[infographics] giải pháp phần mềm Social CRM và sự phát triển

0

Thế nào là Social CRM, sự phát triển từ CRM truyền thống sang Social CRM như thế nào?

Social CRM là gì

 

Và sự phát triển của social CRM theo sự phát triển của mạng xã hội:

sự phát triển Social CRM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *