Giải pháp hạ tầng và phần cứng erp sap- đầu tư phần mềm erp hiệu quả ở Viêt Nam

write a character profile of krebs viagracialis go to link professional covering letterВ professional university personal essay advice coursework writers buy viagra at store Buy Timolol Eye Drops order prescription viagra go to site price of 6 tablets of albenza in australia cover letter for survey template follow url follow url source site pride and prejudice thesis does female viagra really work source good thesis statement cialis consumer information writing tablet cialis black 800mg reviews https://rainierfruit.com/viagra-ice-cream/ watch https://lajudicialcollege.org/forall/what-to-do-when-you-have-no-homework/16/ follow site best essay cheap dissertation assistant az resume experts help with my finance assignment viagra for sale in dfw 1      TỔNG QUAN GIẢI  PHÁP HỆ THỐNG

Mohinh mang erp sap

1.1        Kiến trúc hệ thống

1.1.1   Kiến trúc của SAP

Kiến trúc của hệ thống ứng dụng SAP được thiết kế theo mô hình 3 lớp:

–         Máy trạm (Clients), cung cấp giao diện cho phép người dùng nhập dữ liệu, gửi các yêu cầu xử lý, truy vấn thông tin, in các báo cáo …

–         Máy chủ ứng dụng (Application Server), làm nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu được gửi từ các máy trạm.

–         Máy chủ CSDL (Database Server), chứa toàn bộ dữ liệu của hệ thống SAP, thực hiện việc truy vấn, thao tác và trả lại kết quả phục vụ việc xử lý của máy chủ ứng dụng.

1.1.2   Mô hình tổng thể

Dưới đây là mô hình triển khai tổng thể phổ biến cho một hệ thống SAP. Với các đặc điểm là ứng dụng dạng Thin Client, On-line và tập trung (Centralized) thì căn bản hệ thống phải bao gồm các thành phần sau:

–         Trung tâm dữ liệu, các máy chủ ứng dụng và CSDL được đặt tại đây và là nơi lưu trữ và xử lý các giao dịch của hệ thống SAP

–         Hệ thống mạng trung tâm, cho phép người dùng của khu văn phòng trung tâm truy cập vào hệ thống SAP thông qua trình ứng dụng SAP Client

–         Hệ thống mạng WAN, kết nối với các văn phòng ở xa

–         Hệ thống dự phòng, làm nhiệm vụ phòng ngừa thảm họa khi có các sự cố bất khả kháng xảy ra (có thể có hoặc không)

Comments

comments

  1. Lê Hoàng Anh

    Admin cho em xin tài liệu “GIẢI PHÁP HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ PHẦN CỨNG CHO HỆ THỐNG ERP SAP” với ạ. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.