Xây dựng yêu cầu (RFP) giải pháp phần mềm HRM:Tính Lương

0

ap passage analysis essay essay about cow in kannada language great depression essay questions doxycycline and lymes disease see url enter https://dsaj.org/buyingmg/does-aspirin-affect-viagra/200/ never judge a book by its cover essay gay marriage essaysВ choosing a profession essay macbeth essay example essays on hiv in africa peut on acheter du viagra en pharmacie source custom essay meister/ huck finn parts of baby thesis chapter 1 https://rainierfruit.com/buy-teva-viagra/ nature vs nurture intelligence essay here source site algebra parenthesis order https://www.go-gba.org/21254-barack-obama-essay-paper/ source site help writing horror stories where can i write an essay online viagra pill people using viagra video esl business plan writer websites for mba professional college resume help san diego resume writing service https://www.rmhc-reno.org/project/case-study-assignment-conclusion/25/ reasons for becoming a teacher essay Hệ thống tính lương theo công thức tự định nghĩa, nhanh chóng, chính xác, bao gồm cả tính : Bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, tiền lương thưởng .

RFP Tien luong giai phap phan mem HRM

1. Quy định chung:

Nghiệp vụ

Mô tả

–   Kỳ lương bắt đầu từ ngày 01 đến cuối tháng. –   Số lần chi trả lương hằng tháng: 1lần/tháng vào ngày 15 của tháng. Không tạm ứng giữa kỳ.

( Một số doanh nghiệp trả lương 2 kỳ giữa tháng và cuối tháng)

–   Nguyên tệ tính lương cho nhân viên: VNĐ

–   Hình thức tính lương cho nhân viên: Lương Gross.

–   Hình thức thanh toán lương cho nhân viên:

  • Chuyển khoản
  • Tiền mặt

–   Hình thức thông báo lương hằng tháng cho nhân viên:

  • Email
  • Công thông tin Nhân sự – portal
Nhân viên có thể xin nghỉ bù tương ứng với thời gian tăng ca cộng dồn. Cứ đủ 8h tăng ca (không tính theo tỷ lệ tăng ca) nhân viên được nghi bù một ngày.Khi nhân viên nghỉ bù hệ thống sẽ so sánh tổng thời gian của nhân viên có đủ tiêu chuẩn nghỉ bù hay không để người dùng xem xét việc nghỉ bù có hợp lý không và ghi nhận thông tin.
Quy tắc lập bảng chi lương –   Tất cả các lương chức danh chi trả trong một bảng lương chức danh.–   Tất cả các lương chệ độ chi trả trong một bảng lương chế độ.
Nguyên tắc tính tổng thu nhập trước thuế để quyết toán thuế TNCN năm Thu nhập chịu thuế trong năm được định nghĩa:Là Tiền lương chức danh từ tháng 12 năm trước đến tháng 11 cuả năm quyết toán thuế.

Là tổng các khoản thưởng, thu nhập khác phát sinh trong năm quyết toán.

 

2.Các loại công:

STT

Tên các loại công

% Công ty trả

% BHXH trả

Trả theo lương đóng BHXH

Trả theo lương chức danh

Chi trả chung trên bảng lương hằng tháng

1 Công bình thường          
2 Công tăng ca ngày thường          
3 Công tăng ca  ngày lễ          
4 Công tăng ca  ngày ngh          
5 Công học không liên tục trong tháng          
6 Công học liên tục từ 1 đến 3 tháng          
7 Công học liên tục từ đến 6 tháng          
8 Công học liên tục từ 6 đến 12 tháng          
9 Công học liên tục từ 12 tháng          
10 Học theo nguyện vọng cá nhân          
11 Công học không liên tục trong tháng ở NN          
12 Công học liên tục từ 1 đến 3 tháng ở NN          
13 Công học liên tục từ đến 6 tháng ở NN          
14 Công học liên tục từ 6 đến 12 tháng ở NN          
15 Công học liên tục từ 12 tháng NN          
16 Nghỉ thai sản đúng quy định BH          
17 Nghỉ con ốm          
18 Nghỉ tai nạn lao động mức trả căn cứ vào nguyên nhân (quy định tại điều 20 của quy chế)          
19 Nghỉ ốm          
20 Nghỉ phép          
21 Nghỉ bù          
22 Nghỉ việc riêng không hưởng lương          
23 Nghỉ việc riêng (chế độ cưới xin …) được hưởng lương          
24 Nghỉ vô kỷ luật          
25 Nghỉ chờ việc          

Xem thêm chi tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.