Chọn và đầu tư giải pháp ERP cho nghành Logistics-SAP ERP

0

Giải pháp SAP Logistics Services Providers là giải pháp chuyên dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực LOGISTICS. Giải pháp này đã được triển khai thành công tại nhiều công ty LOGISTICS lớn trên thế giới như OLD DOMINION FREIGHT  LINE, ARVATO SERVICES, FIEGE GROUP.

Mo hinh trien khai SAP erp cho cong ty cung cap dich vu logistic

Mo hinh sap logistic cho cong ty cung cap dich vu van chuyen, cang bien

Khi triển khai SAP LSP, mọi hoạt động LOGISTICS sẽ kết nối chặc chẽ với phân hệ tài chính kế toán. Mọi nghiệp vụ phát sinh sẽ tựđộng định khoản, tự động chuyển về phân hệ Financial, Controlling. Nhờđó, doanh nghiệp sẽ kiểm soát được mọi hoạt động đang diễn ra trong doanh nghiệp, có thể xem tức thời các báo cáo phân tích tài chính, phân tích lãi lỗ, dễ dàng ra các quyết định có tính chiến lược

Việc triển khai SAP LSP còn giúp đẩy nhanh các hoạt động LOGISTCS, giảm thiểu thời gian cũng như chi phí kiểm tra hàng hóa, chi phí làm thủ tục xuất nhập khẩu, chí phí kiểm soát, sắp xếp vận chuyển, bốc dỡ hàng….

SAP LSP hỗ trợ chức năng trao đổi thông tin điện tử với các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan hải quan,… Nhờđó các hoạt động sẽ diễn ra nhanh hơn, chính xác, hạn chế rủi ro sai xót, nâng cao hiệu quả doanh nghiệpSAP LSP giúp doanh nghiệp giao hàng đúng hạng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tính, thương hiệu trên thị trường kinh doanh.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.