Xây dựng yêu cầu (RFP) giải pháp phần mềm HRM: quản lý Chấm công

0

rfp Cham cong trong giai phap HRM

  • Hệ thống chấm công tự động được thiếp lập linh hoạt, tương thích với tất cả các loại máy chấm công hiện nay như: thẻ từ, vân tay …
  • Tự thiết lập hệ thống ngày nghỉ, ngày lễ để từ đó chấm công cho nhân viên chính xác theo luật định.
  • Cho phép xây dựng hệ thống ca làm việc và thay đổi theo yêu cầu. Ca làm việc có thể kéo dài với thời gian bao lâu tùy ý.
  • Quản lý việc phân ca tự động cho nhân viên hoặc phân ca qua chu kỳ ca: Chu kỳ ca làm việc thuận, Chu kỳ ca làm việc nghịch … Phân ca làm việc cho nhân viên cố định hoặc thay đổi.
  • Từ thông tin quét thẻ, hệ thống cho phép xử lý các trường hợp bất hợp lệ như quên quét thẻ, quét sai ca làm việc, không phân ca làm việc…
  • Cho phép thiết lập tuỳ chọn khi tính công ngoài giờ như: tự động tính thêm giờ khi nhân viên đi làm ngoài giờ hoặc có xác nhận từ người dùng.
  • Tự động tính số giờ/công làm đêm cho nhân viên trong tháng khi nhân viên có thời giờ làm đêm.
  • Tự thiết lập thời gian làm việc để báo cơm, tính công cơm cho nhân viên.
  • Tự động trừ công đi trễ về sớm theo thời gian thực tế hoặc theo quy định riêng của doanh nghiệp.
  • Tự động chuyển đổi công khi nhân viên làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ theo thiết lập của người dùng.

Xem chi tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.