VparLaw-Phần mềm quản lý doanh nghiệp dịch vụ về dịch vụ luật

0

VparLaw là Phần mềm Chuẩn hóa quy trình như : Hợp đồng dịch vụ tư vấn luật; Công nợ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ; Marketing dịch vụ tư vấn luật; Chăm sóc theo dõi đối tượng sử dụng dịch vụ luật;Kiểm soát công việc; Cung ứng luật sư, dịch vụ luật; Tư vấn luật cho khách hàng, …  VparLaw  được cấu tạo đặc biệt cho các hãng luật, phòng công chứng, dịch vụ tư vấn, dịch vụ pháp lý .

who really i am essay precio del cialis venezuela source link writing a science research paper viagra work for girls generic viagra coupon codes essay on my ambition in life quotes https://www.myrml.org/outreach/ttu-thesis-guidelines/42/ buy business plano tx narrative essay papers you can buy lasix dog abdominal swelling population of india essay viagra no prescription australia buy zithromax online with discover card how to delete a mail account on iphone 6 plus watch essay about my collegeВ http://ww2.prescribewellness.com/onlinerx/buy-kamagra-with-paypal/30/ global warming essay in french unit business plan paper writing jobs get link http://jeromechamber.com/event/movie-grades/23/ https://nebraskaortho.com/docmed/splitting-viagra-tablets/73/ source life in a village essay https://www.aestheticscienceinstitute.edu/medical/side-effects-to-levitra/100/ https://statmodeling.stat.columbia.edu/movabletype/papers/school-uniform-essay-sample.html here https://recyclesmartma.org/physician/cialis-20-mg-12-compresse/91/ buy viagra in stores get link Hồ sơ đối tác thông tin về đối tác là khách hàng, tổ chức sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ luật, tư vấn, pháp lý, … Số di động, email liên hệ, địa chỉ, website, … Lưu ý: Hồ sơ đối tác được phân loại tổng quát và biến đổi theo đặc điểm hành vi thực hiện, theo thực tế quan hệ,  nhờ chức năng Phân tích trong Vpar .

Hồ sơ Người đại diện đối tác: các thông tin di động, email, chức vụ và đặc điểm của người được tiếp cận để giao dịch, tư vấn, thực hiện dịch vụ, …

Hồ sơ dịch vụ : các thông tin phân loại, phân biệt dịch vụ, một phần dịch vụ, sản phẩm để cung cấp cho khách hàng, đối tác như :

– Tư vấn pháp lý về đầu tư trong nước & nước ngoài

– Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động doanh nghiệp và thương mại

– Tư vấn pháp lí liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán & đầu tư tài chính

– Tư vấn pháp lý về quyền sử dụng đất & bảo vệ môi trường

– Tư vấn pháp lí liên quan tới Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp

– Tư vấn pháp lý về lao động & việc làm

– Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động giáo dục & đào tạo

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến internet & phương tiện truyền thông mới

– Tư vấn thủ tục giải thể, xử lý nợ và phá sản doanh nghiệp

– Tham gia các hoạt động nghiên cứu pháp lý, các dự án hỗ trợ phát triển pháp luật, cải cách tư pháp

–  Tham gia các hoạt động tố tụng về thương mại

–  Dịch thuật tài liệu

Theo khoảng thời gian, hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, …

   Giao dịch: Những ai đã tham gia giao dịch, tư vấn, thụ lý hồ sơ … dùng các phương thức Điện thoại, Trực tiếp, Fax, Chat, ghi âm, quay video, … cho mục đích Giới thiệu, Chăm sóc hay Tư vấn…Với các khách hàng, đối tác nào, vào thời điểm nào, giai đoạn nào, nội dung nào, …

   Công văn: Ai đã gửi công văn, giấy tờ, thủ tục pháp lý cho kế hoạch nào, hội thảo nào, chiến dịch nào, … cho các khách hàng nào, khi nào, với thông điệp gì, ….

   SMS: Ai đã gửi tin nhắn cho kế hoạch nào, hội thảo nào, chiến dịch nào, … cho các khách hàng đối tác nào, khi nào với thông điệp gì, ….

   Email: Ai đã gửi Email cho kế hoạch nào, hội thảo nào, chiến dịch nào, … cho các khách hàng, đối tác nào, khi nào với thông điệp gì, ….

