Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp Vụ ERP quản lý mua hàng (Purchasing Order)

0

khao sat quy trinh mua hang-purchasing orderCÔNG TY có nhưng phòng ban/bộ phận liên quan tới phần mua hàng nào? Mối liên hệ giữa các bộ phận/phòng ban này?Tất cả các hoạt động mua hàng đầu thông quan phòng đặt hàng? nếu không thì hãy liệt kê ra các phòng ban liên quan?Những tiêu chuẩn nào mà CÔNG TY đưa ra để đánh giá (chất lượng phục vụ) nhà cung cấp và lựa chọn nhà cung cấp?Mức độ trao đổi (đặt hàng) nội bộ trong công ty là như thế nào?(Có thể cho những mặt hàng nào thường được trao đổi, số lượng trao đổi)CÔNG TY có sử dụng hình thức mua hàng nguyên tắc(đặt hàng nhưng không xác định thời điểm lấy hàng và có thể lấy nhiều lần)? xem chi tiết:

watch sample of dissertation proposal academic essay steps how to start an introduction to an assignment assignements https://eventorum.puc.edu/usarx/viagra-expiration-effectiveness/82/ https://grad.cochise.edu/college/term-paper-writing-service-reviews/20/ go site https://climbingguidesinstitute.org/7459-write-my-business-paper/ does viagra affect pregnancy ppw chennai british theses http://teacherswithoutborders.org/teach/writing-best-practices/21/ go to link essay examples grade 11 homework help math geometry follow extra strong herbal viagra https://cwstat.org/termpaper/essay-topics-for-it-students/50/ informative speech for public speaking automatic essay buyessay.org reviews prednisone withdrawal and homeopathy cover letter example for sales manager https://ncappa.org/term/apa-title-page-for-journal-article-review/4/ famous contemporary essayists topic for an essay exam reflection essay http://www.cresthavenacademy.org/chapter/research-assignments-for-students/26/ prompts for essays viagra 50 mg online india https://grad.cochise.edu/college/research-paper-kkk/20/ No

Câu hỏi

Trả Lời

I

Thông tin chung

1

CÔNG TY có nhưng phòng ban/bộ phận liên quan tới phần mua hàng nào? Mối liên hệ giữa các bộ phận/phòng ban này?

2

Tất cả các hoạt động mua hàng đầu thông quan phòng đặt hàng? nếu không thì hãy liệt kê ra các phòng ban liên quan?

3

Hãy mô tả biểu đồ mua hàng của công ty ?

4

Hãy nêu ra các hình thức đặt hàng thông dụng mà CÔNG TY đang có? Số lượng của nguyên vật liêu thô và loại của việc đặt đơn đặt hàng như thế nào?

5

Số lượng đặt hàng lớn nhất trong vòng ba năm trở lại đây của công ty CÔNG TY là bao nhiêu?

6

Những tiêu chuẩn nào mà CÔNG TY đưa ra để đánh giá (chất lượng phục vụ) nhà cung cấp và lựa chọn nhà cung cấp?

7

Mức độ trao đổi (đặt hàng) nội bộ trong công ty là như thế nào?(Có thể cho những mặt hàng nào thường được trao đổi, số lượng trao đổi)

8

CÔNG TY có sử dụng hình thức mua hàng nguyên tắc(đặt hàng nhưng không xác định thời điểm lấy hàng và có thể lấy nhiều lần)?

9

Những thông tin(báo cáo) hoạt động nào của một nhà cung cấp mà CÔNG TY là cho là có giá trị ( có thể là để đánh giá /lựa chọn nhà cung cấp)?

10

Qui tắc mua hàng của CÔNG TY hiện tại như thế nào (thời điểm quyết định mua hàng, mua những mặt hàng nào…)?
o      Thời điểm xác định đặt hàng lại
o      Thời điểm đặt hàng khi có các Suggestion sau khi chạy MRP
o      Khác?

11

Thời gian trung bình dài nhất cho việc đặt hàng một sản phẩm là bao nhiêu(thời gian từ lúc đặt hàng đến nhận được hàng từ nhà cung cấp)?

12

Cách xác định số lượng của một đơn đặt mua hàng theo các yếu tố nào sau:
o      Số lượng đặt là cố định dựa theo những thông tin đã có trước đó( dựa theo kinh nghiêm )
o      Xác định số lượng để có hiệu quả kinh tế nhất.
o      Theo các nguyên tắc MRP.
o      Nhu cầu tồn kho

13

Nhu cầu tồn kho an toàn ảnh hường tới đơn mua hàng như thế nào?

14

Khi đặt hàng CÔNG TY có xác định số lượng/thời điểm sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao nhất? Nếu có thì hãy miêu tả cách làm hiện đang sử dụng?

