Kịch bản mua vật tư cho máy móc thiết bị doanh nghiệp chế biến thủy hải sản

0

Xưởng sản xuất yêu cầu mua vật tư thiết bị máy móc thay thế/ sữa chữa. Quy trình mua vật tư này như sau:

B1. Lập phiếu đề nghị mua hàng:

yeu cau mua nguyen lieu vat tu hang hoa

Sau khi kiểm tra máy móc thiết bị và xác định vật tư cần thay thế, nhân viên phòng Cơ Điện ( PCĐ) lập phiếu đề nghị mua vật tư và trình duyệt.

Trưởng PVT xem xét đề nghị. Nếu được chập thuận, phiếu sẽ được chuyển cho nhân viên Phòng PVT thực hiện các bước tiếp theo.

Nhân viên PVT kiểm tra đề nghị (mã hàng hóa của vật tư cần mua, số lượng cần mua, số lượng hiện có trong kho, mục đích sử dụng). Nếu đề nghị hợp lý, nhân viên PVT sẽ tiến hành bước kế tiếp – Mục b. Lựa chọn NCC và thương lượng giá.

B2. Lựa chọn NCC và thương lượng giá:

Chon lua nha cung cap doanh nghiep che bien thuy hai san

Nhân viên PVT sẽ tìm kiếm/lựa chọn NCC và thỏa thuận giá.

Sau bổ sung thông tin NCC và thống nhất giá vào phiếu đề nghị, nhân viên PVT trình Trưởng PVT xét duyệt.

Trưởng PVT xem xét phiếu đề nghị mua vật tư này. Nếu chấp thuận, phiếu sẽ được chuyển đến BGĐ xét duyệt.

Nếu phiếu đề nghị mua vật tư này được BGĐ duyệt, đơn mua hàng sẽ được tạo ra. (Mục c.)

B3. Tạo đơn mua hàng:

Đơn mua hàng được tự động tạo ra với thông tin chi tiết kế thừa từ thông tin trên phiếu đề nghị mua vật tư đó như:

Tên và mã NCC

Tên và mã hàng hóa của vật tư cần mua

Số lượng cần mua

Giá mua (đã đàm phán với NCC và được BGĐ phê duyệt)

Thời gian nhận hàng dự kiến

Kho nhập

quan ly don hang mua nguyen lieu doanh nghiep thuy hai san

B4. Nhận hàng mua về và nhập kho

Khi nhận được thông báo của Nhà cung cấp (NCC) về việc giao hàng, nhân viên PVT sẽ in danh sách hàng nhận từ đơn mua hàng và chuyển cho nhân viên quản lý kho.

Nhân viên quản lý kho sẽ làm thủ tục nhập kho khi nhận vật tư NCC giao theo quy trình quản lý kho.

Sau khi nhập kho, phiếu nhập kho sẽ được chuyển cho Phòng Kế toán (PKT) để đối chiếu với hóa đơn NCC và chuyển cho PVT để cập nhật thông tin.

Nhân viên PVT sẽ cấp phát vật tư cho nhân viên PCĐ theo thủ tục cấp phát vật tư.

quy trinh nhan hang mua doanh nghiep thuy hai san

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.