VparSpaClinic-Phần mềm quản lý Spa, thẩm mỹ viện, phòng khám

0

VparSpa là giải pháp chuẩn hóa hệ thống quản lý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp như thẩm mỹ viện, phòng khám, spa, trung tâm thể dục thẩm mỹ…: Mua bán dịch vụ; Marketing; Chăm sóc khách hàng: Kiểm soát công việc; Công nợ người mua người bán; Xuất nhập tồn … Chính sách kinh doanh thông qua quản lý phát hành thẻ, hoặc thẻ liên kết cho khách hàng…

Hồ sơ khách hàng Thông tin về khách hàng như số di động, email liên hệ, nghề nghiệp, cơ quan, ngày sinh, … và số thẻ Customer Card tự phát hành, hoặc thẻ liên kết có đăng ký. Lưu ý: Hồ sơ khách hàng được phân loại tổng quát và biến đổi theo đặc điểm hành vi thực hiện, theo thực tế quan hệ,  nhờ chức năng Phân tích trong Vpar.

Hồ sơ Đối tượng được tiếp cận: (đại diện khách hàng): Các thông tin di động, email, chức vụ, ngày sinh, giới tính và đặc điểm của người tiếp cận dùng thẻ Customer Card để mua, bán, sử dụng dịch vụ… Loại đối tượng phân loại theo quan hệ với Người đứng tên thẻ (khách hàng):  Vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp ….

Hồ sơ sản phẩm : Các thông tin như

– Mã dịch vụ, Tên dịch vụ

– Loại dịch vụ

– Nhà cung cấp, sản xuất

– Đặc tính kỹ thuật : Mô tả đặc tính dịch vụ

– Hồ sơ kỹ thuật đi kèm

– Hình ảnh món

– Có sẵn 10 trường để người dùng khai thác

Theo khoảng thời gian, hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, …

   Giao dịch: Những ai đã dùng các phương thức Điện thoại, Trực tiếp, Fax, Chat … cho mục đích Giới thiệu, Chăm sóc hay Bán hàng theo các chiến dịch, kế hoạch marketing …

   Nhãn thư: Ai đã gửi thư cho kế hoạch nào, chiến dịch nào, … cho các khách hàng nào, khi nào, với thông điệp gì, ….

   SMS: Ai đã gửi tin nhắn cho kế hoạch nào, chiến dịch nào, … cho các khách hàng nào, khi nào với thông điệp gì, ….

   Email: Ai đã gửi Email cho kế hoạch nào, chiến dịch nào, … cho các khách hàng nào, khi nào với thông điệp gì, ….

   Hẹn lịch: Ai đã giao việc gì, khi nào, nội dung gì, cho ai, để giải quyết cho khách hàng nào

   Báo giá: Đã có các Báo giá chuẩn về mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm và dịch vụ kèm theo … trong các thời kỳ như thế nào, theo các chính sách kinh doanh nào.

   Dự báo

– Dự báo: Thời gian tới có bao nhiêu khách hàng sẽ đặt trước, bao nhiêu khách, trị giá bao nhiêu tiền, các dịch vụ, sản phẩm cụ thể nào, mỹ phẩm nào, dược phẩm nào… tương ứng với số lượng, khối lượng bao nhiêu. Từ đó có bức tranh tổng thể về kinh doanh, tài chính, nguồn nhân lực thực hiện, phương tiện thực hiện, địa điểm, thời gian, đối tác cụ thể nào , ..

– Đánh giá: các giao dịch kinh doanh nào được đánh giá là tiềm năng, cơ hội, các trường hợp nào khẩn cấp, cần quyết định ngay, các lý do mà khách hàng đồng ý mua , …

– Thống kê các cặp  nguyên nhân – kếtquả: Có hành vi mua hay không mua vì Lý do: Giá rẻ, Chất lượng tốt, Giao hàng đúng, hay Chăm sóc kỹ, ….

   Hợp đồng:

– Quản lý các hợp đồng với các nhà cung cấp mỹ phẩm, dược phẩm, nguyên vật liệu…

– Ký hợp đồng với nhà cung cấp nào, ai làm hợp đồng, nội dung, chi tiết các sản phẩm, giá trị hợp đồng

   Xuất hàng:

– Tình hình xuất bán mỹ phẩm, dược phẩm, hàng hóa, dịch vụ… cho ai, khi nào, bao nhiêu về khối lượng, giá trị, …

– Tình hình xuất bán hàng theo mã Lot, serial, theo mã nhập hàng…

   Thu tiền:

– Tình hình tổng hợp công nợ người tiêu thụ thừa thiếu ra sao

Chi tiết công nợ từng người tiêu thu bao nhiêu.

