Lộ trình đầu tư giải pháp ERP như thế nào là hợp lý?

0

chuc nang cac phan he giai phap erpXin mời các bạn xem bài viết rất hay từ Viami về :

Lộ trình đầu tư giải pháp ERP như thế nào là hợp lý?

Nội Dung:
➢ Lộ trình để triển khai ERP
➢ Phương pháp Triển khai thực hiện một hệ thống ERP
➢ Các vấn đề then chốt khi Triển khai thực hiện ERP
➢ Thời gian triển khai thế nào là tối ưu
➢ Quản lý dự án triển khai ERP
➢ Quản lý các Thay đổi và Rủi ro
➢ Chiến lược đào tạo
➢ Quản lý và Bảo trì hệ thống ERP

Chi Tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.