Giới Thiệu giải pháp phần mềm ERP Oracle phân hệ Bán hàng ( ERP OM ROI)

1

QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRONG ORACLE E-BUSINESS SUITE

Nội Dung:

1. Nhu cầu thông tin quản lý bán hàng
2. Điểm mạnh của Phân hệ bán hàng Oracle
3. Qui trình bán hàng đến thu tiền
4. Chiết tính giá
5. Các chức năng khác
Mua sách tại :


Vui lòng xem chi tiết nội dung bên dưới

Phân hệ bán hàng erp Oracle

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.