Giải pháp ERP Oracle EBS- Quy trình phát triển sản phẩm trong phân hệ quản lý sản xuất Gạch Men

0

Quy trình phát triển sản phẩm Gạch Men bắt việc thu thập thông tin thị trường về sản phẩm mới đến việc lên bảng thiết kế và đưa ra công thức sản phẩm. Sau quá trình sản xuất thử để có đánh giá  và đi đến sản phẩm chính thức, khi sản phẩm chính thức được đưa vào kế hoạch sản xuất sẽ có quy trình sản xuất chi tiết cho sản phẩm đó.

giai-phap-erp-oracle-ebs-quy-trinh-phat-trien-san-pham-trong-phan-he-quan-ly-san-xuat-gach-men

Định mức nguyên vật liệu:

 • Danh sách sản phẩm và định mức tương ứng
 • Danh sách phế liệu và định mức tương ứng
 • Danh sách nguyên vật liệu và định mức tương ứng
 • Tỷ lệ chịu chi phí của từng loại sản phẩm

Công thức sản xuất sản phẩm: Sử dụng định mức nguyên vật liệu và quy trình sản xuất nào để sản xuất sản phẩm. Xác định các thành phần nguyên liệu đưa vào trong quy trình sản xuất ở công đoạn nào và sản phẩm được lấy ra ở công đoạn nào trong quá trình sản xuất. Công thức sản xuất sản phẩm liên kết với quy luật sản xuất để xác định xem trường hợp nào thì áp dụng công thức vào quá trình sản xuất

 • Trong Quy trình sản xuất khai báo các thao tác, nguồn lực sử dụng trong mỗi công đoạn
 • Quy luật sản xuất bao gồm:
  • Lượng sản phẩm sản xuất lớn nhất, nhỏ nhất và định mức theo công thức.
  • Hệ số hao hụt Theo định mức, kế hoạch.
  • Nơi thực hiện sản xuất.
  • Thời gian hiệu lực.
 • Việc lập công thức sản phẩm bao gồm lập định mức nguyên vật liệu và lập công thức sản xuất sản phẩm
 • Quy trình sản xuất: Định nghĩa các công đoạn thực hiện trong quá trình sản xuất, tại mỗi công đoạn xác định nguồn lực bao gồm nhân công, máy móc trực tiếp tham gia vào công đoạn đó.

Xem Thêm Chi Tiết tại và mua sách tại:

Tập 4: Quy Trình Quản Lý Sản Xuất- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.