   Hẹn lịch: Ai đã giao việc gì, khi nào, nội dung gì, cho ai, để giải quyết cho khách hàng, đối tác nào

   Biểu phí: Ai báo biểu phí dịch vụ, sản phẩm pháp lý, … cho ai, khi nào, cụ thể bao nhiêu, …

   Dự báo

– Khớp lệnh: Tự động tạo sàn giao dịch tư vấn và dịch vụ tư vấn… , khớp lệnh tư vấn – dịch vụ theo khoảng giá trị, theo luật sư, theo đối tác khách hàng, thời gian tư vấn, …

– Dự báo: Thời gian tới có bao nhiêu khách hàng, đối tác sẽ đăng ký sử dụng dịch vụ, trị giá bao nhiêu tiền, các dịch vụ tư vấn, sản phẩm nào,…tương ứng với số lượng, khối lượng bao nhiêu. Từ đó có bức tranh tổng thể về dịch vụ cung ứng tư vấn, tài chính, nguồn nhân lực thực hiện, phương tiện thực hiện, địa điểm, thời gian, đối tác cụ thể nào , ..

– Đánh giá: các giao dịch vụ tư vấn nào được đánh giá là tiềm năng, cơ hội, các trường hợp nào khẩn cấp, cần quyết định ngay, các lý do mà khách hàng đồng ý mua dịch vụ tư vấn …

– Với bài toán cho thuê dịch vụ tư vấn, luật sư: Dự báo tình hinh tương lai của tất cả nguồn lực tư vấn như luật sư, chuyên gia, thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất, dịch vụ kỹ thuật nào có thể cho thuê được, vào thời điểm nào, nhận lại từ khách hàng nào, ở đâu, …

– Thống kê các cặp nguyên nhân – kết quả: Có hành vi tư vấn hay không tư vấn vì Lý do: Giá rẻ, Hỗ trợ tốt, tư vấn đúng, hay Chăm sóc kỹ, ….

   Hợp đồng tư vấn:

– Những khách hàng, đối tác ký hợp đồng, tư vấn, loại dịch vụ, sản phẩm nào, số lượng bao nhiêu, trị giá bao nhiêu,  ai là người mang hợp đồng về, …

– Lịch sử lưu chuyển của các nguồn lực tư vấn, luật sư, chuyên gia, phương tiện cho thuê, mua bánnhư thế nào: những ai, giá trị bao nhiêu, thời điểm nào, theo loại tiền nào, quy đổi theo nguyên tệ là bao nhiêu trong cả quá trình lịch sử mua bán , …

– Tình hình Hợp đồng tư vấn theo từng nhân viên kinh doanh, luật sư, tư vấn, trên thị trường ra sao, trị giá, số lượng, khoảng thời gian, …

– Tình hình phải thu theo đợt tư vấn định kỳ, các khoản thu dịch vụ tư vấn duy trì theo từng hợp đồng quy định của hãng, doanh nghiệp ra sao

   Xuất dịch vụ:

– Tình hình tổ chức, sắp xếp các dịch vụ tư vấn, sản phẩm pháp lý, chứng từ pháp lý, … cho ai, khi nào.

– Với luật sư, chuyên gia, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị cho thuê: Thời gian nào, tài sản nào, của khách hàng nào hết thời hạn cho thuê.

– Tình hinh xuất dịch vụ theo từng đơn hàng, theo từng dự án, từng khách hàng, …

   Thu tiền:

– Tình hình công nợ khách hàng, đối tác tổng hợp, chi tiết, theo dịch vụ, sản phẩm tư vấn, theo thời gian, số lượng tiền, đối tượng tư vấn, ….

–  Tình hình tổng hợp công nợ người thuê luật sư, chuyên gia, cơ sở vật chất,phương tiện, thiết bị ra sao.

– Chi tiết công nợ từng người mua dịch vụ tư vấn bao nhiêu.

– Cảnh báo công nợ: Tự động báo quá hạn thanh toán bao nhiêu ngày, bao nhiêu tiền, của đơn hàng nào, …

   Nhập dịch vụ

– Tình hình nhập dịch vụ tư vấn, luật sư, chuyên gia, cơ sở vật chất, …. ?

– Tình hình chuyển giao các luật sư, chuyên gia, cơ sở vật chất, … cho ai, khi nào.

– Với luật sư, chuyên gia, phương tiện, thiết bị đi thuê : Thời gian nào, tài sản nào, của khách hàng nào hết thời hạn đi thuê.

