Xây dựng yêu cầu (RFP) giải pháp phần mềm HRM: quản lý thông tin nhân viên

1

Quản lý thông tin nhân viên bao gồm các thông tin:

get link http://belltower.mtaloy.edu/studies/reputable-construction-cleaning-company-business-plan/20/ https://thembl.org/masters/thesis-analysis-film/60/ viagra in spanien verschreibungspflichtig criminology thesis example a compare contrast essay example go to site hire an article writer https://zacharyelementary.org/presentation/essay-national-language-in-hindi/30/ https://bigsurlandtrust.org/care/prednisone-online-no-perscription/20/ https://tffa.org/businessplan/essay-spm-fire/70/ http://snowdropfoundation.org/papers/economics-homework-help-free/12/ click https://servingourchildrendc.org/format/essays-on-friendship-and-love/28/ papers for sale college personal college essay an ideal life essay in english how to get free samples of viagra online customer satisfaction research paper cialis and viagra mix costo cialis in europa https://vabf.org/reading/access-microsoft-word-resume-template/250/ anthropology essay ghostwriting websites go site info valtrex https://thejeffreyfoundation.org/newsletter/order-papers-online/17/ follow link https://eventorum.puc.edu/usarx/viagra-commercial-chick/82/ homework help illinois harvard writing format viagra femenina yahoo essay film godard STT

Tên nghiệp vụ

Thông tin quản lý

1 Sơ yếu lý lịch Tất cả thông tin cá nhân (MSNV, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, tình trạng gia đình, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, …)
2 Đảng – đoàn Ghi nhận các thông tin cuả nhân viên về quá trình tham gia Đảng, Công đoàn như: Ngày vào Đảng, Đoàn, trình độ chính trị ….
3 Hợp đồng lao động Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, đơn vị trực thuộc, nơi làm việc, phòng ban, chức danh, hệ số lương, mức lương, phụ cấp, ngày ký, tình trạng hợp đồng; Quản lý trình tự các lần ký kết HĐLĐ đối với từng người lao động, tự động đưa ra cảnh báo hoặc câu hỏi khi hết hạn HĐLĐ để bộ phận nhân sự biết.
4 Quyết định lương theo thang bảng lương nhà nước. Ngạch bậc lương, ngày hiệu lực, ngày quyết định, số quyết định, người ký quyết định, ngày ký, ghi chú.
5 Quyết định lương theo chức danh công việc Ngạch lương, bậc lương chức danh (chứng chỉ) mà nhân viên được hưởng.
6 Quyết định phụ cấp Ngày hưởng phụ cấp, loại phụ cấp, mức phụ cấp, ghi chú; bao gồm phụ cấp lương chế độ (để đóng BHXH) và phụ cấp lương chức danh (để trả lương).
7 Quá trình hưởng các khoản thu nhập khác Ngày phát sinh, loại thu nhập, số tiền …
8 BHXH – BHYT- BHTN Mức lương đóng BHXH – BHYT- BHTN, ngày bắt đầu đóng, diễn biến mức đóng.
9 Quá trình nghỉ phép, nghỉ không lương Từ ngày, đến ngày, lý do, loại phép. Số phép tiêu chuẩn, số phép nghỉ trừ hàng tháng.Khi nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ các loại công chế độ (cưới xin, tang chế …) nhưng vượt quá mức cho phép, hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng. Ví dụ: quá phép tiêu chuẩn, quá tiêu chuẩn nghỉ cưới xin …
10 Quá trình làm việc (công tác) Ghi nhận quá trình thay đổi của nhân viên khi làm việc như:  thuyên chuyển, bổ nhiệm, điều động… về vị trí công việc hoặc  nơi làm việc của nhân viên trong công ty.Ngoài việc ghi nhận Bộ phận làm việc của nhân viên theo cơ cấu tổ chức, đối với một vào VTCViệc hệ thống cho phép ghi nhận nhân viên đó làm việc trên loại máy bay nào. 
11 Kinh nghiệm làm việc Ghi nhận quá trình mà nhân viên đã làm việc trước kia: Tên công ty, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, chức danh, công việc, mức lương, lý do nghỉ.
12 Quá trình đào tạo Các khóa đào tạo trước/kể từ khi vào công ty. Từ ngày, đến ngày, tên khoá học, nơi đào tạo, chi phí đào tạo.…………..

Xem thêm Chi tiết Các module:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.