Giải pháp phần mềm quản lý khách sạn FOLIO

1.Phần mềm quản lý khách sạn -FOLIO Front Office

giai-phap-pham-mem_quan_ly_khach_san_nha_hangPhân hệ đặt phòng:

 •   Đặt phòng khách đoàn, khách lẻ.
 •   Tự động tìm kiếm và gán phòng.
 •   Quản lý thông tin lịch sử của khách.
 •   Sắp xếp phòng tự động.
 •   Xử lý các giao dịch đặt cọc, phạt hủy đặt cọc.
 •   Quản lý hoa hồng cho các đại lý du lịch, công ty lữ hành.

Phân hệ Lễ tân:

 •     Checkin, checkout nhanh.
 •     Quản lý chi tiết thông tin khách phòng.
 •     Dịch vụ tin nhắn của khách phòng.
 •     Tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác.
 •     Thanh toán và quản lý hóa đơn chặt chẽ.
 •      Khóa mở chức năng nhận giao dịch chuyển lên từ các điểm outless.

Phân hệ Kiểm toán cuối ngày:

 •     Đóng ngày tự động hoặc đóng ngày sau khi đã hoàn thành  quá trình kiểm toán các giao dịch phát sinh trong ngày.
 •      Hỗ trợ tính năng in lại các báo đóng ngày khi cần thiết.
 •   Thực hiện việc hạch toán tiền phòng, chuyển tiền phòng từ các  phòng thành viên vào chi phí của đoàn.
 •      Cập nhật ngày làm việc mới của hệ thống.

Phân hệ Buồng phòng:

 •      Quản lý cập nhật tình trạng phòng nghỉ.
 •      Tìm kiếm thông tin khách phòng chính xác.
 •      Quản lý theo dõi tình trạng đồ đạc thất lạc.
 •     Báo cáo chi tiết về tình hình khách đến và đi.

Phân hệ Quản lý các Đại lý du lịch, Công ty Lữ hành:

 •      Cung cấp khả năng quản lý thông tin các Đại lý du lịch, Công  ty Lữ hành.
 •     Tự động tính tiền hoa hồng cho các đại lý du lịch, công ty lữ hành.
 •    Quản lý chặt chẽ hiệu quả của các đại lý du lịch, công ty lữ hành.

Phân hệ quản trị hệ thống:

 •   Quản trị các nhóm người dùng, phân quyền tới 300 quyền khác nhau cho các nhóm thực hiện trên hệ thống.
 •  Quản trị danh sách người sử dụng, gán quyền thuộc nhóm, thêm, xóa, thay đổi mật khẩu của người sử dụng.
 •    Cho phép quản lý các thông số phòng của Khách sạn.
 •   Quản lý bảng giá phòng, quản lý giá phòng đơn, phòng đôi, phòng có thêm người,…
 •    Thiết lập các tham số hệ thống phục vụ hoạt động: cấu hình thuế VAT, dịch vụ, giảm giá, chính sách khuyến mại, chính sách giá cho cước điện thoại,…
 • 2.Phần mềmTài chính kế toán- FOLIO Back Offices

Kế toán tổng hợp

 •         Lên báo cáo bảng phân bổ vật liệu, chi phí nguyên vật liệu
 •          Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí, doanh thu
 •          Tính lãi lỗ cho từng chu kỳ kế toán

Kế toán hàng hoá, thành phẩm

 •          Quản lý danh mục hàng hoá, thành phẩm
 •          Theo dõi chi phí mua hàng như thuế, vận chuyển, hải quan
 •          In phiếu nhập, xuất hàng hoá, thành phẩm trên máy tính
 •          Tự động tính giá tồn kho
 •          Lên báo cáo doanh thu cho từng mặt hàng, nhóm hàng.
 •          Phân tích lợi nhuận cho từng mặt hàng.

Kế toán thanh toán

 •          Theo dõi thu chi tiền mặt
 •          Theo dõi tức thời tiền mặt tại quỹ
 •          In phiếu thu, chi trên máy tính
 •          In uỷ nhiệm chi trên máy tính
 •         Cung cấp các báo cáo như: Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt,tiền gửi; Bảng kê thu, chi tiền mặt tiền gửi; Sổ quỹ tiền mặt;
 •         Bảng cân đối phát sinh tiền mặt theo ngày; Sổ cái…

Kế toán tài sản cố định

 •          Theo dõi tăng giảm TSCĐ
 •          Tự động tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng
 •          Tự động phân bổ chi phí hao mòn TSCĐ cho từng bộ phận

Giá thành, giá vốn

 •          Tập hợp chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất theo từng sản phẩm.
 •          Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Tạo cơ sở để tính giá thành của sản phẩm.
 •          Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng cho từng sản phẩm.
 •         Tự động tính và lập bảng giá thành và các báo cáo liên quan đến giá thành sản phẩm sản xuất.

Báo cáo

 •          Nhật ký chứng từ
 •          Chứng từ ghi sổ
 •         Nhật ký chung
 •          Nhật ký sổ cái
 •          Báo cáo thuế GTGT
 •          Báo cáo công nợ phải thu, phải trả
 •          Báo cáo chi phí, giá thành
 •          Báo cáo tài chính

Comments

comments

  • Phần mềm khách sạn Folio
   Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ ATS
   Anh có thể liên hệ hotline 0988.20.4488 để được tứ vấn chi tiết nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.