Mô hình tổ chức công ty (Organization Structure) AX, Oracle và SAP như thế nào?

1

Anh chị cho mình hỏi đối với công ty đa nghành nghề như FPT, Hoàng Anh Gia Lai, Trung Nguyên…
Ví dụ:
FPT gồm:
Cấp 1. FPT Việt Nam, FPT Sin, FPT USA, FPT Úc..
Cấp 2: Công FSoft, FIS, Phân phối, Đại học.
Cấp 3: Các chi nhánh của công ty.

Thì khi ứng dụng 1 hệ thống erp trong hệ thống ERp tổ chức này được map vào hệ thống như thế nào? anh chị có thể chia sẽ tổ chức trên hệ thống SAP, Oracle và AX như thế nào không?

Cám ơn anh chị.
Sinh viên ERP.

Comments

comments

 1. Chào bạn,Mô hình tổ chức công ty (Organization Structure):
  1.Với Oracle cơ cấu tổ chức có thể nói là tổ chức hình cây,dùng phép gán theo thứ tự từ cao xuống thấp khi thiết kế hệ thống theo các cấp công ty : Set of Book–>Legal Entity–>Operating Unit (OU)
  Đối với FPT thì mỗi công ty FSOFT, FIS, FDC… là 1 set of book, còn các công ty con bên trong là legal Entity và các chi nhánh là OU
  2. Với Microsoft Dynamics AX có thể nói là tổ chức động (mapping), nếu muốn phân cấp công ty theo cấp 1, 2 và 3 chỉ là công việc nhóm tổ hợp giữa các Company Account. Mỗi Company Account là 1 Legal Entity (đơn vị độc lập) hoặc non-Legal Entity (đơn vị phục thuộc). Mỗi Company Account chứa Full modules, 1 Ledger, fiscal year/calendar, Currency, Chart of Account.
  Company Account là đối tượng tồn tại hoặc khai báo trong AX, có thể là:
  – Domain Company (tồn tại): Tập hợp một nhóm công ty (nhóm các Company Account) theo tên miền
  – Intercompany Company (khai báo): Tập hợp một nhóm công ty có phát sinh các giao dịch nghiệp vụ liên quan lẫn nhau
  – Virtual Company (tồn tại): Tập hợp một nhóm công ty quản lý chung các danh mục (khách hàng, NCC,…)
  – Consolidation Company (tồn tại): Tập hợp một hoặc nhiều công ty có hợp nhất báo cáo tài chính

  3.Một số điểm tương đồng giữa Oracle và AX:

  – Cả 2 hệ thống điều có thể setup Multiple Countries (sites), Multiple Companies, Multiple subsidiaries, Multiple Branches, Where-houses, Locations,…. Group of Companies,…….
  – Cho phép sử dụng multi Ledgers, fiscal year, Calendar, Currency, Chart of Account
  – Cho phép khai báo InterCompany
  – Cho phép thực hiện Consolidation đối với nhiều Subsidiaries, tools for consolidation
  – Cho phép quản lý cơ cấu tổ chức theo mô hình Tổng công ty nhiều cấp, Cấp 1, 2 và 3
  Mua sách tại :


  4.Một số điểm khác biệt:

  – Việc phân cấp trong AX tương đối linh động (không gán các Entity Legal cố định) và có thể thay đổi trong tương lai nếu doanh nghiệp có sự thay đổi về sự phụ thuộc hay không phụ thuộc giữa các Công ty Cấp 2 với các đơn vị cấp 3 (Subsidiaries/Branches) do cơ cấu vốn thay đổi, hoặc có sự di chuyển giữa các đơn vị cấp 3 (Subsidiaries/Branches) với các Công ty cấp 2 (A, B, và C) do mua đi bán lại chẳng hạn…. Các vấn đề phát sinh này trong Ax chỉ việc thay đổi lại nhóm lại tổ hợp Company Account.
  – Cơ cấu tổ chức của AX cho phép mở rộng qui mô linh hoạt khi đơn vị cấp 3 phát triển thành Công ty mẹ trong tương lai, tất là có các đơn vị độc lập/phụ thuộc cấp 4 hoặc thậm chí cấp 5. Việc khai báo này trong AX rất đơn giản, trong khi đó Oracle nếu Oparating Unit (cấp 3) trở thành công ty mẹ sẽ phá vỡ cơ cấu tổ chức này.
  – Quản lý theo Domain Company: Cho phép nhóm các Company Account theo phân quyền người dùng, và quản lý người dùng theo domain của server rất tiện lợi khi khai báo và quản lý users thống nhất giữa domain server và domain AX (1 user name cho 1 người dùng).
  – Consolidation Company không gắn chết các subsidiaries khi khởi tạo Consolidation Company mà tự chọn nhóm Company Account tại thời điểm làm consolidation, tiện dụng khi có phát sinh thêm hay bớt đi các Subsidiaries cần hợp nhất hay không hợp nhất (multiple Choose).
  – AX còn có chức năng Dimension hỗ trợ cho bạn trong quá trình quản lý Cơ cấu Tổ chức (Cost center, Profit Center, Department, Business Unit, Business Area, Region,…

  Vài ý kiến chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.