   Nhập hàng

– Tình hình nhập hàng hóa mỹ phẩm, dược phẩm, dịch vụ… của ai, khi nào, bao nhiêu, …

– Tình hình nhập hàng theo từng đơn hàng, theo từng kế hoạch, từng nhà cung cấp, …

– Tình hình nhập hàng theo mã Lot, serial, theo nhập hàng trả lại…

   Chi tiền

– Tình hình tổng hợp công nợ người cung cấp.

– Chi tiết công nợ từng người cung cấp bao nhiêu.

– Giá trị công nợ của các nhà cung cấp khác nhau, các đơn hàng khác nhau tính theo một nguyên tệ ( usd hoặc vnđ, hoặc vàng, … ) là bao nhiêu, …

– Cảnh báo công nợ: Tự động báo quá hạn thanh toán, bao nhiêu tiền, của đơn hàng nào, …

   Kho hàng: Quỹ, nguồn, sản phẩm,dịch vụ

– Tổng hợp tình hình xuất nhập tồn của các kho về tất cả các mỹ phẩm, dược phẩm, dịch vụ

– Chi tiết tình hình xuất nhập tồn của các kho về tất cả các mỹ phẩm, dược phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

– Trị giá hàng tồn kho theo giá nhập, giá xuất, theo Nguyên tệ bất kỳ tại thời điểm tỷ giá nào đó.

– Tồn kho theo sản phẩm, theo loại sản phẩm tại tất cả các kho hoặc vài kho cụ thể nào đó

– Tình hình xuất nhập tồn theo mã Lot, Serial.

– Tự động cảnh báo hạn sử dụng của mỹ phẩm, dược phẩm.

   Tình hình thực hiện: theo quá trình kinh doanh, theo hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước của từng điểm kinh doanh, của cả nhóm, khu vực, .. như:

– Từng khách hàng theo thẻ: đã giao dịch, email, sms, nhãn thư,tiêu thu, nhập, xuất hàng hóa, nhận tiền, trả tiền như thế nào. Trong từng thực hiện sẽ là chi tiết cụ thể đã làm như thế nào

– Từng mỹ phẩm, dược phẩm, dịch vụ với những ai (thế nào), khi nào. Chi tiết là hồ sơ khách hàng nào

– Từng nhân viên kinh doanh: đã được giao việc (hẹn lịch), thực hiện giao dịch, gửi nhận sms, email, nhãn thư, báo giá, dự báo tiềm năng cơ hội, mua, bán, thu tiền, chi tiền, chăm sóc, như thế nào trong hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước như thế nào.

– Từng cặp, nhóm vấn đề thực hiện đồng bộ theo từng Khách hàng: Tình hình từ Dự báo đến Đặt hàng, Xuất hàng, Thu tiền. Hoặc Đặt hàng, Nhập hàng, Chi tiền như thế nào…

– Từng cặp, nhóm vấn đề thực hiện đồng bộ theo từng Sản phẩm:Tình hình từ Dự báo đến Đặt hàng, Xuất hàng, Thu tiền. Hoặc Đặt hàng, Nhập hàng, Chi tiền như thế nào…

– Tình hình thực hiện tổng hợp theo kế hoạch, chiến dịch, dự án

·       Tình hình thị trường theo loại khách hàng: tổ chức, nghề nghiệp, vùng miền,  … đã mua bán, giao dịch các mỹ phẩm gì, dược phẩmgì, dịch vụ gì, bao nhiêu, khi nào, …

– Tự động định nghĩa, phân loại khách hàng theo tiêu chí bất kỳ: Theo doanh số, theo số lượng, theo loại sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ, … trên đơn vị tháng, tuần, theo khu vực địa lý, tùy vào mùa vụ (Khách hàng thẻ Vàng, Bạc, Kim cương, … tùy theo từng giai đoạn tiêu thụ )

          Lập Kế hoạch:

–  Kế hoạch, chiến dịch chào mời dịch vụ, sản phẩm, chính sách…mới

– Kế hoạch, chiến dịch chăm sóc các khách hàng đã sử dụng dịch vụ A để chào bán dịch vụ B (cross-selling).

– Kế hoạch, chiến dịch chăm sóc các khách hàng đã sử dụng dịch vụ A để chào bán dịch vụ A* (up-selling).

– Kế hoạch chiến dịch chăm sóc khách hàng VIP, các khách hàng đã, đang dùng thẻ thành viên

– Kế hoạch chiến dịch chăm sóc các khách hàng có giá trị mua bán trên 30 triệu vnđ

– Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng, sự kiện …

–  Lập kế hoạch Marketing từ việc Phân tích thị trường theo loại mỹ phẩm,dược phẩm, dịch vụ nào đó.

