ASAP-phương pháp luận triển khai SAP-quy trình triển khai ERP hieu qua

Để thành công trong công việc chúng ta luôn phải làm việc một cách khoa học và có phương pháp. Triển khai ERP cũng vậy, chúng ta cần có một phương pháp luận thật rõ ràng và đã trải qua thử thách thành công. Với hơn 30 năm kinh nghiệm SAP đã đưa ra phương pháp triển khai AcceleratedSAP (ASAP). 5 giai đoạn :

Phương pháp luận triển khai SAP

Phương pháp luận triển khai SAP

Project Preparation: Chuẩn bị dự án
Business Blueprint: Thiết kế quy trình nghiệp vụ
Realization: Thực hiện
Final Preparation: Chuẩn bị cuối cùng
Go Live & Support: Chạy thật và hỗ trợ
Chi tiết phương pháp luận triển khai: