Giải pháp erp ngành may mặc: Quy trình và yêu cầu module xuất hàng

0

how do i type and save a document on my ipad thesis proposal sample doc enter site go site school guidance counselor resume templates viagra like drugs over the counter https://www.myrml.org/outreach/phd-thesis-in-construction/42/ source url here source site enter site viagra cialis interaction press release free green viagra drink how to write a diet plan https://www.cochise.edu/academic/how-to-find-a-ghostwriter/32/ name viagra tablet india algebra help calculator enter site go to site thesis guidelines format source site essay 123 help http://hyperbaricnurses.org/2735-herbal-viagra/ creative writing university of florida https://nyusternldp.blogs.stern.nyu.edu/how-to-locate-my-ip-address-on-my-laptop/ term paper prospectus orlistat fast delivery follow good college essay topic cheap viagra usa.com thesis committee questions Quy trình xuất của những công ty may hàng xuất khẩu gồm: Thông tin đơn hàng bán –> lệnh xuất hàng–> phiếu xuất kho–>giao hàng ra cảng–>quản lý công nợ phải thu–> thanh lý đơn hàng / mã hàng

1. Quy trình tổng thể

quy trình quan ly xuat hang erp nganh may mac

2.Mô tả quy trình

STT Diễn giải
 • 1
Thông tin đơn hàng:Thông tin đơn hàng được duyệt cuối cùng dựa

vào hợp đồng ký với khách hàng, thông tin gồm mã hàng, số lương

các PO theo chi tiết theo màu size ( sizebreak down) ,ngày giao..

 

2 Lệnh xuất hàng:Dựa vào thời gian xuất hàng của từng PO trong đơn

hàng bán (SO), bộ phận xuất nhập khẩu làm lệnh xuất hàng. Lệnh

xuất hàng xác định xuất cho PO nào, theo DPC item ( Quy cách đóng gói)

nào.

 

3 Xuất kho:Dựa vào Lệnh xuất hàng kho xuất kho giao hàng cho khách.
4 Giao hàng:Bốc hàng từ kho lên xe/ container để chở ra bãi, hệ thống

quản lý xe/container nào, số xe, tài xế, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển

nào để quản lý chi phí vận chuyển.Đông thời hệ thống ghi nhận các

thông tin xuất hàng: Cảng đến, số bill, số seal để quản lý thông tin về

xuất nhập khẩu.

 

5 Quản lý công nợ phải thu :Dựa vào phiếu xuất kho, hóa đơn

thương mại ( invoice commercial) kế toán xuất hóa đơn VAT và quản

lý công nợ phải thu.Phần công nợ phải thu trong ngành may có phần

quản lý LC vay, các công ty may thường dùng bộ chứng từ LC thanh

toán để vay tiền ngân hàng, đến khi khách hàng trả tiền theo LC

này thì ngân hàng sẽ dùng tiền này để trả lại khoản vay trước đó.

 

6 Thanh lý :Khi kết thúc đơn hàng/ mã hàng, công ty sản xuất may

phải làm thủ tục thanh lý NPL, có nhiều loại thanh lý:

 • Thanh lý NPL với khách hàng ( hàng Gia công)
 • Thanh lý NPL với Hải quan: sau khi kết thúc mã hàng hoặc
 • 365 ngày từ ngày mở tờ khai nhập, nhân viên xnk phải làm
 • thủ tục thanh lý NPL theo mã hàng với hải quan để khấu trừ
 • VAT nhập NPL.
 • Thanh lý NPL nội bộ: dùng để báo cáo tình hình NPL với ban
 • giám đốc, mã hàng này đã dùng NPL như thế nào, định mức
 • bao nhiêu, số dư NPL còn lại?…

 

3.Yêu cầu bộ phận xuất nhập khẩu

Thanh lý hợp đồng:

 • Đối với khách hàng: thanh lý sau khi sản xuất xong.
 • Hàng gia Công: Cân đối thanh lý khách hàng.
 • Đối với hải quan: thanh lý sau khi xuất hàng hoặc hết hạn hợp đồng.
 • Hàng gia Công: thanh lý sau khi xuất hàng hoặc hết hạn hợp đồng.
 • FOB: thanh l‎ý sau khi xuất hàng hoặc trước khi tờ khai nhập hết hạn (365 ngày).
 • Dựa trên lượng NPL đầu vào + với thực tế thành phẩm xuất ra + sai số cho phép của hải quan –> tính ra con số chênh lệch và giải quyết như thế nào? –> để xây dựng bảng định mức hải quan tốt nhất

Báo cáo theo dõi tình hình xuất hàng

Báo cáo liên quan đến chi phí vận chuyển xe / container

Mua Tài liệu ủng Hộ ICTROI:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.