· – Lập kế hoạch Marketing từ việc Phân tích thị trường khách hàng theo vung địa lý, doanh số mua bán, công nợ, …

– Lập kế hoạch kinh doanh từ việc Phân tích hàng tồn kho số lượng, giá trị, thời gian tồn, …

– Lập chính sách kinh doanh theo chuẩn của công ty: đơn giá, chiết khấu, hàng hóa đặc biệt, khách hàng đặc biệt, …

– Lập các chính sách kinh doanh theo phân loại thẻ ( vàng, bạc, kim cương, … của từng giai đoạn kinh doanh )

– Lập các chính sách kinh doanh theo phân loại thẻ liên kết Tràng tiền Plaza, Vietinbank, GLCclub, Hoàn kiếm Hotel, Vietnam airline,  ….

 Công việc hàng ngày theo lịch hẹnNhắc cụ thể ai làm, với khách hàng nào, nội dung hẹn ra sao, khi nào, đã thực hiện hay chưa, ….

– Tự động nhắc Công việc thanh toán theo các đơn hàng cụ thể.

– Tự động nhắc Công việc giao nhận hàng hóa,

– Tự động nhắc Công việc như book, đăng ký dịch vụ, sử dụng, khám, …

– Tự động nhắc Công việc như lịch gọi điện, nhắn tin, Email chăm sóc, nhắc nhở, theo dõi … từng khách hàng,

– Tự động nhắc Công việc xem lại các kế hoạch, chiến dịch khi kết thúc

– Tự động nhắc Công việc xem lại hiệu lực báo giá chuẩn

– Tự động nhắc Công việc hạn hiệu lực hợp đồng cung ứng.

– Tự động nhắc Công việc hạn sử dụng của mỹ phẩm, dược phẩm, thẻ khách hàng, thẻ dịch vụ….

– Tự động nhắc Công việc dạng Khẩn cấp, Báo cáo sếp, Quyết đinh ngay

– Tự động nhắc Công việc do lãnh đạo giao, bộ phận khác giao

–  Tự động đưa ra danh sách các công việc chưa thực hiện tích lũy.

–  Tự động chỉ ra các Công việc đã hẹn lịch trong tuần tới, tháng tới

– Tự động nhắc sinh nhật của khách hàng, nhắc ngày thành lập doanh nghiệp để chăm sóc.

   Công việc hàng ngày theo kế hoạchNhắc cụ thể ai làm, với các khách hàng nào, nội dung hẹn ra sao, ….

– Tự động nhắc Công việc theo kế hoạch, dự án, chiến dịch, chính sách đang trong giai đoạn phải thực hiện.

– Tự động nhắc các chính sách kinh doanh như loại mỹ phẩm, dược phẩm, dịch vụ … về mặt giá, chiết khấu, tổng giá trị, đơn hàng, số lượng … cho các nhóm loại khách hàng khác nhau.

Ai thực hiện với ai, Mục đích gì, phương tiện nào, nội dung ra sao, thời gian nào, …

   Giao dịch:  Nội dung giao dịch: tư vấn, chăm sóc, Phản hồi khách hàng, chốt các điểm thống nhất, bằng Điện thoại, Trực tiếp, Chat, …

   Nhãn thư: Tự động in nhãn hàng loạt gửi thư cho hội thảo, cho việc gửi quà tặng, gửi thiệp mời, …

   SMS:  Nhắn tin các thông điệp ngắn, tế nhị như: giá cả, công nợ, địa chỉ, chúc mừng sinh nhật, nhắc lịch hẹn trị liệu, thông báo khuyến mãi … Nhắn tin hàng loạt.

   Email: Gửi và nhận Email hàng loạt, theo các mẫu, cho các chiến dịch E-Marketing, cho các giao dịch hàng ngày.

   Báo giá: Các mẫu báo giá về các mỹ phẩm, dược phẩm, dịch vụ, gói trị liệu…Bảng giá chuẩn các sản phẩm, dịch vụ trong từng giai đoạn, từng khu vực kinh doanh.

   Hẹn lịch: Giao việc, hẹn lịch với các đối tác, khách hàng, nhân viên

   Dự báo: Dự báo đánh giá về các cơ hội tiềm năng của các giao dịch kinh doanh

   Hợp đồng: Các nội dung chính của hợp  đồng mua bán, dịch vụ,…

   Xuất hàng: Kiêm hóa đơn bán hàng gồm Tên sản phẩm, dịch vụ, đơn giá, thành tiền, tổng tiền, chiết khấu theo %, theo tổng tiền, theo số thẻ Customer card, theo chính sách kinh doanh, …. Khi xuất hàng, Vpar tự sinh ra đơn hàng để theo dõi công nợ, sinh thu tiền để đối chiếu công nợ cho các trường hợp người bán hàng trực tiếp.

   Thu tiền: Thu theo bất kỳ loại tiền tệ nào như usd, eu, vnđ, vàng, .. sẽ tự quy đổi về công nợ loại tiền theo hợp đồng.

   Nhập hàng: Nhận hàng hóa, Nhập theo mã Lot, Serial, Barcode ( mã vạch )

Chi tiền: Chi chính xác theo công nợ còn lại từng hợp đồng.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.