Quy trình Marketing trong giải pháp CRM quản lý trung tâm đào tạo

1

Tài liệu mô tả quy trình marketing trong giải pháp crm cho trung tâm đào tạo gồm các quy trình từ lập kế hoạch đến thực thi chiến dịch marketing ngoài ra tài liệu còn mô tả chi tiết các yêu cầu 

I. QUY TRÌNH MARKETING

1.      Quy trình tổng thể

quy trinh tong the marketing giai phap crmcho cac trung tam dao tao

II.  YÊU CẦU CHỨC NĂNG QUY TRÌNH MARKETING

1.      Quản lý thông tin danh mục đào tạo

1.1.Quản lý lớp học

 •  Quản lý thông tin chi tiết của lớp học: Tên lớp, ngày bắt đầu học, sỉ sổ,…
 •  Quản lý tình trạng của lớp học: đang mở, chưa mở, lớp đủ số lượng.
 •  Quản lý chương trình học của lớp học: Số buổi hoc, giá tiền
 •  Thống kê lớp học theo nhiều tiêu chí:

– Lớp học đang mở trong tuần/ tháng/ năm hoặc khoảng thời gian

– Lớp học đã mở trong tuấn/ tháng/ năm hoặc khoảng thời gian

– Lớp học đã đủ số lượng học viên

Thống kê lớp học theo sỉ số học viên hiện tại ( lớn hơn, nhỏ hơn, bằng hoặc khoảng)

1.2. Quản lý môn học

 • Quản lý thông tin môn học: Mã môn học, tên môn học, số tín chỉ
 • Thống kê môn học theo nhiều tiêu chí: tên môn học, mã môn học, số tín chỉ.

1.3.Quản lý giảng viên

 • Quản lý thông tin chi tiết của giảng viên: Tên giảng viên, địa chỉ, điện thoại, email,…
 • Thống kê giảng viên theo nhiều tiêu chí: Tên, điện thoại, email,…

1.4.Quản lý chương trình học

 • Quản lý thông tin chi tiết của chương trình học: Mã chương trình học, tên chương trình học, ngày bắt đầu, số tháng, giá tiền, ghi chú,…
 • Quản lý tình trạng của chương trình học: Bàn thảo, đang duyệt, công bố.

1.5. Quản lý cấp chứng chỉ

 • Quản lý thông tin chi tiết của chứng chỉ: Lớp học đã đăng ký, mã chứng chỉ, nơi cấp, ngày cấp, ngày hết hạn, nội dung cấp chứng chỉ, người phụ trách…
 • Thống kê chứng chỉ theo nhiều tiêu chí: ngày cấp, nơi cấp, người phụ trách cấp,…

2.      Quản lý chiến dịch

 • Lập kế hoạch cho các hoạt động Tiếp thị và phát triển chiến dịch bằng cách chỉ ra các vấn đề chính cần thực hiện để đạt được mục tiêu.
 • Định nghĩa các chỉ số thành công và đo lường tính hiệu quả của chiến dịch (Giá trị Trả lại của Đầu tư – ROI) bằng cách liên kết trực tiếp (link) đến các Chào hàng và Tiềm năng
 • Theo dõi và Kiểm soát tất cả các yêu cầu khách hàng có liên quan trực tiếp đến các chiến dịch
 • Theo dõi và Kiểm soát bộ phận bán hàng có liên quan trực tiếp đến các chiến dịch

Xem chi tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.