Tổng quan Zoho CRM, giải pháp CRM phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

0

I. CRM – các Modul trong Tiếp thị Tự động (Tiếp thị Automation)
Cùng với Chức năng Quản lý Chiến dịch quản lý có sẵn trong Zoho CRM, bạn có thể lập các kế hoạch có hiệu quả cho chi phí tiếp thị, bằng cách đó có thể cải tiến chất lượng của quá trình Tạo các chào hàng. Ngoài ra việc tích hơp của chức năng Quản lý chiến dịch với Chào hàng và Cơ hội giúp cho Doanh nghiệp của bạn đo lường việc thực hiện các chiến dịch và tính hiệu quả của nó, Các modules:

bao cao-dashboard zoho CRM

1. Quản lý chiến dịch
• Lập kế hoạch cho các hoạt động Tiếp thị và phát triển chiến dịch bằng cách chỉ ra các vấn đề chính cần thực hiện để đạt được mục tiêu
• Định nghĩa các chỉ số thành công và đo lường tính hiệu quả của chiến dịch (Giá trị Trả lại của Đầu tư – ROI) bằng cách liên kết trực tiếp (link) đến các Chào hàng và Tiềm năng
• Theo dõi và Kiểm soát tất cả các yêu cầu khách hàng có liên quan trực tiếp đến các chiến dịch
• Theo dõi và Kiểm soát bộ phận bán hàng có liên quan trực tiếp đến các chiến dịch
2. Tạo các chào hàng
• Trực tiếp nhập dữ liệu các Chào hàng từ trang web của bạn bằng cách sử dụng mẫu Web-to-lead
• Cài đặt cá nhân hóa e-mail trả lời tự động các thông tin dựa trên các yêu cầu khách hàng
• Chấp thuận các Chào hàng từ trang Web công ty và gán đến người bán hàng trong Doanh nghiệp
• Tuỳ biến mẫu Web-to-lead cho mỗi quy trình chào hàng của từng Doanh nghiệp
• Nhập các Chào hàng từ các nguồn bên ngoài như tải về từ các trang Web, các chương trình hội chợ, hội thảo, thư tín trực tiếp, và các thể loại khác chiến dịch khác nhau.
• Đánh giá các Chào hàng cho các giai đoạn tiếp theo dựa trên thông tin lấy được trong chi tiết Chào hàng.
3. Tiếp thị qua Email
• Quản lý danh sách thư tín dựa trên dữ liệu hiện tại, liên quan đến các Chào hàng, Tài khoản và Liên hệ
• Tạo ra các mẫu email dạng HTML từ hệ thống Zoho CRM cho chiến dịch Tiếp thị qua Email hàng loạt
• Thiết lập quy trình e-mail opt-out phù hợp với các Quy định CAN-SPAM sử dụng mẫu Unsubscribe
II. Lực lượng Bán hàng tự động (Sales Force Automation – SFA)
Zoho CRM cho phép bộ phận bán hàng có được các chức năng bán hàng phức hợp như Tạo các chào hàng và Đánh giá, phân tích các đơn hàng đang trong quá trình triển khai, phân tích các giai đoạn bán hàng và khả năng, phân tích đối thủ, dự báo bán hàng theo thời gian thực, quản lý chỉ tiêu bán hàng, báo cáo, bảng đo tổng hợp… Các chức năng trên tạo ra cơ hội để tập trung hơn vào chu kỳ sống trong bán hàng đối với khách hàng (tạo ra chào hàng – cái nhận được – sự chuyển đổi – sự duy trì – lòng trung thành) hơn chỉ là quy trình bán hàng, qua đó làm tăng doanh số bán hàng.

