Bộ tài liệu đặc tả yêu cầu RFP ( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

0

Với doanh nghiệp Dệt May khi triển khai hệ thống phần mềm erp thì vấn đề chọn lựa giải pháp, đối tác triển khai rất khó, những câu hỏi cần trả lời:

 1. Làm sao xác định hết yêu cầu của các phòng ban một cách chi tiết ?
 2. Làm sao chọn được giải pháp/ nhà cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai phù hợp với yêu cầu và ngân sách?
 3. Làm sao giám sát được quá trình triển khai để đảm bảo quá trình triển khai dự án đi đúng hướng, nằm trong thời gian và ngân sách?
 4. Làm sao để quá trình chuyển giao công nghệ, kiến thức của nhà cung cấp đến đội ngũ nhân viên một cách nhanh chóng và hiệu quả?

Tài liệu RFP không những giúp ích cho Doanh nghiệp muốn triển khai giải pháp ERP mà còn giúp Nhà cung cấp biết được phạm vi yêu cầu chi tiết của khách hàng và là cơ sở xác định phạm vi dự án (SOW):

 1.  Giúp cho doanh nghiệp xác định yêu cầu của phòng ban 1 cách chi tiết, để lựa chọn giải pháp phù hợp.
 2. Giúp cho doanh nghiệp chọn lựa sản phẩm phù hơp với yêu cầu của mình, đồng thời có cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng giải pháp của nhà cung cấp đưa ra một cách định lượng theo mức độ ưu tiên.
 3. Giúp cho nhà cung cấp sản phẩm biết được phạm vi yêu cầu chức năng, và là cơ sở để nghiệm thu dự án sau này, giảm thiểu rủi ro dự án kéo dài không nghiệm thu được.

Các trường thông tin trong tài liệu gồm:

 1. Số thứ tự của các yêu cầu ( STT): số thư tự các yêu cầu được sắp xếp theo hình cây
 2. Thông tin yêu cầu (Requirement): thông tin chi tiết yêu cầu
 3. Độ ưu tiên của yêu cầu  (Priority): đánh mức độ ưu tiên của các yêu cầu mức độ 1 yêu cầu cao nhất cần phải có, các mức độ tiếp yêu thì độ ưu tiên giảm dần.
 4. Khả năng đáp ứng của giải pháp ( Verdor responses): có 6 mức độ đáp ứng của nhà cung cấp ứng với yêu cầu:

–  SUP : được hổ trợ hoàn toàn
– MOD: để hổ trợ cần phải qua chỉnh sữa thêm
– ADD: Hổ trợ qua đối tác hoặc đối tác chỉnh sữa thêm
–  PAR: Hổ trợ 1 phần trong yêu cầu
–  FUR: hổ trợ trong phiên bản tiếp theo trong tương lại
– NOT: không hổ trợ

I. MỤC YÊU CẦU CHÍNH PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA HÀNG

 1. Lưu trữ thông tin, hồ sơ nhà cung cấp
 2. Đánh giá năng lực nhà cung cấp
 3. Yêu cầu mua hàng và bảng báo giá
 4. Giá và chiết khấu
 5. Hợp đồng và các điều kiện thỏa thuận
 6. Quản trị mua hàng
 7. Quy trình nhận hàng
 8. Báo cáo quy trình mua hàng, khả năng báo cáo trực tuyến
 9. Các yêu cầu báo cáo và giao diện

Có 147 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ mua hàng

MỤC YÊU CẦU (RFP) PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA HÀNG

II. MỤC YÊU CẦU CHÍNH PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG 

 1. Nhập thông tin đơn hàng
 2. Quy trình thực hiện đơn đặt hàng
 3. Xem xét khả năng cung cấp mặt hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 4. Thiết kế
 5. Giá cả và chiết khấu
 6. Tồn kho và hóa đơn
 7. Theo dõi thanh toán
 8. Quản trị bán hàng
 9. Dữ liệu khách hàng
 10. Quản lý quan hệ với khách hàng
 11. Hỗ trợ khách hàng và quản lý hàng hóa trả lại
 12. Yêu cầu báo cáo và giao diện

Có 181 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ bán hàng

2.MỤC YÊU CẦU (RFP) PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

III. MỤC YÊU CẦU CHÍNH PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ HÀNG HÓA

 1. Quy trình nghiệp vụ tồn kho
 2. Công tác kiểm kê
 3. Các thông tin dữ liệu yêu cầu
 4. Cập nhật và xử lý chứng từ
 5. Tính và áp giá hàng tồn kho
 6. Các yêu cầu báo cáo và giao diện
 7. Báo cáo kho
 8. Quản lý theo khu vực và lô hàng
 9. Điều chỉnh lượng tồn kho
 10. Quản lý hệ thống danh mục vật tư, thành phẩm
 11. Quản lý hệ thống danh mục khác
 12. Kết nối với các phân hệ khác

Có 171  Yêu cầu chi tiết trong phân hệ quản lý Kho vật tư hàng hóa

3.MỤC YÊU CẦU (RFP) PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ HÀNG HÓA

Bộ tài liệu đặc tả yêu cầu RFP ( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.