Hệ thống báo cáo giải pháp phần mềm Erp công ty phân phối- thương mai

he thong bao cao giai phap phan mem erp cho cong ty thuong mai phan phoiTrong quá trình chọn lựa giải pháp ERP thì hệ thống báo cáo đầu ra ảnh hưởng lớn đến phạm vi triển khai và giá giải pháp.

Ngay từ khi chọn giải pháp ERP, nếu khách hàng thống kế được các mẫu báo cáo theo từng phòng ban sẽ làm cho việc xác định phạm vi yêu cầu chưc năng rõ ràng hơn, từ đó nhà cung cấp sẽ hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng để có sự tư vấn hợp lý.

Hôm nay ICTROI xin giới thiệu anh chị bộ danh sách các báo cáo tham khảo

1 BÁO CÁO KẾ TOÁN
1.1 CHI TIẾT BÁO CÁO KẾ TOÁN PHẢI THU (AR) , PHẢI TRẢ ( AP)
1.1.1 Báo cáo PH_001: Phiếu thu
1.1.2 Báo cáo PH_002: Phiếu chi
1.1.3 Báo cáo PH_003: Chứng từ ghi sổ
1.1.4 Báo cáo PH_004: Phiếu thanh toán
1.1.5 Báo cáo PH_005: Hóa đơn
1.1.6 Báo cáo PH_006: Phiếu xuất hàng
1.1.7 Báo cáo PH_007: Đề nghị trả trước
1.1.8 Báo cáo PH_008: Đề nghị thanh toán
1.1.9 Báo cáo PH_009: Ủy nhiệm chi
1.1.10 Báo cáo CN_001: Báo cáo chi tiết công nợ (phải thu/phải trả) theo hóa đơn
1.1.11 Báo cáo CN_002: Báo cáo sổ chi tiết công nợ (phải thu/phải trả)
1.1.12 Báo cáo CN_003: Báo cáo sổ tổng hợp công nợ (phải thu/phải trả)
1.1.13 Báo cáo CN_004: Báo cáo chi tiết số dư công nợ (phải thu/phải trả)
1.1.14 Báo cáo TV_001: Sổ quĩ tiền mặt
1.1.15 Báo cáo TH_001: Bảng kê thuế GTGT đầu vào / đầu ra
1.1.16 Báo cáo KH_001: Báo cáo số liệu phát sinh tài khoản
1.1.17 Báo cáo KH_002: Báo cáo chi tiết tạm ứng theo chứng từ
1.1.18 Báo cáo KH_003: Báo cáo mua hàng hóa – dịch vụ
1.1.19 Báo cáo KH_004: Báo cáo Doanh Thu
1.1.20 Báo cáo KH_005: Báo cáo doanh thu (chuyển hoa hồng thành doanh thu)
1.1.21 Báo cáo KH_006: Sổ chi tiết tài khoản
1.1.22 Báo cáo KH_007: Sổ tổng hợp tài khoản
1.1.23 Báo cáo KH_008: Danh sách chứng từ do lỗi nhập liệu
1.3 CHI TIẾT BÁO CÁO KẾ TOÁN TỔNG HỢP (GL)
1.3.1 Báo cáo KH_009: Báo cáo phát sinh nhóm theo tài khoản
1.3.2 Báo cáo KH_010: Báo cáo phát sinh nhóm theo đối tượng
1.3.3 Báo cáo KH_011: Báo cáo phát sinh nhóm theo phòng ban
1.3.4 Báo cáo KH_013: Sổ chi tiết tài khoản
1.3.5 Báo cáo KH_014: Sổ chi tiết tài khoản theo tài khoản đối ứng
1.3.6 Báo cáo KH_015: Sổ tổng hợp tài khoản
1.3.7 Báo cáo TC_001: Báo cáo cân đối phát sinh (Quý / Tháng)
1.3.8 Báo cáo TC_002: Báo cáo cân đối kế toán ( tháng / quý)
1.3.9 Báo cáo TC_003: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (phần I, II, III)
2 BÁO CÁO VẬT TƯ – KHO
2.1.1 INV_MB_01: Phiếu nhập kho
2.1.2 INV_MB_02: Phiếu xuất kho
2.1.3 INV_MB_03: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
2.1.4 INV_MB_04: Phiếu xuất kho kiêm phiếu nhập
2.1.5 INV_BC_01: Thẻ kho
2.1.6 INV_BC_02: Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
2.1.7 INV_BC_03: Biên bản kiểm kê kho
2.1.8 INV_BC_04: Kết quả kiểm kê kho
2.1.9 INV_BC_05: Đề xuất xử lý chênh lệch
2.1.10 INV_BC_06: Báo cáo chuyển hoa hồng thành doanh thu
3 BÁO CÁO BÁN HÀNG
3.1.1 Báo cáo OM_01: Báo cáo doanh thu theo khách hàng/loại hàng
3.1.2 Mẫu báo cáo OM_02: Báo cáo doanh thu theo khách hàng/đơn hàng
3.1.3 Mẫu báo cáo OM_03: Báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm
3.1.4 Báo cáo DM_01: Danh sách các chương trình KM, GG, CK
3.1.5 Mẫu báo cáo DM_02: Báo cáo hàng khuyến mãi
3.1.6 Mẫu báo cáo DM_03: Báo cáo hàng giảm giá
3.1.7 Mẫu báo cáo DM_04: Danh sách khách hàng
3.1.8 Mẫu báo cáo DM_05: Danh sách hạn mức tín dụng
3.1.9 Mẫu báo cáo SO_01: Phiếu đề nghị xuất kho
3.1.10 Mẫu báo cáo SO_02: Phiếu đề nghị xuất hoá đơn
3.1.11 Mẫu báo cáo SO_03: Phiếu đề nghị nhập kho
3.1.12 Mẫu báo cáo SO_04: Phiếu xuất kho (bán hàng)

Chi tiết vui lòng xem file vui lòng liên hệ erp@ictroi.com.

Comments

comments

  1. robert81nguyen

    Bài viết rất hay, cảm ơn ICTROI
    Admin vui lòng gửi slide này qua email–>robert81nguyen@gmail.com giúp nhé!

    Thanks
    Robert.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.