Phân hệ tài chính kế toán giải pháp phần mềm ERP Oracle

KẾ TOÁN TRONG ORACLE E-BUSINESS SUITE :

1.Vai trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp
2.Đặc điểm chung
3.Kế toán phải trả
4.Kế toán phải thu
5.Kế toán tổng hợp
mo hinh fin trong oracle

Mua sách tại :

vui lòng xem chi tiết bên dưới:

Comments

comments

  1. Hiền Trần

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha ^^" tài liệu rất hay, mình có cái nhìn tổng quan về Oracle để làm bài luận rồi! viết nhiều tí nha bạn ,

  2. Hiền Trần

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha ^^" tài liệu rất hay, mình có cái nhìn tổng quan về Oracle để làm bài luận rồi! viết nhiều tí nha bạn ,

  3. bạn vui lòng gửi giúp mình tài liệu này được không? tài liệu rất hay mình muốn tham khảo

    cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.