– Tình hình nhập dịch vụ tư vấn theo từng đơn hàng, theo từng dự án, …

   Chi tiền

– Tình hình tổng hợp công nợ luật sư, cộng tác viên, nhà cung cấp dịch vụ tư vấn,  người cung cấp phương tiện, thiết bị ra sao.

–  Chi tiết công nợ từng người cung cấp bao nhiêu.

– Giá trị công nợ của các nhà cung cấp khác nhau, các đơn hàng khác nhau tính theo một nguyên tệ ( usd hoặc vnđ, hoặc vàng, … ) là bao nhiêu, …

– Cảnh báo công nợ: Tự động báo quá hạn thanh toán bao nhiêu ngày, bao nhiêu tiền, của đơn hàng nào, …

   Nguồn dịch vụ tư vấn: Quỹ , nguồn luật sư, chuyên gia, cộng tác viên, kho phương tiện, thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ kỹ thuật có thể mua, bán hoặc thuê được.

– Tổng hợp tình hình xuất nhập tồn luật sư, chuyên gia, công tác viên, dịch vụ tư vấn

– Tổng hợp tình hình xuất nhập tồn của các kho, quỹ nguồn về tất cả các thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, dịch vụ kỹ thuật.

– Tình hình quá trình lưu chuyển tư vấn – dịch vụ của một luật sư, chuyên gia, của thiết bị, phương tiệnnhư thế nào: Đã mua bán với các giá trị nào, cho nhưng ai, thời điểm nào

   Tình hình thực hiện: theo quá trình tư vấn, theo hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước của từng luật sư, của cả nhóm, phòng , khu vực, .. như:

– Từng khách hàng: đã giao dịch, email, sms, công văn, biểu phí, nhận tư vấn, trả tiền như thế nào. Trong từng thực hiện sẽ là chi tiết cụ thể đã làm như thế nào

– Từng dịch vụ tư vấn, sản phẩm pháp lý, phương tiện, thiết bị: đã được báo giá, mua, bán, giao, nhận với những ai, khi nào. Chi tiết là hồ sơ khách hàng đối tác nào.

– Từng nhân viên kinh doanh, tư vấn, chăm sóc: đã được giao việc (hẹn lịch), thực hiện giao dịch, gửi nhận sms, email, công văn, báo giá, dự báo tiềm năng cơ hội, hợp đồng tư vấn, thu tiền, chăm sóc, như thế nào trong hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước như thế nào.

– Từng cặp, nhóm vấn đề thực hiện đồng bộ theo từng Khách hàng: Tình hình từ Dự báo đến Hợp đồng tư vấn, Thu tiền. …

– Từng cặp, nhóm vấn đề thực hiện đồng bộ theo từng dịch vụ tư vấn, sản phẩm pháp lý: Tình hình từ Dự báo đến Hợp đồng tư vấn, Thu tiền. …

– Tình hình thực hiện tổng hợp theo kế hoạch, chiến dịch, dự án

– Tình hình thị trường dịch vụ tư vấn pháp lý, theo ngành nghề, lĩnh vực, khu vực, đã giao dịch, hợp đồng …  với số lượng, giá trị, khu vực, loại khách hàng, …. như thế nào.

– Tình hình thị trường theo loại khách hàng đối tác: nguồn giứoi thiệu, tổ chức, lĩnh vực hoạt động, loại hình tổ chức, vùng miền,  … đã hợp đồng, giao dịch các dịch vụ, sản phẩm pháp lýgì, thời lượng nào, luật sư nào, bao nhiêu, khi nào, …

   Lập Kế hoạch:

– Kế hoạch, hội thảo, chiến dịch quảng bá dịch vụ tư vấn, sản phẩm pháp lý mới, ngành mới, phương tiện mới, …

– Kế hoạch, chiến dịch chăm sóc, marketing cung cấp dịch vụ tư vấn, sản phẩm pháp lý bổ sung cho tất cả các khách hàng, đối tác đã qua dịch vụ tư vấn, sản phẩm pháp lý, thời gian, luật sư, chuyên gia … nào đó.

– Kế hoạch chiến dịch chăm sóc các khách hàng, đối tác có giá trị tư vấn phí trên 100 triêu vnđ

– Kế hoạch chăm sóc, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các khách hàng có dịch vụ, sản phẩm pháp lý cần nâng cao .

–  Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng.

–  Lập kế hoạch Marketing từ việc Phân tích thị trường dịch vụ tư vấn.

