Xây dựng yêu cầu (RFP) giải pháp phần mềm HRM:quản lý đào tạo

0

https://cadasb.org/pharmacy/dimana-bisa-beli-cialis/13/ tadacip erfahrung sister flowers thesis statement a thousand words movie essay citation medisupprt.com gay husband viagra 7th grade essay prompts advantages of online classes essay watch go to site https://www.carrollkennelclub.org/phrasing/essay-on-my-country-my-pride/6/ lab report table https://www.csb.pitt.edu/rating/dr-martin-luther-king-essays/41/ viagra europeo intermediate maths paper edexcel https://peacerivergardens.org/proof/registered-nurse-thesis-statement/25/ https://www.elc.edu/school/chlorophyll-catalyst-essay/53/ ignou ma economics solved question papers sample methodology section of a dissertation art producer resume contrast and compare essay best viagra pills india best online pharmacy for viagra model test paper for class 12 pseb english is buying viagra online illegal https://smartfin.org/science/crestor-foot-numbness-lawsuit/12/ here https://plastic-pollution.org/trialrx/cytotec-mg/31/ https://tetratherapeutics.com/treatmentrx/flagyl-pills-and-pregnancy/34/ follow link source url https://zacharyelementary.org/presentation/should-juveniles-be-tried-as-adults-persuasive-essay/30/ Quy trình đào tạo từ lập yêu cầu đến theo dõi đào tạo, hoạch định đào tạo chính xác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý đào tạo tại doanh nghiệp

 • Tự thiết lập yêu cầu kỹ năng cho từng chức danh tùy thuộc tính chất công việc.
 • Hỗ trợ hoạch định các kế hoạch đào tạo từ yêu cầu đào tạo và yêu cầu công việc cho từng vị trí.
 • Tổ chức thực hiện cũng như theo dõi chi phí, kết quả đào tạo.
 • Thực hiện đánh giá khoá đào tạo từ nhân viên.
 • Cho phép thiết lập danh mục các yếu tố, công thức tính điểm để tính thời gian phục vụ sau khi đào tạo.
 • Quản lý các hợp đồng cam kết phục vụ của nhân viên, tự động tính tiền đền bù khi nhân viên nghỉ việc mà không phục vụ đủ thời gian cam kết.
 • Tự động chuyển các thông tin khoá học cũng như các văn bằng chứng chỉ vào hồ sơ nhân viên.

quan ly Dao tao giai phap phan mem nhan su tien luong HRM

STT

Nghiệp vụ

Mô tả yêu cầu nghiệp vụ

1 Lập danh sách (danh mục) các môn học Thiếp lập danh sách các môn học cần có theo yêu cầu đào tạo.Mỗi môn học hệ thống cho phép thiêt lập việc nhận diện các môn học này có thể thỏa mãn điều kiện cho môn học khác. 
2 Lập danh sách (danh mục) các loại chứng chỉ, yêu cầu đào tạo –   Lập danh sách các loại chứng chỉ thuộc các tiêu chuẩn về tiếng Anh, Tiếng Pháp, chuyên môn, IT –   Tương ứng mỗi loại chứng chỉ/yêu cầu đào tạo, hệ thống cho phép ghi nhận thời hạn: loại chứng chỉ/yêu cầu đào tạo đó đào tạo một lần hay định kỳ 6tháng, 1 năm, 2năm thì phải đào tạo lại. Tiêu chuẩn đó thuộc nhóm đào tạo năng lực nào –   Tuỳ theo mỗi loại chứng chỉ hệ thống ghi nhận việc công ty có cần thu hổi lại văn bằng này hay không khi hết hiệu lực.
3 Thiết lập tiêu chuẩn đào tạo theo chức danh công việc –   Với mỗi vị trí công việc ghi nhận các yêu cầu (tiêu chuẩn) đào tạo cần có của vị trí công việc đó trong mỗi yêu cầu  –   Tương ứng với mỗi yêu cầu đào tạo của từng chức danh: Hệ thống cho phép thiết lập các môn học cần có hoặc các chứng chỉ cần có đối với vị trí công việc đó. 

–   Với Tiêu chuẩn trong vị trí công việc: có thể học một hoặc nhiều môn học hoặc 1 trong số môn được thiết lập thì đạt yêu cầu cầu cuả tiêu chuẩn đó. Trường hợp có nhiều môn học, sẽ thiết lập theo thứ tự ưu tiên cần đào tạo để đáp ứng tiêu chuẩn của công việc cần có

 

–   Với từng Tiêu chuẩn: Hệ thống cho phép thiết lập yêu cầu về môn học/Chứng chỉ cần phải có là cần nhất khi cần xem xét nhân viên có đáp ứng yêu cầu cuả một ví trí công việc cần tìm, khi nhân viên đạt yêu cầu đó là đã có thể đạt điều kiện.

4 Đánh giá (Phân tích) yêu cầu đào tạo Dựa vào Tiêu chuẩn đào tạo và quá trình đào tạo thưc tế, thời hạn cuả các khoá đào tạo, hệ thống sẽ lọc danh sách các nhân viên cần đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo. 
5 Lập kế hoạch đào tạo – Từ Việc phân tích, đánh gía yêu cầu đào tạo (muc 4) hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhân viên chưa đáp ứng so với vị trí công việc  đảm nhận để lên danh sách đào tạo – Từ danh sách này hệ thống cho phép lập kế hoạch đào tạo (có ghi nhận ngân sách đào tạo dự kiến). – Khi lập kế hoạch danh sách nhân viên đào tạo hệ thống sẽ kiểm tra và cảnh báo với thời gian đào tạo dự kiến:

–   Nhân viên còn trong hạn bị kỷ luật

–   Nhân viên còn đang công tác tại nước ngoài

–   Nhân viên bị trùng thời gian đào tạo của khóa đào tạo nào đó trong kế hoạch đã lập.

6 Theo dõi đào tạo (Tổ chức thực hiện) –   Khi lập danh sách nhân viên tương ứng với khóa đào tạo, hệ thống sẽ cảnh báo:

 • Nhân viên đang bị kỷ luật
 • Nhân viên đang công tác nước ngoài
 • Nhân viên đang có khóa đào tạo trùng thời gian học của khóa hiện tại

–   Khi đào tạo thực tế hệ thống cho ghi nhận hai loại chi phí cho tổng khóa đào tạo và phân bổ bình quân cho lại cho từng nhân tham gia khóa đào tạo hoặc ghi nhận chi phí theo từng nhân viên đó:

 • Chi phí đi lại
 • Chi phí đào tạo

–   Chi phí đào tạo sẽ được tổng hợp và thống kê giưã ngân sách kế hoạch và đào tạo thực tế

–   Khi tổ chức khoá đào tạo hoặc ghi nhận kết quả đào tạo của từng nhân viên hệ thống cho phép gởi mail thông báo về trưởng bộ phận về việc nhân viên tham gia đào tạo/kết quả đào tạo mà nhân viên đạt được.

 

Xem chi tiết :

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.