Giải pháp phần mềm erp ngành dược: quy trình và yêu cầu module bán hàng

Trong module bán hàng của giải pháp erp cho ngành dược  sẽ mô tả 3 quy trình hàng: bán đại lý, bán nội bộ và bán xuất khẩu đồng thời mô tả các yêu cầu đặc trưng ở phòng kinh doanh ngành dược.

1. Quy trình bán hàng đại lý

quy trinh ban hang dai ly erp nganh duoc pham

Stt

Quy trình

Đầu vào

Mô tả

Đầu ra

1,2

 

Tiếp nhận đơn đặt hàng Đơn đăt hàng của đại lý Kiểm tra thông tin: khi tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng kinh doanh kiểm tra xem khách hàng này đã giao dịch trước đây chưa, đã làm hợp đồng chưa.Nếu khác hàng mới thì bước 3 báo giá làm hợp đồngNếu khách hàng cũ thì làm đơn hàng bán Đơn hàng bán

3,4

Tạo hợp đồng Đơn đặt hàng ( KH cũ  chưa ký hợp đồng) Làm hợp đồng: đối với khách hàng mới thì thảo luận với khách hàng để làm hợp đồng) Hợp đồng

5

Đơn hàng bán Hợp đồng Lập đơn hàng bán: căn cứ vào đơn đặt hàng,số lượng tồn kho nhân viên kinh doanh lập đơn hàng bán Đơn hàng bán

6

Duyệt đơn hàng bán Đơn hàng bán Duyệt đơn hàng: Sau khi bộ phận kinh doanh lập xong đơn hàng, đơn hàng sẽ được chuyển đến lãnh đạo để phê duyệt.-         Nếu đơn hàng không được duyệt thì thực hiện lại bước 5.-         Nếu đơn hàng được duyệt thì thực hiện bước tiếp theo (bước 7 Đơn hàng được duyệt

7,8

Đề nghị xuất kho Đơn hàng bán Phiếu đề nghị xuất kho: dựa vào thông tin xuất hàng bộ phận cung ứng làm phiếu đề nghị xuất kho gởi cho kho chuẩn bị xuất hàng. Đồng thời lên kế hoạch giao hàng điều xe vận chuyển Kế hoạch giao hàng

9

Thực xuất Phiếu đề nghị xuất kho Kho dựa vào phiếu đề nghị xuất kho để xuất hàng. Xác nhận số lượng thực xuất

10,11

Công nợ phải thu Phiếu xuất kho Kế toán dựa vào phiếu xuất để xuất hóa đơn đồng thời theo dõi công nợ. Hóa đơnPhiếu thu

2.  Quy trình bán hàng nội bộ

quy trinh ban hang noi bo erp nganh duoc pham

3.Quy trình bán hàng xuất khẩu

(Xem chi tiết file bên dưới)

4. Các yêu cầu đặc thù ngành dược

  •  Hệ thống tự động dự báo kế hoạch tiêu thụ hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo từng mặt hàng dựa vào dự báo của các chi nhánh cộng với kết quả hoạt động kinh doanh của các năm trước tại phòng bán hàng.
  •  Hỗ trợ lập kế hoạch tiêu thụ hàng tháng, quý, năm theo từng mặt hàng bằng cách lập trực tiếp hoặc điều chỉnh từ kế hoạch dự báo.
  •  So sánh giữa kế hoạch và thưc tế cho từng mặt hàng (kết quả kinh doanh toàn công ty bao gồm cả  chi nhánh): Thể hiện kết quả so sánh giữa kế hoạch và thực tế bằng biểu đồ…
  • Hệ thống hỗ trợ lập và duyệt các yêu cầu cung cấp hàng từ các chi nhánh và tự động chuyển thông tin sau khi duyệt cho phòng cung ứng để phòng cung ứng thực hiện giao hàng cho chi nhánh. Việc lập các yêu cầu cung cấp hàng có tham chiếu từ số liệu tồn kho tại tổng kho (bao gồm các kho tại các nhà máy và các kho chính, không bao gồm các kho tại các chi nhánh)

Xem chi tiết file bên dưới:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.