6. Làm thế nào để tránh thất bại trong việc đầu tư vào ERP?

Xem chi tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.