Zoho CRM có các modul cho việc quản lý Lực lượng Bán hàng Tự động (SFA) gồm Chào hàng (Lead), Tiềm năng (Potential), Tài khoản (Account), Liên hệ (Contact) và Dự báo bán hàng (Forecast). Bạn có thể theo dõi chính xác tất cả các cơ hội kinh doanh, tiến gần hơn đến các thoả thuận trong thời gian ngắn hơn. Ngoài ra bạn có thể nhận ra chỗ vướng mắc trong quá trình bán hàng ở cấp cao và thực sự tận dụng được dữ liệu khách hàng hiện tại cho các cơ hội bán hàng trong tương lai (cross-selling and up-selling), Các modules:

lead-zoho crm

1. Quản lý Chào hàng (Lead Management)
• Quản lý các Chào hàng (từ tạo ra các Chào hàng đến chuyển đổi chúng sang thành Cơ hội)
• Thu thập các Chào hàng ngay lập tức từ trang web của bạn sử dụng mẫu Web-to-lead để quản lý một cách hiệu quả trong hệ thống CRM của bạn
• Tuỳ chỉnh mẫu Web-to-lead theo các yêu cầu mỗi Công ty / Doanh nghiệp.
• Nhập dữ liệu các Chào hàng từ nguồn bên ngoài như tải về Web, các cuộc trình diễn thương mại, hội thảo, thư gửi bưu điện trực tiếp, thư điện tử và các chiến dịch khác
• Thiết lập các quy tắc gán Chào hàng để tự động hoá ấn định các Chào hàngn đến các bộ phận bán hàng trong tổ chức bán hàng của Doanh nghiệp
• Đánh giá các Chào hàng đến giai đoạn tiếp theo căn cứ vào thông tin nắm được trong chi tiết Chào hàng. Khi Chào hàng có đủ điều kiện cho giai đoạn thăm dò, Bạn có thể chuyển đổi chúng thành Cơ hội Bán hàng, Tài khoản và liên lạc bằng chỉ bằng một click chuột đơn giản
• Tuỳ chỉnh quá trình Quản lý Chào hàng (B2B and B2C business scenarios) theo từng yêu cầu riêng biệt của mỗi Doanh nghiệp.
• Hỗ trợ Skype trong dữ liệu Liên hệ và Chào hàng, như vậy cả số điện thoại hay Người sử dụng có Skype có thể tư động quay số một cách đơn giản chỉ với một cú Click chuột
• Các báo cáo chuẩn và bảng đo tổng hợp được xây dựng sẵn cho việc hết sức dễ dàng học và sử dụng hệ thống. Bạn cũng có thể tự tạo ra các Báo cáo theo yêu cầu của công việc Kind doanh trong Doanh nghiệp.
2. Quản lý Cơ hội
• Theo dõi tất cả các cơ hội bán hàng trong chu kỳ bán hàng từ đầu đến cuối
• Nhập dữ liệu Các tiềm năng từ Các Giải pháp CRM khác vào hệ thống
• Kết hợp các Cơ hội với Tài khoản, Liên hệ, Hoạt động và mođun khác để có một tầm nhìn tốt và toàn diện hơn về các cơ hội (cách nhìn bao quát 360o)
• Theo dõi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong từng đơn hàng
• Phân tích giai đoạn bán hàng và khả năng có thể đạt được đến khi thành công
• Biểu đồ hình phễu trực giác bán hàng để phân tích kênh Liên hệ và loại trừ tất cả việc có thể làm đình trệ các chu kỳ bán hàng
• Cảnh báo đến người liên quan trong công ty khi tiến gần sự thoả thuận có thể bán hàng (cảnh báo sự thoả thuận lớn) hoặc gần với sự hoàn thành
• Thiết lập bố trí bán hàng leo thang đến cấp cao hơn trong điều luât của Định nghĩa Luồng (Workflow) nhằm giảm bớt những việc có thể làm đình trệ các chu kỳ bán hàng
• Tạo ra Báo giá, Đơn đặt bán hàng và Hoá đơn từ các Tiềm năng
• Xuất dữ liệu các cơ hội đến phần mền bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và các phần mền khác để phân tích quá trình bán hàng đang triển khai (pipe line) và nhanh chóng nhận ra việc làm đình trệ nếu có
3. Quản lý Tài khoản Khách hàng
• Theo dõi tất cả các Tài khoản có liên quan tới Liên hệ, Cơ hội, Yêu cầu trợ giúp và các chi tiết trong một nơi lưu trữ chung
• Cho phép tạo mối quan hệ giữa Tài khoản cấp trên và các chi nhánh của nó hoặc các phân cấp về quản lý
• Cho phép nhập các tài khoản từ các nguồn CRM khác và các ứng dụng kinh doanh vào Zoho CRM
• Tạo ra các Báo giá, Đơn đặt Bán hàng và các Hóa đơn cho Tài khoản
• Theo dõi quá trình mua sắm của khách hàng và phân tích các cơ hội cho việc tăng bán hàng trong tương lai (up-selling and cross-selling opportunities)
• Nhận biết sự tham chiếu liên quan từ các Tài khoản và Liên hệ cho việc thúc đẩy triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới
• Tạo ra đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu khách hàng và bảng đo cho các tài khoản
• Lưu trữ lịch sử giao dịch về Tài khoản và Liên lạc liên quan, các chú thích từ trước đó
• Xuất dữ liệu các tài khoản đến phần mềm tính toán như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và phần mềm khác để phân tích mẫu mua hàng thường có của khách hàng và đưa ra các chương trình nhằm thúc đẩy tính liên tục mua hàng trung thành của Khách hàng
4. Quản lý Liên hệ
• Theo dõi tất cả Liên hệ có liên quan tới các Cơ hội, Yêu cầu Trợ giúp, Hoạt động và các chi tiết khác trong một nơi lưu trữ chung
• Quản lý hệ thống cấp bậc liên hệ trong nội bộ công ty để tạo ra tốt hơn sự phối hợp trong khi giao dịch với khách hàng
• Nhập các Liên hệ từ bên ngoài nguồn CRM và các ứng dụng kinh doanh khác vào hệ thống
• Xuất dữ liệu ra các phần mềm tính toán như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và phần mềm khác để phân tích sâu hơn
• Đồng bộ hoá các Liên hệ giữa Zoho CRM cùng với Microsoft® Outlook® sử dụng Zoho CRM Outlook Plug-in
5. Quản lý Hoạt động (Activity Management)
• Bổ sung tất cả các email của khách hàng quan trọng có liên quan vào hệ thống CRM của bạn để có thể tham khảo một cách nhanh chóng trong tương lai
• Lưu trữ tất cả các chi tiết các cuộc gặp / cuộc gọi với khách hàng theo dạng lịch trực quan
• Quản lý các công việc hàng ngày của người sử dụng để có một quá trình tổ chức bán hàng hợp lý

