Tài liệu khảo sát giải pháp NSTL-Chọn lựa, đầu tư nhân sự tiền lương hiệu quả ( HRM ROI)

0

essay download free go site pay someone to do assignments follow site diversity in education essay internet censorship in china essay essay questions the yellow wallpaper thesis statement for history of tattoos https://chanelmovingforward.com/stories/persuasive-writing-essays/51/ intern cover letterВ http://belltower.mtaloy.edu/studies/dissertation-formatting/20/ source custom essay writing canada https://scentsyblog.com/inspiration/viagra-greycliff/94/ mla format essay example with cover page come si acquista il viagra http://hyperbaricnurses.org/3841-php-ref-viagra-x/ essay holiday pulau langkawi https://statmodeling.stat.columbia.edu/movabletype/papers/parenthesis-choir.html https://reprosource.com/hospital/buy-generic-viagra-online-usa/72/ videos effets viagra pay for my cheap critical analysis essay on hacking example of outline for term paper go site follow link enter site cialis c20 effetti powerpoint presentations services viagra bethpage website that write essays for you animal experimentation essay essay nature spm Con người là tài sản cũng là nguồn lực lơn nhất của doanh nghiệp, làm sao để quả lý tốt tài sản này,  ICROI xin giới thiệu bạn đọc tài liệu khảo sát giải pháp quản lý nhân sự tiền lương, hi vọng tài liệu hổ trợ công đồng doanh nghiệp thông tin để chọn lựa, đầu từ và triển khai giải pháp nhân sự – tiền lương hiệu quả. Giải pháp nhân sự tiền lương gồm:

 

hệ thống nhân sự

Hệ thống nhân sự

 

Thông tin nhân viên
 • Kết nối thông tin với các phân hệ nhân sự khác.
 • Lưu trữ đầy đủ hệ thống dữ liệu chi tiết của cá nhân trong suốt quá trình làm việc tại công ty.
 • Công cụ trích lập báo cáo giúp dễ dàng phân tích tình hình biến động nhân sự trong toàn công ty.
Bảo hiểm xã hội- Y tế
 • Xử lý và theo dõi các thông tin liên quan đến Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế.
 • Cung cấp hệ thống báo cáo đúng mẫu của nhà nước quy định.
Chấm công tự động
 • Quản lý giờ công, ngày công thực tế của nhân viên thông qua việc xử lý dữ liệu thô từ các máy chấm công
 • Tự động tính toán và xuất ra các báo cáo phù hợp phục vụ cho công tác tính lương.
Tính lương
 • Quản lý dữ liệu liên quan đến tiền lương
 • Tính lương định kỳ dựa trên các số liệu liên quan như ngày công, phụ cấp và các hệ số cấu thành nên công thức tính lương.
 • Ngoài các phương pháp tính lương truyền thống, hệ thống còn cung cấp thêm phương pháp tính lương do người dùng tự định nghĩa.
Hệ phân tích dữ liệu
 • Truy xuất, phân tích và xử lý hệ thống dữ liệu theo các tiêu thức khác nhau tạo thành các báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế trong công tác quản lý của công ty.
 • Vô vàn các báo cáo được tạo ra chỉ bằng các thao tác click chuột đơn giản.

Tuyển dụng
 • Tự thiết lập quy trình tuyển dụng, quy định môn thi, điểm thi cho từng bước trong quy trình.
 • Theo dõi quá trình tuyển dụng để tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu của từng vị trí công việc đòi hỏi.
Đào tạo
 • Tính năng chuyên nghiệp và linh hoạt à công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong công ty.
 • Giúp hoạch định các kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện cũng như theo dõi chi phí, kết quả đào tạo
Đánh giá
 • Tự động hoá hệ thống đánh giá năng lực và đánh giá kết quả công việc của nhân viên
 • Giúp việc thực thi công tác đánh giá trở nên dễ dàng, chính xác và khoa học hơn.
Trang thiết bịBảo hộ lao động
 • Lập định mức cấp phát thiết bị an toàn lao động.
 • Huấn luyện an toàn lao động.
 • Lập yêu cầu và kế hoạch cấp phát hằng năm.
 • Quản lý quá trình cấp phát trang thiết bị, bảo hộ lao động cho nhân viên.
Hệ Báo cáo từ xa
 • Hỗ trợ việc truy xuất báo cáo Quản trị và báo cáo cá nhân thông qua mạng Intranet/Internet.
 • Thông tin báo cáo thể hiện dạng số liệu hoặc biểu đồ thống kê cho thấy diễn biến tình hình nhân sự tại các thời điểm.
Hệ hợp nhất dữ liệu
 • Đáp ứng yêu cầu công ty có mô hình đa cấp, đa chi nhánh có quản lý dữ liệu phân tán tại các điểm khác nhau
 • Cung cấp báo cáo từng đơn vị thành viên và tự động hợp nhất dữ liệu cho toàn công ty.

Chi tiết khảo sát để nhận diện thông tin để triển khai 1 hệ thống nhân sự tiền lương:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.