Giới Thiệu giải pháp ERP Oracle phân hệ Mua hàng ( ERP PO ROI)

0

QUẢN LÝ MUA HÀNG TRONG ORACLE E-BUSINESS SUITE- ORACLE PURCHASING

PO trong oracle

1.Mục tiêu quản lý mua hàng

2.Khó khăn thường gặp trong quản lý mua hàng
3.Giải pháp Oracle Purchasing
  • Qui trình tổng quan “từ mua hàng đến thanh toán”
  • Quản lý nhà cung ứng
  • Quản lý yêu cầu mua hàng
  • Quản lý hỏi giá – bảng chào giá
  • Quản lý Đơn hàng
  • Qui trình nhập kho
  • Phân cấp phê duyệt trong mua hàng
  • Hiệu quả mang lại

Mua sách tại :

4.Demo chương trình
Vui lòng xem chi tiết bên dưới:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.