6. Dự báo Bán hàng (Sales Forecast)
• Ước lượng doanh thu bạn có thể phát sinh trong từng năm tài chính, từng quý và từng tháng
• Nhận biết Nhân viên bán hàng đạt được các mục tiêu của họ trong từng quý hay năm tài chính
• Dự báo doanh thu phát sinh cho Quý tiếp theo
• Lập ra đầy đủ các Báo cáo và Bảng tổng hợp dự báo theo yêu cầu của Công việc thực tế
7. Báo giá Bán hàng (Sales Quotes)
• Theo dõi các Báo giá Bán hàng nổi bật trong danh sách
• Bổ sung các khoản mục cho các Báo giá và cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tổng số lượng
• Chọn các giá khác nhau cho cùng một sản phẩm cho mỗi khách hàng khác nhau
• Lập ra bảng in Báo giá Bán hàng và chuyển cho các khách hàng tiểm năng qua các mẫu E-mail có sẵn
• Tránh lặp lại các công việc bằng việc đưa ra điạ chỉ Thanh toán và Vận chuyển của khách hàng triển vọng trong quá trình tạo Đơn bán hàng
• Hiển thị Báo giá Bán hàng liên quan tới các tài khoản bên dưới dạng danh sách
• Tuỳ biến các Báo giá Bán hàng theo mỗi yêu cầu trong từng công ty
III. Hỗ trợ Khách hàng
Zoho CRM cung cấp tính năng quản lý Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng (Bàn trợ giúp – HelpDesk) như quản lý Các vụ việc(Trouble tickets), Cách Giải quyết (Kiến thức cơ bản được lưu trữ), Các luồng Xử lý Vụ việc & Leo thang trong các quy tắc của Luồng Công việc (Workflow), dễ dàng triển khai các mẫu Web-to-case cho việc nắm giữ các yêu cầu cụ thể từ khách hàng qua Websites công ty. Ngoài ra, bạn cũng có thể đồng bộ hóa email yêu cầu từ khách hàng như các Vụ việc / Yêu cầu từ Microsoft Outlook đến modun Quản lý Vụ việc trong Zoho CRM.

