Giải pháp phần mềm erp chuyên ngành Spa và Salon

0

Spa là 1 ngành dịch vụ chuyên biệt, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và khá phức tạp trong quy trình quản lý cũng như lượng thông tin cần quản lý rất đa dạng. Để làm hài lòng khách hàng, đòi hỏi các bộ phận phòng ban phải có sự kết hợp nhịp nhàng và không chỉ yêu cầu chất lượng cao trong công việc mà còn đáp ứng tốt về thời gian phục vụ. Để đáp ứng được những yêu cầu trên, việc xây dựng 1 hệ thống phần mềm quản trị đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho hệ thống hoạt động nhịp nhàng, chính xác và hiệu quả.

giai-phap-erp-quan-ly-tham-my-vien-spa-va-clinic-ictroi

Có thể mô tả sơ lược một số đặc điểm nổi bật, các module chính và 1 số đặc thù ngành của hệ thống phần mềm 3S ERP như sau:

I. Một số đặc điểm nổi bật của giải pháp

* Công nghệ quản lý tiên tiến theo chuẩn của thế giới trong ngành Spa
* Có thể sử dụng các package tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống Spa của Công ty
* Chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả công việc
* Tối ưu hóa hoạt động quản lý, giảm chi phí quản lý
* Kiểm soát hoạt động kinh doanh và tài chính kế toán chặt chẽ hơn.

II. Các modules chính:

1. Quản lý tài chính kế toán
– Kế toán tổng hợp
– Kế toán vốn bằng tiền
– Kế toán công nợ phải thu
– Kế toán công nợ phải trả
– Kế toán chi phí giá thành
– Kế toán tài sản cố định
– Kế toán thuế
– Báo cáo tài chính
2. Quản lý dịch vụ
3. Quản lý mua hàng
4. Quản lý bán hàng
5. Quản lý kho
6. Quản trị quan hệ khách hàng
7. Quản lý nhân sự tiền lương
8. Quản trị hệ thống

III. Một số tính năng đặc thù của ngành Spa & Clinic

– Quản lý thông tin và lịch sử giao dịch của khách hàng

– Cung cấp dịch vụ và bán hàng thông thường

– Cung cấp dịch vụ theo gói package

– Quản lý chính sách giá bán, chiết khâu, khuyến mại

– Quản lý phát hành và sử dụng thẻ khuyến mại

– Quản lý thời gian sử dụng sản phẩm của khách hàng

– Quản lý công nợ: theo khách hàng, nhân viên phụ trách, theo Bill, theo Package, quản lý hạn mức công nợ theo giá trị & thời gian, theo dõi tuổi nợ.

– Quản lý kho hàng hóa, vật tư, sản phẩm:

* Quản lý mã vạch
* Quản lý nhiều đơn vị tính qui đổi
* Quản lý hạn sử dụng sản phẩm, vật tư
* Dự báo tồn kho
* Quản lý công thức pha chế và chiết suất sản phẩm

– Quản lý tài sản cố định, CCDC: tính khấu hao máy móc thiết bị theo số lần sử dụng, khấu hao theo thời gian.

– Quản lý đơn đặt hàng mua, đơn đặt hàng bán

– Quản lý giao việc (To do list)

– Đồng bộ dữ liệu nhiều điểm qua mạng Internet: cho phép quản lý dữ liệu tập trung và đồng bộ, khách hàng mua thẻ package hoặc sử dụng thẻ khuyến mại tại bất kỳ điểm nào của công ty trên toàn quốc, báo cáo hợp nhất toàn công ty tức thời, …

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.