[infographics] quy trình triển khai Erp hiệu quả

1

quy trinh rien khai ERP hieu qua

Comments

comments

 1. Bước 1: Phân tích và lập kế hoạch

  Mục tiêu: Đưa ra và thống nhất với khách hàng tài liệu yêu cầu của DN. Một tình
  hình phổ biến ở nước ta là các DN (thành công) đều phát triển nhanh và rất năng
  động, mô hình hoạt động, sản phẩm và cơ cấu tổ chức của DN biến đổi từng ngày.
  Khi đưa ra và thống nhất về yêu cầu của DN nói chung DN đều cố gắng tiên liệu
  những phát triển của họ trong thời gian một vài năm tới, nhưng thực tế cho thấy
  nhiều khi những tiên liệu này cũng thay đổi liên tục. Trong những dự án tương
  đối dài (trên sáu tháng) một vấn đề xẩy ra là khi dự án đến những giai đoạn
  cuối DN lại yêu cầu thay đổi lớn về chức năng hệ thống dẫn đến kết quả là phải
  làm lại, dự án không kết thúc được.

  Các công đoạn gồm:

  – Thiết lập đội dự án và phòng dự án.

  – Thiết lập các thủ tục quản trị dự án.

  – Đặt ra và thống nhất các mục tiêu của dự án.

  – Đặt ra và thống nhất kế hoạch dự án.

  – Cài đặt hệ thống ERP lên hệ thống máy chủ và các máy trạm.

  – Thiết kế các mẫu thử cho các nghiệp vụ chính.

  Bước 2: Thiết kế Các công đoạn gồm:

  – Đưa ra các quy trình nghiệp vụ.

  – Thiết kế các đầu vào, ra của dữ liệu và các giao diện.

  – Thiết lập và thử cấu hình hệ thống.

  – Huấn luyện người dùng.

  Bước 3. Chuyển đối dữ liệu

  Các công đoạn gồm:

  – Định nghĩa yêu cầu về chuyển đổi dữ liệu.

  – Đưa ra phương pháp và thủ tục chuyển đối.

  – Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

  – Kiểm tra xác nhận dữ liệu trên hệ thống.

  Bước 4. Chạy thử Các công đoạn gồm:

  – Chạy thử để kiểm tra

  – Điều chỉnh lần cuối

  Bước 5. Bàn giao

  Công đoạn gồm:

  – Chạy chính thức.

  – Kiểm toán hệ thống và đánh giá chất lượng.

  – Chuyển sang cho bộ phận hỗ trợ.

  LỜI KẾT

  Bài viết này chỉ nhằm nhắc nhở các nhà quản lý khi tìm mua hệ thống ERP cần yêu
  cầu nhà sản xuất hoặc triển khai trình bày cụ thể về cách họ sẽ triển khai hệ
  thống và sự tham gia của DN vào quá trình triển khai. Vì quá trình triển khai
  rất quan trọng và liên quan đến nhiều loại chuyên viên khác nhau nên cần đưa ra
  một ngân sách đủ lớn cho việc triển khai ngoài ngân sách cho việc mua phần mềm,
  không nên tìm cách cắt giảm ngân sách này dẫn đến việc nhà cung cấp ERP phải
  cắt ngắn thời gian hoặc cắt bớt nhân lực làm giảm chất lượng của việc triển
  khai và kết quả là DN không dùng được hết khả năng của hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.