Chức năng quản lý Các vụ việc (Cases) và Giải pháp (Solution) có thể sử dụng để sắp xếp hợp lý quy trình tổ chức của bạn và mở rộng cho phép hợp nhất tốt hơn giữa Bán hàng và các quy trình Hỗ trợ Khách hàng trong một hệ thống đơn lẻ. Sự hợp nhất giữa Bán hàng và quản lý Hỗ trợ sau bán hàng giúp cho tổ chức của bạn trong giải quyết các yêu cầu mà khách hàng đã thông báo đến trong thời gian ngắn nhất có thể, làm tăng sự thỏa mãn khách hàng và giúp có nhiều cơ hội bán trong tương lai hơn nữa (gồm cả cơ hội cross-selling và up-selling)

1. Quản lý Vụ việc / Yêu cầu (Case Management)
• Theo dõi tất cả các báo cáo vụ việc của khách hàng và dựa trên mỗi quy trình hỗ trợ khách hàng của Công ty
• Tạo ra các vụ việc qua e-mail, điện thoại hoặc Website sử dụng mẫu Web-to-Case. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung e-mail khách hàng cụ thể như Vụ việc từ email khách hàng trong Microsoft Outlook
• Tự động hóa các quy trình xử lý vụ việc sử dụng các điều luật Luồng Công việc để có các giải pháp giải quyết tốt hơn và tăng sự hài lòng của Khách hàng
• Sắp xếp các vụ việc theo thứ tự tăng dần sử dụng các điều luật của Workflow để giải quyết tốt nhất vụ việc và nâng cao thỏa mãn khách hàng
• Tuỳ biến modun Các Vụ việc theo quy trình hỗ trợ khách hàng trong toàn Doanh nghiệp, như thêm các trường tuỳ biến, bố trí thay đổi các trang trong đơn giản bằng cách kéo và thả và cho phép xem toàn cảnh 360o bao quát hơn (cùng danh sách có liên quan)
• Tuỳ biến Báo cáo và bảng đo theo dõi tổng hợp theo từng Vụ việc cụ thể
2. Quản lý Giải pháp
• Manage product-wise solutions (knowledge Base articles) in an easily accessible centralized location for a better case resolution in the least possible time with less effort
• Periodically update the solutions based on customer suggestions & feedback
• Customize the solutions module to suite your organization-wide knowledge base requirements which includes adding custom fields, modifying page layout through drag & drop customization and changing the order of 360 degree views ((related list views)
• Customize the solution-specific Báo cáo & Tổng hợp
• Quản lý Giải pháp một cách Thông minh (dựa trên Tiêu đề trong Cơ sở dữ liệu Tri thức) tại một nơi tập trung có thể dễ dàng truy cập nhằm nhanh chóng giải quyết các vụ việc tốt hơn trong thời gian ngắn nhất có thể cùng với sự cố gắng tối thiểu
• Cập nhật có chu kỳ các giải pháp cơ bản dựa trên các yêu cầu và phản hồi của khách hàng
• Tuỳ biến các modun giảp pháp để phù hợp với nền tảng kiến thức cơ bản đối với các yêu cầu trong tổ chức của bạn, bao gồm thêm các trường thông tin tuỳ biến, bố trí thay đổi các trang tuỳ biến chỉ đơn giản bằng cách kéo – thả và thay đổi cách nhìn rộng bao quát 360o toàn diện hơn (cùng danh sách xem có liên quan)
• Tuỳ biến Báo cáo và Bảng đo Theo dõi Tổng hợp cho các giải pháp cụ thể.