– Lập kế hoạch Marketing từ việc Phân tích thị trường khách hàng theo vùng địa lý, thu nhập, ngành nghề, lĩnh vực nguồn giới thiệu, …

–  Lập chính sách kinh doanh theo khách hàng, dịch vụ tư vấn, theo điều kiện hợp đồng sẽ có: đơn giá, chiết khấu, dịch vụ đặc biệt, khách hàng đặc biệt, …

   Công việc hàng ngày theo lịch hẹnNhắc cụ thể ai làm, với khách hàng nào, nội dung hẹn ra sao, khi nào, đã thực hiện hay chưa, ….

–  Tự động nhắc Công việc thanh toán theo các Hợp đồng cụ thể.

– Tự động nhắc Công việc Xuất dịch vụ tư vấn, sản phẩm pháp lý, chứng từ hồ sơ pháp lý

– Tự động nhắc Công việc xem lại các kế hoạch, chiến dịch khi kết thúc

–  Tự động nhắc Công việc xem lại hiệu lực Biểu phí

– Tự động nhắc Công việc hạn chu kỳ các thủ tục pháp lý, thẩm định, công nhận, thông báo, ….

– Tự động nhắc Công việc dạng Khẩn cấp, Báo cáo sêp, Quyết đinh ngay

– Tự động nhắc Công việc do lãnh đạo giao, bộ phận khác giao

–  Tự động đưa ra danh sách các công việc chưa thực hiện tích lũy.

– Tự động chỉ ra các Công việc đã hẹn lịch trong tuần tới, tháng tới

– Tự động nhắc sinh nhật của khách hàng để chăm sóc.

– Tự động nhắc Hạn cho thuê luật sư, chuyên gia, cơ sở vật chất cụ thể nào đó đã đến.

   Công việc hàng ngày theo kế hoạchNhắc cụ thể ai làm, với các khách hàng nào, nội dung hẹn ra sao, ….

– Tự động nhắc Công việc theo kế hoạch, dự án, chiến dịch đang trong giai đoạn phải thực hiện.

– Tự động áp các chính sách kinh doanh như với các khách hàng đặc biệt , dịch vụ tư vấn ưu đãi, luật sư đặc biệt, theo từng giai đoạn, …. về măkt giá, chiết khấu, tổng giá trị, đơn hàng, số lượng … cho các nhóm loại khách hàngkhác nhau.

Ai thực hiện với ai, Mục đích gì, phương tiện nào, nội dung ra sao, thời gian nào, …

   Giao dịch: Nội dung tư vấn, trao đổi, phản hồi khách hàng, chốt các điểm thống nhất, bằng Điện thoại, Trực tiếp, Chat, ghi âm, quay video…

   Công văn: Tự động in nhãn hàng loạt gửi thư cho hội thảo, cho thông báo, công văn, thông điệp, cho việc gửi chứng từ, quà tặng, …

   SMS: Nhắn tin các thông điệp ngắn, như: thay đổi lịch học, phí dịch vụ, công nợ, địa chỉ, Nhắn tin hàng loạt…

   Email: Gửi và nhận Email hàng loạt, theo các mẫu, cho các chiến dịch E-Marketing, cho các giao dịch hàng ngày

   Biểu phí: Các mẫu chuẩn biểu phí dịch vụ tư vấn, sản phẩm pháp lý cho các, các dịch vụ gia tăng cho khách hàng.

   Hẹn lịch: Giao việc, phân công công việc cho các đồng nghiệp. Hẹn lịch với các đối tác, luật sư, khách hàng, đồng nghiệp, …

   Dự báo: Dự báo đánh giá về các cơ hội tiềm năng của các giao dịch tư vấn. Booking giữ chỗ dịch vụ tư vấn, luật sư, phương tiện đi kèm …

   Hợp đồng: các nội dung chính của hợp  đồng dịch vụ tư vấn,…

   Xuất dịch vụ: Hoàn thành các dịch vụ, tư vấn, thủ tục pháp lý, bàn giao các giấy tờ, chứng từ pháp lý …

   Thu tiền: Thu theo bất kỳ loại tiền tệ nào như usd, eu, vnđ, vàng, .. sẽ tự quy đổi về công nợ loại tiền theo hợp đồng.

   Nhập dịch vụ: Nhận luật sư, cộng tác viên, các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn …

 Chi tiền: Chi chính xác theo công nợ còn lại từng hợp đồng.

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.