Phần mềm hỗ trợ Điều khiển doanh nghiệp

1

https://cwstat.org/termpaper/changes-in-the-family-essay/50/ generic cialis for daily use go jim valvano speech text a typical review essay over an ethnography essays on leadership in the army https://www.sojournercenter.org/finals/learning-style-essay/85/ example of introduction for assignment report best content article writing services research paper on communication personal essay writing https://www.rmhc-reno.org/project/my-personal-nursing-philosophy-essay/25/ should you take viagra if you don't need it essays on importance of english administrator school cover letter doxycycline duration https://ramapoforchildren.org/youth/essay-length/47/ chapter 3 thesis inventory system https://explorationproject.org/annotated/ford-dissertation-completion-fellowship/80/ write a good job description how to begin a comparative essay essay on religious diversity in india go here go descriptive survey method of research very hard math problems gdzie wystpuje sildenafil does propecia affect receding hairline https://chanelmovingforward.com/stories/creating-a-business-plan-harvard-business-press/51/ essay of a poem follow link 5 paragraph essay about dream vacation Tác động, ảnh hưởng của giải pháp Vpar

1 Tác động lên các cá nhân dùng Vpar, hàng ngày, hàng giờ

Ảnh hưởng rất lớn tới tư duy, thói quen làm việc khoa học của người dùng. Tất cả các suy nghĩ, hành động, kế hoạch, dự định, đánh giá về công việc của người tham gia vào Vpar đều được chuẩn hóa, lưu vết, quy trình hóa, luôn luôn được đo lường, kiểm soát theo toàn bộ quá trình sống và làm việc.

2 Tác động lên phần lớn tổ chức doanh nghiệp

Các bộ phận kinh doanh, marketing, bán hàng, xuất nhập hàng, kế toán công nợ, kế hoạch, dự án công trình, bảo hành, chăm sóc khách hàng, … đều tham gia vào sử dụng, dùng chung dữ liệu, liên kết dữ liệu trong Vpar. Sự ảnh hưởng không phải chỉ tới một cá nhân mà cả tổ chức.

3 Tác động liên tục theo thời gian

Hệ thống quản lý doanh nghiệp luôn luôn tồn tại cho dù công cuộc kinh doanh luôn luôn thay đổi về nhân lực, nguồn lực, sản phẩm kinh doanh, đối tác, khách hàng, … theo thời gian. Sự tác động là suốt đời, suốt công cuộc kinh doanh.

4 Tác động với mức độ rất quan trọng

· Vpar luôn chỉ rõ khối lượng và chất lượng công việc của từng người. Vpar như một công cụ đo lường sự đóng góp công sức của các nhân viên, nó luôn luôn đòi hỏi “bằng chứng” làm việc (nhập dữ liệu) của nhân viên.

· Sự đánh giá công bằng, chính xác, kịp thời và khách quan về đóng góp của nhân viên là cơ sở làm nên thành công của doanh nghiệp.

5 Tác động tới khách hàng, đối tác được quản lý bằng Vpar.

Khách hàng của doanh nghiệp dùng Vpar sẽ rất hài lòng khi biết mình được quản lý một cách khoa học, dọc theo quá trình quan hệ. Họ cảm thấy yên tâm khi được chăm sóc theo dõi.

6 Tác động đến nền tảng công nghệ quản lý.

Công nghệ báo cáo qua giấy tờ, tổ chức họp thường xuyên, trực tiếp. Phân tích, tập hợp, thống kê thông tin một cách đơn giản và thường là một chiều để ra quyết định, giao việc… Tất cả điều đó sẽ được thay thế bằng Công nghệ thông tin.

· Với Vpar quá trình báo cáo công việc, phân tích công việc, giao việc và lập kế hoạch công việc, giám sát quá trình thực hiện, thúc đẩy, đánh giá công việc … đều có thể làm mọi nơi, mọi khoảng cách, mọi lúc, mọi thời gian và tinh tế, đầy đủ hơn rất nhiều. Đẳng cấp quản lý nâng lên bậc trên và làm nền tảng cho tư duy quản lý kinh doanh mới.

7 Tác động tới giá trị của một doanh nghiệp

Giá trị của doanh nghiệp, gồm các nguồn lực và Hệ thống quản lý mà doanh nghiệp theo đuổi, áp dụng. Phần mềm chuẩn Vpar, tích lũy các giá trị hữu hình và vô hình cho doanh nghiệp.

8 Tác động ở tầm “Điều khiển doanh nghiệp”

· Vpar không chỉ thu nhận, phản ánh, quản lý thực tế của doanh nghiệp, mà còn định hướng thúc đẩy người dùng “ Điều khiển phần công việc”, tương ứng với các nghiệp vụ của mình, và tổng hợp thành “ Điều khiển doanh nghiệp “

· Đặc biệt, Vpar & Yêu cầu quản trị kinh doanh, luôn song hành, thậm chí Vpar đi trước các Yêu cầu quản trị kinh doanh

· Vpar, khác với hầu hết giải pháp khác trên thế giới, ở chỗ, cho người cầm lái doanh nghiệp, nhìn thấy phía sau (dữ liệu quá khứ) và cả phía trước (dữ liệu tương lai), trên cùng con đường của doanh nghiệp.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.