Giải pháp ERP SAP nghành dệt may SAP AFS (Apperal and Footwear)

0
  • Có giải pháp chuyên ngành rất thành công trên thế giới về Dệt và May:

Dệt và May là ngành công nghiệp truyền thống, phát triển rất mạnh trên thế giới. Chính vì vậy, SAP đã đầu tư hàng chục nay năm về giải pháp ERP cho Dệt và May. SAP hiện có 2 sản phẩm cho 2 ngành này bao gồm:

  • SAP AFS: Sản phẩm ERP của SAP chuyên cho ngành May
  • SAP Mill: Sản phẩm ERP của SAP chuyên cho ngành Dệt.

Hơn 70% các công ty dệt may lớn nhất trên thế giới đang sử dụng các sản phẩm này của SAP.

Hiện nay, giải pháp SAP AFS và SAP Mill đã được một partner của SAP là tập đoàn Attune tích hợp thành 1 giải pháp duy nhất, chạy trên 1 platform gọi SAP AFS.

  • Mô hình ERP cho các tập đoàn, tổng công ty, Công ty đa quốc gia

Là sản phẩm ERP số 1 thế giới, SAP cung cấp mô hình đa công ty. Với mô hình này, Tập đoàn, tổng công ty dễ dàng bổ sung thêm các công ty thành viên tham gia vào hệ thống ERP. Mặt khác, với mô hình Tập đoàn, SAP sẽ đáp ứng được nhiều loại hình, lãnh vực kinh doanh khác nhau.

  • Quy trình quản lý chuẩn, tiên tiến của thế giới

Giải pháp SAP đã cung cấp sẵn các quy trình quản lý tiên tiến trên thế giới dựa trên công nghệ thông tin và Internet. Chính nhờ các quy trình tiên tiến này, SAP sẽ mang lại cho quý công ty không chỉ là một chương trình máy tính mà là một hệ thống quản lý toàn diện đã được chứng minh hiệu quả ở nhiều nơi trên thế giới.

  • Kiến trúc cơ sở dữ liệu theo mô hình tập trung, yêu cầu băng thông chạy chương trình thấp.

SAP là giải pháp tiên phong trong việc xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu tập trung theo cơ chế hoạt động 3 lớp (3-tiers). Với mô hình này, Tổng công ty chỉ cần đầu tư hệ thống máy chủ tại Văn phòng Tổng Công ty, các công ty thành viên chỉ cần có đường truyền kết nối với băng thông tối thiểu 10Kbps (kết nối dialup ở Việt Nam đạt được 20Kbps). Với kiến trúc hệ thống này, các đơn vị thành viên chỉ cần có đường Internet (ADSL, Leased line…) là thể vận hành tốt hệ thống. Mô hình này cũng giúp cho Tổng Công ty giảm được chi phí về đầu tư công nghệ thông tin, chi phí vận hành hệ thống (bảo hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống…) do chỉ cần đầu tư cho hệ thống tại Văn phòng.

1.      Tổng quan kiến trúc giải pháp

Mo-hinh-tong-the-phan-mem-erp-may-mac

Ký hiệu

Tên Phân hệ

Chức năng chính

Bộ phận sử dụng

 BI Business Intelligent – Hệ thống quản lý doanh nghiệp thông minh Tổng hợp thông tin từ nhiều hệ quản lý, cung cấp hệ thống báo cáo đa chiều, công cụ phân tích manh mẽ, và hỗ trợ lập kế hoạch Cơ quan Tổng Giám Đốc
 FI Financial Accounting – Phân hệ kế toán Quản lý các nghiệp vụ kế toán hướng về bên ngoài công ty Phòng Kế toán, Kinh doanh – Xuất nhập khẩu
 CO Controling – Phân hệ kế toán Quản lý các nghiệp vụ kế toán hướng về nội bộ công ty Phòng Kế toán, Kinh doanh – Xuất nhập khẩu
 SD Sale Distribution – Phân hệ bán hàng Quản lý quy trình từ bán hàng đến thu tiền, quản lý bảng giá, hạn mức tín dụng,… Phòng Kinh doanh, Phòng Xuất nhập khẩu và Nhà máy
 MM Material Management – Quản lý bộ mã và mua hàng Quản lý bộ mã nguyên phụ liệu, thành phẩmQuản lý khoQuản lý quy trình từ mua hàng đến thanh toán Phòng Kinh doanh, Phòng Xuất nhập khẩu và Nhà máyBộ phận mua hàng của công ty ở các chi nhánh
 PP Production Planning – Quản lý sản xuất và lập kế hoạch sản xuất Quản lý định mức, chi phíQuản lý sản xuấtQuản lý kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua nguyên vật liệu Phòng Kỹ thuật Đầu tư, hệ thống sản xuất
 QM Quality Management – Quản lý chất lượng Phân hệ quản lý chất lượng này đi kèm theo Phân hệ quản lý sản xuất, giúp ghi nhận lỗi, quản lý mẫu thử,… Phòng Kỹ thuật Đầu tư, hệ thống sản xuất

2.      Các chức năng chính của hệ thống

Phân hệ kế toán (FI/CO: Financial Accounting/ Controlling

Phân hệ mua hàng và quản lý kho (MM: Material Management)

Phân hệ bán hàng

Phân hệ sản xuất

Phân hệ BI

FI: Account Payable – Kế toán phải trả Quản lý yêu cầu mua hàng Thông tin khách hàng Quản lý định mức vật tư (Bill Of Material) Báo cáo về Doanh thu
FI: Account Receivable – Kế toán phải thu Quản lý đơn mua hàng Quản lý bảng giá và chính sách bán hàng Tổ chức công đoạn (WorkCenter) Báo cáo về chi phí
FI: Asset accounting: Kế toán tài sản cố định Quản lý giao dịch xuất nhập kho Tính thời hạn giao hàng Quy trình sản xuất (Routing) Báo cáo về tồn kho
FI: General Ledger – Sổ cái tổng hợp Xử lý hóa đơn của nhà cung cấp Quản lý đơn hàng Quản lý lệnh sản xuất (Production Order) Báo cáo về lợi nhuận
CO: Cost Center Accounting –  Kế toán chi phí theo bộ phận Theo dõi giao hàng và vận chuyển Quản lý đường đi sản phẩm (Critical Path) Báo cáo về phải thu
CO: Activity Base Accounting – Kế toán chi phí theo hoạt động Quản lý chất lượng (Quality Management) Báo cáo tài chính định kỳ
CO: Product Costing Controlling – Kế toán giá thành Lập kế hoạch nguyên vật liệu (MRP)
CO: Profitable Analysis – Phân tích lợi nhuận Quản lý năng lực sản xuất (Capacity Planning)
Lập kế hoạch sản xuất (Production Planning)

Mua Bộ tài liệu giải pháp SAP ERP cho ngành Dệt May:


 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.