IV. Quản lý Kho

Zoho CRM mở rộng những chức năng của CRM truyền thống và kích hoạt tính năng quản lý quy trình bán hàng bằng cách tích hợp tính năng về Quản lý Đặt hàng như Sản phẩm, Sổ Giá, Bạn hàng, Báo giá Bán hàng, Đặt hàng và Hóa đơn với các modun bán hàng liên quan như là Chào hàng, Tài khoản & Liên hệ và Cơ hội

Với Zoho CRM – với tính năng Quản lý đặt hàng bạn có thể hoàn thành sự hợp nhất không liền mạch giữa hoạt động thanh toán trước và sau khi bán trong một ứng dụng duy nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể thực hiện quá trình mua hàng hóa hay dịch vụ từ những danh sách được chọn ra từ các bạn hàng hay đại lý.

1. Danh mục Sản phẩm
• Quản lý danh mục các sản phẩm trong toàn công ty về và liên kết với mỗi sản phẩm trong catolog tới các module khác để cho một cái nhìn toàn diện 360o.
• Nhập các chi tiết sản phẩm từ các chương trình ứng dụng khác nhau
• Tùy chỉnh sắp đặt các trang sản phẩm, các trường và danh sách cách nhìn riêng liên quan tới các yêu cầu của mỗi Doanh nghiệp
• Đính kèm tài liệu chi tiết sản phẩm như: các phụ lục, hợp đồng bản quyền và các văn bản khác
• Chuyển các chi tiết sản phẩm đến phần mềm tính toán khác như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và các phần mềm khác cho việc phân tích sâu hơn
• Tạo Danh sách Giá cho từng loại khách hàng và liên kết sản phẩm với Danh sách giá
Các sản phẩm thu được từ danh sách chọn sẵn của các đại lý
• Quy trình mua sản phẩm từ các Danh mục Bạn hàng được lựa chọn.
2. Đơn Bán hàng
• Theo dõi các Đơn Bán hàng (SO) nổi bật / cần theo dõi theo danh sách,
• Thêm các sản phẩm vào các đơn hàng và cập nhật tổng số phụ, thuế, sự điều chỉnh và tổng số
• Chọn những giá khác nhau của cùng một mặt hàng cho từng lọai khách hàng
• Tạo ra các đơn bán hàng thân thiện (printer-friendly) và gửi cho những khách hàng triển vọng thông qua các mẫu e-mail được tạo sẵn
• Tạo Đơn đặt bán hàng (Sales Order – SO) và Hóa đơn với chỉ một click từ mục Đơn Bán hàng (SO)
• Tránh lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ Thanh toán và Vận chuyển của các khách hàng triển vọng.
• Thể hiện các Báo giá liên quan tới từng Tài khoản thông qua các danh sách liên quan
• Tùy biến các trường của Đơn Bán hàng theo yêu cầu tổ chức của bạn
3. Đặt hàng
• Tạo luồng tích hợp quy trình mua bán một cách thống nhất trong toàn công ty.
• Theo dõi những đơn đặt hàng tiêu biểu trong danh sách đặt hàng
• Mua bán sản phẩm từ danh sách các đại lý, hãng sản xuất, người bán tốt nhất cho công ty với Zoho CRM
• Quản lí cập nhật số lượng hàng trong kho bằng sự hợp nhất không liền mạch giữa khả năng đáp ứng cho việc đặt hàng và khả năng của kho dự trữ có sẵn trong Công ty
• Tuỳ biến hoá các trường Đặt mua hàng (PO) và Đơn bán hàng (SO) theo yêu cầu Công ty.
• Tránh lặp lại công việc bằng cách thể hiện động địa chỉ Thanh toán và Vận chuyển của khách hàng triển vọng trong khi lập Đơn Đặt hàng
• Thêm mặt hàng vào Đơn đặt hàng và cập nhật tổng số phụ, thuế, sự điều chỉnh và tổng số một cách tự động
• Tạo ra các PO/SO một cách thân thiện có thể tuỳ biến để sau đó chuyển cho Đại lý/Khách hàng bởi các mẫu E-mail được tạo ra từ trước
• Thông báo định kỳ số lượng hàng hoá còn trong kho đến các bên có liên quan trong Công ty vì vậy mà hàng trong kho luôn luôn có khả năng đáp ứng các đơn đặt hàng chưa được giải quyết
4. Hoá đơn
• Theo dõi các hóa đơn cần chú ý từ danh sách nhìn Hóa đơn
• Tùy chỉnh nội dung hóa đơn theo những yêu cầu của Công ty
• Thêm các sản phẩm vào hóa đơn và cập nhật tổng số phụ, thuế, sự điều chỉnh và tổng số (grand total) một cách tự động
• Tránh lặp lại công việc bằng cách thể hiện động về địa chỉ Thanh toán và Vận chuyển của khách hàng trong khi lập hóa đơn
V. Báo cáo & Tổng hợp

