Giải pháp erp ngành may mặc: Quy trình và yêu cầu cân đối mua NPL

1

https://carlgans.org/report/essay-on-cruelty-to-animals-about-150-words/7/ how to pull someone out of depression http://go.culinaryinstitute.edu/how-do-i-view-more-emails-on-my-iphone-6/ what goes first application cover letter or resume go here https://preventinjury.pediatrics.iu.edu/highschool/resume-writing-services-worth-it/14/ creative writing year 9 english high school homework help websites using viagra overcome performance anxiety go https://servingourchildrendc.org/format/speech-impairment-definition/28/ go kamagra fast delivery how long does it take viagra pill to work viagra levitra dosage comparison case studies counselling examples application letter writer service au cialis for non-ed source link write phd research proposal go dissertation histoire humanisme et renaissance cialis generico all'estero kjpe viagra i sverige https://eagfwc.org/men/buy-viagra-newcastle-nsw/100/ case study project topics source url advair 250 diskus cost go here enter http://www.cresthavenacademy.org/chapter/academic-papers-android-security/26/ business plan writers nyc Module cân đối và mua NPL gồm: Thông tin số lượng đơn hàng+BOM–> Phối Nguyên Phụ liệu–>Tính toán nhu cầu NPL–> duyệt mua–> đơn hàng mua–> nhâp kho–> quản ly công nợ phải trả.

1.Quy trình tổng thể

quy trinh can doi mua NPL giai phap erp nganh may mac_ictroi

2.Mô tả quy trình

STT Diễn giải
1 Thông tin đơn hàng / BOM/Costinsheet:Từ thông tin đơn đặt hàng của khách hàng: số lượng bao nhiêu theo màu  \size.Thông tin BOM/ Costingsheet: định mức bao nhiêu Vải chính, vải lót, các phụ liệu để sản xuất 1 đơn vị thành phẩm.
2 Khai bao nguyên tắc phối NPL:Đây là nghiệm vụ đặc thù ngành may mặc, để cân đối tính toán NPL cho đơn đặt hàng thì phải phối NPL này dùng cho nhóm màu/size nào.Trong quá trình khai báo thì đối với vải có thể nhóm size lớn thì định mức lớn hơn.
3 TÍnh toán Nhu cầu NPL:Dựa vào đơn đặt hàng biết được số lượng của mặt hàng theo size màu là báo nhiêu.Dựa vào BOM biết được định mức của NPLDựa vào cách phối biết được NPL này dùng cho size màu nào?Từ đó tính toán được nhu cầu NPL cần cho mã hàng/ đơn hàng đó.
4 Trình duyệt mua NPL:Sau khi tính toán ra số lượng  nhu cầu NPL cho mã hàng hoặc đơn hàng, dựa vào số NPL tồn kho từ đó trình ban lãnh đạo phê duyệt kế hoạch mua NPL cho mã hàng/ đơn hàng.
5 Đơn hàng mua NPL:Sau khi được phê duyệt mua NPL cho mã hàng/ đơn hàng, bộ phận mua hàng sẽ làm đơn hàng mua NPL, có thể gộp nhiều mua NPL cho nhiều mã hàng / đơn hàng nếu dùng chung NPL.Quá trình mua hàng được phê duyệt để chọn ra nhà cung cấp tốt nhất.
6 Nhập NPL vào kho:Khi nhà cung cấp giao NPL thì tiến hành nhập NPL vào kho.Trong ngành may thì khi nhập vải có hiện tượng thiếu vải hoặc vải bị lỗi phải quản lý các yêu cầu này.Đối với Vải thì khổ vải khi nhập kho khác với khổ vải trên đơn hàng mua.
7 Quản lý công nợ NCC:Công nợ này đối với NPL nhập khẩu quản lý quá trình thành toán L/C trả trước. quản lý được quá trình thành toán đối với nhà cung cấp.

 3. Yêu cầu bộ phận Cân đối  và Mua NPL

 • Cho phép cân đối trên chứng từ (hàng đã đặt nhưng chưa về) và cân đối trên số lượng tồn kho.
 • Cho phép quản lý các bảng cân đối
 • Cho phép cân đối NPL theo nguyên một đơn hàng, hoặc theo từng mã hàng hoặc theo các PO trong mã hàng.
 • Cho phép thực hiện việc cân đối NPL cho đơn hàng gia công để làm việc với các đơn vị gia công.
 • Cân đối NPL đóng gói cho các mã hàng.
 • Khi NPL về bị thiếu hoặc sai qui cách, phải tính toán được số lượng có thể sản xuất & nó ảnh hưởng đến PO nào, size nào?
 • Cho phép Tính tổng được số lượng của tất cả mã hàng đã phân bổ theo từng đợt NPL về để báo cho khách hàng.
 • Cho phép chọn các loại nguyên phụ liệu đã cân đối trong bảng cân đối một cách nhanh chóng để báo cho khách hàng.
 • Cho phép lọc ra các mã hàng bị thiếu NPL để thực hiện việc phân bổ NPL nhanh chóng.
 • Khi nguyên phụ liệu về sai qui cách hoặc thay đổi cách sử dụng sẽ cố định những số lượng đã sản xuất và chỉ cân đối nguyên phụ liệu mới cho các số lượng hàng còn lại.
 • Khi đổ dữ liệu nhập kho vào bảng cân đối phải hổ trợ theo dõi được trong tổng số lượng đó chi tiết số lượng của từng lô cụ thể.
 • Cho phép lọc các dữ liệu nguyên phụ liệu theo 2 dạng: có chứng từ hải quan và không có chứng từ hải quan
 • Cho phép cập nhật các phần hư, thiếu vào bảng cân đối để cân đối với khách hàng khi thanh lý.
 • Có thể thanh lý chi tiết hoặc thanh lý tổng trên danh mục nguyên phụ liệu (cho nhiều mã hàng)
 • Quản lý công nợ NCC: biết đước tại thời điểm đã trả bao nhiêu còn lại bao nhiêu. THời hạn trả nợ đến khi nào?
 • Quản lý số lượng thiếu trong cây vải và số lượng lỗi vải trong cây để đòi nhà cung cấp.
 • So sánh giá mua NPL của các nhà cung cấp trong quá khứ.

Mua tài liệu ủng hộ ICTROI.COM Tại:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.