15

Xem xét lại các bườc thực hiện một thao tác đặt hàng bằng các phân tích một mẩu PO liên quan để xác định ngày tới hạn và trạng thái lead time của chúng (lead time : khoảng thời gian từ lúc tiến hàng đặt hàng tới lúc hoàn thành đơn hàng đó)

16

Những thử tục kiểm tra để  giải quyết trong việc nhận hang trễ

17

Quá trình đánh giá, kiểm tra, theo dõi và cập nhật khoảng thời gian xử lý một đơn đặt mua hàng của nhà cung cấp mà CÔNG TY đặt mua hàng của họ như thế nào?

18

Sự tác động(tương tác) giữa bên mua hàng và các phần hành khác có tốt không ?

19

CÔNG TY có chính sách nào trong việc cạnh tranh ( định giá/trả giá hàng mua ) theo các tiêu chí sau không:
o      Kiểu nguyên vật liệu hay hàng hoá?
o      Số lần định giá (trả giá) cho một lần giao dịch( tìm hiểu giá, hỏi giá)?
o      Trị giá của đơn mua hàng?

20

CÔNG TY có áp dụng một qui trình nào để quản lý quá trình đấu thầu  không? Nếu có thì hãy diễn dãi cách làm hiện nay?

21

Hãy miêu tả qui trình mua hàng kể từ khi có nhu cầu mua hàng, đặt mua hàng, nhận hàng,QA,thanh toán. Ai,phòng ban nào phụ trách những bước thực hiện trên?

22

Trong qúa trình đặt hàng có thông qua việc thiết lập yêu cầu đặt hàng hay không? Hãy miêu tả quá trình này!

23

Việc mua hàng có dựa trên tiêu chí :
o      Sự thuận tiện(phù hợp) của giá cả?
o      Giao hàng theo thứ tự/ kế hoạch đối với các đơn hàng lớn
o      Cam kết dài hạn ?
o      Tập hợp các đơn mua hàng?

24

Đơn vị tính trong đơn đặt hàng có khi nào khác so với một số đơn vị tính trong danh mục nguyên vật liệu của CÔNG TY, của từng phân xưởng ?

25

CÔNG TY có một hệ thống xác định sự dao động của giá mua và xem nó như là một công cụ điều khiển trong việc điều khiển giá mua hàng hay không?

 

II

Thông tin nhà cung cấp.

1

CÔNG TY có danh sách các nhà cung cấp cho những mặt hàng mà  CÔNG TY cần mua hay không?

2

Số nhà cung cấp mà CÔNG TY đang giao dịch hiện nay:
  • Mùa thấp điểm
o      Thời điểm hiện tại.
o      Mùa cao điểm

3

Các nhà cung cấp sẽ có một mã số đại diện (Khi nói đến một nhà cung cấp thay vi thể hiện bằng tên CÔNG TY có sử dụng một mã số nào đó)?

4

Mã số của nhà cung cấp là không thay đổi trên mọi điểm bán hàng (là điểm mua hàng của CÔNG TY) của nhà cung cấp đó ?

5

Mã số nhà cung cấp đóng một vai trò quan trọng phải không( tức là ta có thể xác định nhà cung cấp nào thông qua mã số của họ ) ?

6

Mã số của các khách hàng có ý nghĩa trong các lĩnh vực sản xuất cũng như thương mại (tực là khi giao dịch thì nhà cung cấp có sử dụng một mã số khác với mã số thông thường không)?

7

Đối với cùng một nhà cung cấp các phòng ban, bộ phận trong CÔNG TY đều sử dụng chung một mã số xác định hay các phòng ban/bộ phận khác nhau sử dụng các mã khách nhau theo mục đích của mình?

8

Các thông tin nào về một nhà cung cấp mà CÔNG TY cần lưu giữ?

9

Tất cả các  chủng loại hàng mua đều có chỉ định nhà cung cấp ?

10

Mã các nhà cung cấp có được sử dụng không ?

11

Các khách hàng của CÔNG TY có cho phép sử dụng hình thức backorder (tức là số dư của phần đơn đặt mua hàng sẽ trở thành (tạo) một đơn đặt mua mới )?

12

Các đơn vị tính mà khách hàng của CÔNG TY sử dụng có cùng với các đơn vị tính của CÔNG TY hay không?

13

Is the purchasing unit of measure consistent with the production and/or shipping unit of measure?Các đơn vị tính của một mặt hàng sử dụng trong quá trình đặt mua hàng cũng là đơn vị tính sử dụng trong quá trình sản xuất ra mặt hàng đó, củnf là đơn vị tính trong quá trình xuất hàng ?