Zoho CRM cho phép có thể tùy biến hoàn toàn các báo cáo trong tất cả các modun cùng với nhiều lựa chọn linh hoạt, như các modun liên kết chéo, các tổ chức số học, các cách bố trí khác nhau, 3 cột mức độ phân loại theo nhóm, dữ liệu công cộng/cá nhân, đặt lich biểu kế hoạch tạo báo cáo và chuyển đến những người sử dụng tiếp theo, bao gồm cả những người không sử dụng Zoho CRM qua thư điện tử. Ngoài ra, thêm 25 mẫu báo cáo được sắp xếp theo các modun khác nhau, sẵn sàng được sử dụng để tham khảo và nâng cao kinh nghiệm hiểu biết.

Bảng đồng hồ đo tổng hợp (dashboard) đưa ra các thông tin đo lường chính cho các hoạt động của Doanh nghiệp theo thời gian thực. Sử dụng các bảng đo bạn có thể dễ dàng hình dung sự so sánh, kiểu mẫu, và khuynh hướng trong bán hàng, tiếp thị, xác minh và kiểm kê dữ liệu có liên quan. Trong Bảng đồng hồ đo tổng hợp Zoho CRM gồm các loại khác nhau của biểu đồ 2 chiều-3 chiều (2D/3D), được tạo ra sử dụng dữ liệu hiện có trong hệ thống dựa trên Công nghệ Macromedia Flash. Biểu đồ duy nhất là biểu đồ hình phễu, có thể được sử dụng để hình dung quá trình đang bán hàng và các trạng thái của nó một cách trực giác qua các giai đoạn khác nhau.
1. Báo cáo
• Có hơn 25 mẫu báo cáo sẵn dành cho Lực lượng Bán hàng, Tiếp thị, Hỗ trợ Khách hàng và các modul dành cho Quản lý khác
• Khả năng tạo ra Báo cáo Chéo sử dụng các dữ liệu tại các Module khác nhau
• Lập lịch biểu tạo Kế hoạch Báo cáo từ các các loại thư mục Cá nhân / Công cộng, kích hoạt cho phép người sử dụng có thông tin dựa trên Quyền Truy cập của họ.
• Chuyển các dữ liệu báo cáo đến kiểu dữ liệu khác như XLS và PDF để phân tích sâu hơn
Rèn luyện để báo cáo dữ liệu từ bảng đo
• Chuyên sâu (Drill down) dữ liệu báo cáo từ Bảng đồng hồ đo tổng hợp.

