Giải pháp quản lý tài sản của doanh nghiệp IBM Maximo

1

1)     Giới thiệu IBM Maximo

IBM Maximo là giải pháp hoạt động hoàn toàn trên nền Web, với chức năng chính là quản trị tài sản của doanh nghiệp bao gồm việc mua tài sản, quản lý các trang thiết bị và phụ tùng đề vận hành các tài sản, đồng thời quản lý các hoạt động bảo hành và bảo trì các tài sản này.mo hinh maximo IBM quan ly bao tri bao hanh

 •  Quản lý tài sản và toàn bộ các hoạt hoạt động vận hành của tài sản như bảo trì, sửa chữa, thay thế,…
 • Quản lý hoạt động thu mua, tồn kho, và xuất kho của phụ tùng, công cụ dụng cụ phục vụ cho việc vận hành của các tài sản.
 • Quản lý chi tiết các công việc (Work Order) thực hiện các nghiệp vụ với tài sản như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế,….

2)     Các lợi ích của giải pháp IBM Maximo

 • Hoạt động hoàn toàn trên nền web, và khả năng làm việc trên các thiết bị di động nâng cao tính cơ động và công việc một cách hiệu quả nhất
 • Đáp ứng mô hình quản lý tài sản cho các tập đoàn có nhiều đơn vị thành viên cùng với mô hình tổ chức quản lý tài sản độc lập, hoặc phụ thuộc
 • Hệ thống thông báo luôn nhắc nhở người dùng về công việc dựa trên các tiêu chí do người dùng thiết lập.
 • Cung cấp giải pháp tổng thể từ mua tài sản, các trang thiết bị phụ tùng, quản lý tồn kho, cùng với các hoạt động nhập, xuất tồn, tới các hoạt động bảo hành, bảo trì của tài sản.
 • Nền tảng xây dựng qui trình làm việc phù hợp với mọi yêu cầu của doanh nghiệp với việc chấp nhận (approve) hoặc không chấp nhận (reject) công việc trên web, hoặc các thiết bị di động
 • Cung cấp nền tảng vững chắc, an toàn và linh động để phát triển các ứng dụng phần mềm trên nền tảng công nghệ của Maximo (Maximo Framework) nhằm đáp ứng với tất cả các yêu cầu phức tạp quản trị của doanh nghiệp.
 • Linh động với khả năng tích hợp với các giải pháp quản trị của doanh nghiệp để trở thành giải pháp tổng thể theo mô hình quản trị của doanh nghiệp

Xem chi tiết tài liệu giới thiệu về IBM Maximo  từ BSD:

Comments

comments

 1. Giải pháp này chỉ phù hợp với doanh nghiệp quy mô lớn ( đối với Việt Nam là siêu lớn) giá nó vài triệu $ cho phần hành quản lý tài sản cố định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.