14

CÔNG TY đánh giá/xem xét việc có đặt hàng ở một nhà cung cấp nào đó hay không là dựa vào các yêu tố  nào của nhà cung cấp đó:
o      Danh tiếng?
o      Đánh giá của người mua hàng?
o      Uy tín công nợ/tài chính của nhà cung cấp đó?
o      Thuộc một nhóm nhà cung cấp có tiêu chuẩn chất lương nào đó?
o      Dựa vào lượng khách hàng của họ?

15

       Các giao dịch, báo cáo có được lưu giữ hay không ?
  • Theo trình tự thời gian sau các tác nghiệp
  • Theo người mua, hay đại diện mua hàng ..
  • Theo phương thức đạt được thỏa thuận (Điều chỉnh giá theo số lượng hàng mua, thương lượng, phần tích giá trị…)

16

CÔNG TY có chấp nhận khi các nhà cung cấp:
o      Giao hàng sớm?
o      Giao hàng trễ?
o      Giao hàng không đung theo số lượng mà CÔNG TY đặt (bé hơn/lớn hơn)

17

CÔNG TY có các hoạt động/chương trình nhằm xác nhận (chứng nhận) cho các nhà cung cấp của mình (chẳng hạn chứng nhận là nhà cung cấp chính thức/nhà cung cấp thành viên,…)

18

Tất cả các nhà cung cấp của CÔNG TY đều đạt  chuẩn JIT ?

19

Làm thế nào để đo lường được hiệu quả của nhà cung cấp.

20

Làm thế nào để đo lường được hiệu quả của ngừơi mua hàng

 

III

 

Đơn đặt mua hàng.

1

CÔNG TY có sử dụng một mẫu PO được in sẵn không?

2

Các mẫu PO đều được đánh số (mã) trước?

3

CÔNG TY ghi nhận thành văn bản các PO trong trường hợp nào sau đây:
o      Cho tất cả các giao dịch mua hàng?
o      Cho một mặt hàng hay dịch vụ chủ yếu nào đó?
o      Đơn hàng cấp thiết
o      Cho các trường hợp khẩn cấp?
o      Cho trường hợp bảo trì/sửa chữa/bảo dưỡng?
o      Cho các hợp đồng cung cấp dịch vụ bên ngoài?
o      Cho các Drop Shipment (đặt hàng từ một nhà cung cấp A, nhà cung cấp A lại yêu cầu một nhà cung cấp thứ hai -B giao hàng) nhận hàng từ nhà cung cấp?
o      Cho trường hợp đặt mua cho các công ty mẹ hay công ty phụ thuộc?
o      Cho các đơn mua hàng thực hiện giao dịch qua điện thoại?
o      Theo mức tiền định trước (bao nhiêu)

4

Đơn mua hàng  có được thực hiện cho nhiều ngày giao hàng không ?

5

Các đơn mua hàng sẽ có một mã số xác định và duy nhất? Nếu có hãy cho biết cách làm của CÔNG TY hiện nay?

6

Khi tập trung hay phân cấp thành các nhóm mua hàng khác nhau thì CÔNG TY sử dụng các mẫu PO khác nhau? Nếu như vậy thì hãy cho biết cách làm này là như thế nào, các mẫu PO đó ra sao?

7

Bao nhiêu  liên có giá trị trong tài liệu PO?

8

Một PO  gồm có một:
o      Liên cho nhà cung cấp.
o    Liên Lưu
o    Liên cho mua sắm
o    Liên cho bộ phận kiểm soát tồn kho
o    Liên cho kế toán
o    Liên cho bộ phận nhận hàng
o    Bộ phận khác

9

Một bản PO được lưu giữ lại để làm cơ sở cho việc nhận hàng?

10

Những thông tin lịch sử của PO (số lượng của Backorder, …) sẽ được duy trì (bảo lưu) khi PO đã đóng ? Nếu có thì hãy trình bày cách làm hiện tại trong trường hợp này của CÔNG TY như thế nào?

11

CÔNG TY có sử dụng đơn mua hàng nguyên tắc không?

12

Thông thường các đơn mua hàng nguyên tắc của CÔNG TY đặt cho bao nhiêu tháng ( lớn nhất /trung bình)  ?

13

Số lượng nhà cung cấp mà CÔNG TY giao dịch dựa trên các hợp đồng mua hàng nguyên tắc?

14

Các bản thông báo  có được gửi cho nhà cung cấp không?

15

Cần bao nhiêu bản thông báo?

16

Bản thông báo chứa những thông tin gì?

17

Các hợp đồng có được tư đông tạo ra từ MRO hay không

 

IV

 

Thông tin báo cáo/Tài liệu/Chứng từ

1

Có cần các chứng từ  lien quan đến việc mua sắm thiết bị đầu tư, TSCĐ, và/ hoặc các  đơn mau hàng có khỏan tiền vượt qua quyền hạn.

