Tổng thể về quản lý chất lượng trong sản xuất chế biến thủy hải sản

0

Hệ thống cho phép quản lý, thống kê các lỗi ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm từ đó có các giải pháp khắc phục. tong the quan ly chat luong san xuat thuy hai san Sản xuất hàng mẫu Quy trình này bắt đầu từ khi nhân viên phụ trách bán hàng nhận được yêu cầu hàng mẫu của khách hàng hoặc làm mẫu cùng khách hàng. Sau khi nhân viên phụ trách bán hàng hoặc phòng R&D nhập hoàn chỉnh yêu cầu hàng mẫu, chương trình sẽ gửi thông báo cho các bộ phận liên quan như:

 • Phòng R&D: chịu trách nhiệm xây dựng quy trình sơ khởi.
 • Phòng QLCL và kiểm nghiệm: chuẩn bị để kiểm hàng

Nhân viên phòng R&D nhận thông báo có yêu cầu hàng mẫu. Trong thông báo có đầy đủ thông tin về bảng ghi yêu cầu hàng mẫu do nhân viên phụ trách bán hàng tạo như:

 • Mã số bảng ghi, tên gọi
 • Mã và tên khách hàng
 • Mã và tên hàng hóa

Nhân viên R&D làm mẫu cùng khách hàng. Sau đó xây dựng quy trình sơ khởi để sản xuất hàng mẫu hoặc hướng dẫn trực tiếp trên dây chuyền. Kết quả của quy trình này, kết quả kiểm tra chất lượng hàng mẫu gửi đến nhân viên phụ trách bán hàng. Bước tiếp theo, nhân viên phụ trách bán hàng sẽ

 • Yêu cầu xuất hàng mẫu để gửi cho khách hàng
 • Thỏa thuận và ký hợp đồng

Kiểm hàng Bán Nhân viên vi sinh nhận các hồ sơ sau từ phòng QLCL:

 • Hồ sơ giám sát sản xuất
 • Hồ sơ HACCP
 • Mã số lô

và nhận hợp đồng tư phòng kinh doanh. Nhân viên vi sinh sẽ lập hồ sơ kiểm hàng, khi tạo hồ sơ kiểm hàng, nhân viên vi sinh sẽ đính kèm hồ sơ giám sát sản xuất – bản trên file đã nhận ở bước 3 từ phòng QLCL. Sau đó nhân viên vi sinh sẽ đăng ký ngày kiểm hàng với đơn vị kiểm định. Những thông tin quan trọng của hồ sơ kiểm hàng bao gồm:

 • Kiểm cho đơn hàng bán nào? (Khách hàng, số hợp đồng, cảng đến)
 • Ngày kiểm hàng đã được bên kiểm định xác nhận
 • Ngày kiểm hàng thực tế
 • Mã, tên và số lượng hàng dự kiến sẽ xuất
 • Đây là đợt kiểm lại hàng đã kiểm trước đây nhưng chưa xuất? (Chương trình sẽ cung cấp báo cáo về số lượng dự kiến xuất và số lượng thực xuất của các lần kiểm hàng)
 • Và các thông tin khác như: ngày sản xuất, code, mã số lô.

Hồ sơ này lập cho tất cả các loại kiểm định do các đơn vị như Nafiqad, SGS, Vina control… thực hiện. Xử lý mẫu đã kiểm Nếu kết quả kiểm đạt, nhân viên vi sinh báo kế toán kho, phòng kinh doanh để trả mẫu bên kiểm định lấy lưu tại kho. Nếu kết quả kiểm không đạt, nhân viên vi sinh thông báo cho các bộ phận liên quan:

 • Phòng QLCL để sắp xếp tái kiểm lại lô hàng trên mẫu lưu. Lúc này phải đăng ký bên kiểm định kiểm lại lô hàng, Phòng kinh doanh làm việc để sắp xếp lại ngày xuất hàng.

Trích sổ tay đầu tư giải pháp ERP ngành Thủy Hải Sản – Tập 4 Quy trình quản lý chât lượng sản xuất.

Tập 4: Quản lý sản xuất và chất lượng- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.