2. Bảng đồng hồ đo tổng hợp (DashBoard)
• Flash-based, interactive Bảng đồng hồ đo tổng hợp with an aesthetically pleasing layouts and fast loading capability
• Fully customizable Bảng đồng hồ đo tổng hợp with different types of Bar, Funnel, Pie, and Line charts
• Drill down charts for further data analysis
• Bảng đồng hồ đo tổng hợp được xây dựng theo hướng tương tác, trực quan bởi công nghệ Flash nhằm cung cấp cái nhìn trực quan, chuyên sâu và nhanh chóng hiển thị,
• Hoàn toàn có khả năng tuỳ biến Bảng đo cùng các loại biểu đồ dải, biểu đồ hình phễu, biểu đồ hình tròn, biểu đồ đường kẻ
• Chuyên sâu Biểu đồ cho phân tích các dữ liệu sâu hơn
VI. Quản lý Luồng Công việc
Zoho CRM Quản lý Luồng Công việc cho phép bạn tự động hoá quy trình Bán hàng, Tiếp thị, Hỗ trợ của Doanh nghiệp, trong đó các bản ghi được gán hoặc chuyển đổi các hoạt động từ người sử dụng này sang người sử dụng khác, theo các điều luật đã quy định trước. Lợi ích chính của Quản lý Luồng Công việc (Workflow) là việc cải thiện một cách hiệu quả công việc bằng cách loại trừ những bước không cần thiết trong việc cập nhật các bản ghi, kiểm soát quá trình tôt hơn bằng cách cải tiến quá trình kinh doanh thông qua tiêu chuẩn hoá phương pháp làm việc, và giảm bớt chi phí hoạt động.

Zoho CRM cho phép nguyên tắc Gán Chào hàng trong Quản lý Chào hàng để gán các chào hàng được nhập vào hoặc tích hợp web cho các sở hữu chào hàng (bộ phận bán hàng) dựa trên các tiêu chuẩn quan trọng khác nhau (khu vực, đất nước, công ty…) một cách tự động. Một ví dụ về Nguyên tắc Quản lý Luồng Công việc khác trong Quản lý cơ hội là Cảnh báo giao dịch lớn. Nguyên tắc này được thực hiện khi doanh số bán hàng và khả năng dành được giao dịch lớn vượt qua một giá trị đáng kể mà có thể được thông báo cho nhà quản lý và các đồng nghiệp khác trong nhóm làm việc của bạn

Tính năng Chính:
• Đưa ra các nguyên tắc Gán Chào hàng để tự động Gán Chào hàng cho người Bán hàng trong Doanh nghiệp
• Cảnh báo Người Liên quan trong Công ty khi một giao dịch lớn đóng lại hoặc gần hoàn thành
• Liên kết các hoạt động (các công việc) đến các nguyên tắc Quản lý Luồng Công việc để các bản ghi có liên quan được tạo mới/được sửa đổi cho các công việc mới được tạo ra đến người sử dụng trong quá trình bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và đặt hàng.
• Thiết lập các thông báo e-mail cùng với mẫu e-mail được xây dựng trước để thực hiện khi gặp tiêu chuẩn về quy tắc Quản lý Luồng Công việc, các thông báo e-mail sẽ được gửi tất cả cho người nhận.
VII. Zoho CRM Tích hợp Outlook (Plugin)

Zoho CRM Outlook Plug-in nâng cao hiệu suất của người sử dụng Microsoft Outlook(R) CRM nhằm đồng bộ hoá các thông tin liên quan đến khách hàng như Liên hệ, Lịch, Công việc và email với Zoho CRM. Thêm nữa, Bạn có thể thêm các thông tin email vào / ra liên quan đến khách hàng của Outlook vào dịch vụ Zoho CRM như một Yêu cầu hoặc liên kết đến Liên hệ trong CRM.

Tính năng Chính
• Đồng bộ hoá Liên hệ, Lịch và các Công việc giữa Microsoft Outlook và Zoho CRM
• Giải quyết mâu thuẫn (nếu có) trong quá trình đồng bộ Liên hệ, Lịch và Công việc cùng Zoho CRM như vậy dữ liệu sẽ không bị lệch đối với thông tin khách hàng.
• Bổ sung thêm các e-mail ra / vào trong Outlook như một Yêu cầu khách hàng đến hệ thống Zoho CRM
• Liên kết email vào / ra của Outlook với Chào hàng hoặc Liên hệ trong Zoho CRM
• Thay đổi/Sửa chữa nội dung e-mail và file đính kèm với Chào hàng hay Liên hệ trong Zoho CRM mà không cần sửa chữa nội dung gốc nên sẽ không làm xáo trộn thông điệp e-mail chính trong Microsoft Outlook

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.