2

Các báo cáo về hàng hoá giao thừa hay thiếu được thể hiện trên
  • Hoá đơn
  • Bù hàng
  • Nhà cung cấp có trách nhiệm giảm giá trị đơn hàng

3

Do you bid on government contracts?Có các hợp đồng cung cấp của NN không

4

Những cam kết về tiền mặt (cam kết chuyển tiền,..) dựa vào các Open PO có được sử dụng cho việc quản lý dòng  tiền hay không?

5

Những thông tin về lịch sử giá mua hàng được duy trì cho từng mặt hàng cần mua của CÔNG TY? Nếu có thì thông tin đó được lưu giữ trong vòng bao nhiêu năm?

6

CÔNG TY có duy trì/lưu giữ những thông tin của nhà cung cấp ? cụ thể là các thông tin gì ?

7

CÔNG TY có cần lưu giữ những thông tin của các nàh thầu phụ hay không? Nếu có hãy cho biết những thông tin nào cần được lưu, cách thực hiện của CÔNG TY như thế nào?

IV

Yêu cầu mua hàng và nhận hàng từ nhà cung cấp. 

1

Những yêu cầu mua hàng có được gửi  từ  những phòng khác tới phòng Mua sắm? Đó là những phòng ban nào ?

2

Các yêu cầu mua nguyên vật liệu dùng cho sản xuất  xuất phát từ như cầu của kho vận hoặc là từ bộ phận quản lý sản xuất ? Nếu không thì các yêu cầu này được xuất phát từ  đâu?

3

Liên quan đến điều chuyển nguyên vật liệu nhận được vào kho:
o      Được chuyển vào kho theo thời gian
o      Có lưu giữ các thông tin về nhập hàng liên quan đến thông tin về hợp đồng mua hàng
o      Thông tin về số lượng hàng nhập được hiệu chỉnh và được  thông báo lại  cho các phòng ban liên quan ?
o      Có các chứng từ nhập hàng chính xác dùng cho việc quản lý kho ?

4

Yêu cầu mua hàng bao gồm những thông tin gì?

5

Phòng Mua sắm chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quyết định về nhu cầu mua hàng  và khi nào thì đặt hàng? Nếu không, thì là phòng ban nào  khác?

6

CÔNG TY nhận hàng của nhà cung cấp tại một hay nhiều điểm (vị trí thích hợp) của mình không ? Nếu có thì hãy cho biết số lựơng những điểm nhận hàng của CÔNG TY và số lượng có thể nhận được của các điểm này?

7

CÔNG TY có chấp nhận khi nhà cung cấp giao dư hàng? Nếu có thì bao nhiêu % là chấp nhận được?

8

CÔNG TY có chấp nhận khi nhà cung cấp giao thiếu hàng? Nếu có thì bao nhiêu % là chấp nhận được?

VI

Xuất nhập khẩu 

1

CÔNG TY có đặt mua hàng hoá từ các nhà cung cấp nước ngoài không? Nếu có thì hãy cho biết số lượng/mức độ như thế nào?

2

CÔNG TY có những báo cáo, qui trình,… nào khác áp dụng trong quá trình đặt mua hàng?

VII

Số lượng    

1

Số lượng PO phát sinh hằng tuần?

2

Một PO trung bình có bao nhiêu chi tiết?

3

Số lương trung bình các PO cần được xem xét lại và thay đổi?

4

Số lượng nhà cung cấp của CÔNG TY hiện nay?

5

Số lượng điểm giao hàng của nhà cung cấp?

6

Số lượng các đơn đặt mua hàng đang open (đang thực hiện giao dịch)?

7

Số lượng yêu cầu mua hàng?

8

Số lượng thương lượng, thầu/ báo giá ?

9

Số lượng các yêu cầu mua hàng thay đổi hằng tuần?

10

Số lượng các giao dịch nhận hàng hằng ngày?

11

Số lượng bản thông báo hằng ngày?

12

Số lượng các đơn mua hàng có thay đổi đối với các đơn mua hàng đã cam kết  hằng tuần?

13

Trung bình một đơn hàng có bao nhiêu chi tiết?

14

Số lượng nhân viên làm công tác mua hàng ?

15

CÔNG TY có bao nhiêu điểm mua hàng?

16

Trung bình có bao nhiêu kế hoạch nhận hàng cho môt đơn hàng?

17

Số lượng các họat động mua hàng  (% đơn hàng , % giá trị ) cho các loại sau:
o      Một nguyên vật liệu cho một công việc cụ thể nào đó?
o      Các nguyên vật liệu lưu kho?
o      Gia công?
o      Ngoài qui trình?
o      Nhà cung cấp sản xuất
  • Nhà máy
o      Khác?

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.