Khi nào thì tôi sẽ thu được lợi từ ERP và Tính ROI như thế nào?

1

Đầu tư ERP thì tốn kém, nhưng hiệu quả thì không rõ ràng.

Làm sao để biết được những lợi ích thu được từ đầu tư 1 hệ thống erp?

 

Comments

comments

 1. Đầu tư ERP cũng giống như đầu tư dự án khác trong doanh nghiệp yếu tố hiệu quả luôn được tính đến.

  Tuy nhiên ta có thể sử dụng các phương pháp đánh giá trị hiện tại thuần (Net
  Present Value viết tắt là NPV), tính thời gian hoàn vốn (Payback Period viết tắt
  là PP) và tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return viết tắt là IRR)
  như sau:

  Net Present Value – NPV
  NPV – giá trị hiện tại thuần, là hiệu số của giá trị hiện tại của dòng doanh
  thu trừ đi giá trị hiện tại của dòng chi phí tính theo lãi suất hay chiết khấu
  lựa chọn. Ở đây khái niệm doanh thu sẽ được xem như là số tiền tiết kiệm
  được từ việc giảm các chi phí trong quá trình áp dụng dự án ERP.

  Vì dự án ERP có khoảng thời gian thực hiện trung bình từ 08-12 tháng
  cho nên trong năm đầu tiên NPV là số âm.

  Giá trị thu được do giảm chi phí sẽ tính từ sau khi hệ thống nghiệm thu và
  vận hành hoàn chỉnh, thông thường giá trị này tùy thuộc vào quy mô và
  mức độ phức tạp trong quy trình kinh doanh cũng như mô hình quản lý
  của Công ty. Ở đây chúng ta chọn con số trung bình cho Doanh nghiệp
  phân phối với quy mô khoảng 720 tỷ / năm, lãi gộp khoảng 3%, là
  khoảng 15% = 3,24 tỷ

  Tổng chi phí sở hữu TCO dự kiến là khoảng 5,2 tỷ (325.000 usd) nếu
  tính thêm lãi suất và tỷ suất lạm phát thì NPV của dự án sẽ có giá trị
  dương sau 02 năm hoạt động liên tục.

  Payback Period – PP
  PP là khoảng thời gian (tính là số năm, số tháng hay số ngày tùy dự án cụ
  thể) để NPV từ giá trị âm (do phải trừ giá trị đầu tư ban đầu) chuyển
  thành dương. Khi NPV đạt giá trị 0 là thời điểm dự án bắt đầu hoàn vốn.

  PP của dự án là 36 tháng (03 năm)

  Internal Rate of Return – IRR
  Khi triển khai một dự án thường nhà đầu tư sử dụng các nguồn vốn vay.
  Giá trị IRR cho biết: với lãi suất tiền vay nào thì dự án có thể hoàn vốn
  trong một khoảng thời gian dự kiến.

  IRR của dự án trong thời gian dự kiến là 36 tháng là 14,92%/ năm.
  xem thêm:

  http://www.ictroi.com/giaiphap/erp/bao-cao-tien-kha-thi-khi-dau-tu-du-an-phan-mem-erp/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.