Phần Mềm quản lý công ty dược tổng thể – MKV ERP Pharma

0

Phần mềm quản lý công ty dược tổng thể sẽ hỗ trợ ban giám đốc quản lý các hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả khi đi công tác xa.

good essay doc morris viagra 100mg my insurance wont pay for nexium essay writing on terrorism in india see url source link see thesis in mechanical engineering pdf https://bigsurlandtrust.org/care/boys-taking-viagra/20/ go to link https://www.sojournercenter.org/finals/in-essay-form/85/ source url rx without prescription in canada https://zacharyelementary.org/presentation/opinion-essay-about-school-uniform/30/ click https://www.rmhc-reno.org/project/aqa-creative-writing-coursework/25/ paper checker tumblr good morning song viagra song see mankind viagra price https://idahohighcountry.org/college/anthem-essay-contest-2010/30/ viagra angeles philippines databases coursework project presentation argumentative essay refutation examples are plays italicized in essays buying viagra onoline viagra und cialis zusammen viagrageneric tk cialis bathroom the study of paper source link * Ưu điểm của phần mềm:

 • Phần mềm được thực hiện theo công nghệ ứng dụng web, ban giám đốc có thể sử dụng phần mềm ở mọi nơi có mạng internet.
 • Quản lý được nhiều cơ sở/ chi nhánh của công ty.
 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giảm thao tác cho người sử dụng.
 •  Các chức năng có thể thêm bớt cho phù hợp với yêu cầu của người dùng.

* Chức năng của phần mềm:

I. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KẾ TOÁN:

1. Hệ thống các danh mục.

 • Danh mục tài khoản.
 • Danh mục kho.

2. Kế toán kho.

 • Nhập kho
 • Các báo cáo NXT kho.

3. Kế toán bán hàng.

 • Định nghĩa bảng giá & chiết khấu theo từng kênh riêng biệt.
 • Mã vạch theo khách hàng (nếu có)
 • Doanh số bán theo khách hàng, nhân viên.
 • Tìm kiếm nhanh sản phẩm.
 • Quản lý theo từng kênh tương ứng.
 • Doanh thu thuần + chi phí theo kênh.
 • Bán hàng xuất hóa đơn gồm hàng, sl, đơn giá, thành tiền, số lô, hạn dùng.
 • Chiết khấu theo khách hàng/ theo từng nhân viên kinh doanh.
 • Các báo cáo bán hàng, doanh thu.
 • In hóa đơn thu tiền cho khách hàng.

4. Kế toán phải thu.

 • Tăng/giảm nợ phải thu.
 • Các báo cáo chi tiết / tổng hợp công nợ phải thu.

5. Kế toán công nợ

 • Tăng/giảm nợ phải trả.
 • Các báo cáo chi tiết / tổng hợp công nợ phải trả.
 • Đối chiếu công nợ KH, NCC.
 • Công văn đòi nợ+ hợp đồng.
 • Cho biết số đợt đòi nợ tương ứng.

6. Kế toán tiền mặt.

 • Thu/chi hóa đơn.
 • Thu/chi khác.
 • Các báo cáo chi tiết tiền mặt.
 • Thanh toán công nợ KH, NCC
 • Thanh toán theo hóa đơn hoặc theo chi tiết từng sp của hóa đơn.
 • Định nghĩa tỷ giá hằng ngày.
 • Xuất report theo tiền VND, USD, Euro.
 • Quản lý các khoản chi phí theo đối tượng bán hàng.

7. Kế toán ngân hàng.

 • Thanh toán lương cho nhân viên.
 • Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.
 • Các báo cáo chi tiết ngân hàng.

8. Kế toán tài sản cố định.

 • Danh mục tài sản cố định.
 • Tính khấu hao TSCĐ.
 • Tăng/giảm TSCĐ.
 • Thanh lý/nhượng bán TSCĐ.
 • Các báo cáo TSCĐ.

9. Kế toán tổng hợp.

 • Các nghiệp vụ kế toán phát sinh khác.
 • Quản lý kỳ kế toán.
 • Các báo cáo tổng hợp.

10. Báo cáo thuế.

 • Báo cáo thuế VAT đầu vào.
 • Báo cáo thuế VAT đầu ra.

11. Báo cáo tài chính.

 • Bảng cân đối tài khoản.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đơn vị (pp trực tiếp).

II. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ:

1. Quản lý trước tuyển dụng

2. Chức năng quản lý hồ sơ nhân viên

3. Quản lý vi phạm nội quy

4. Quản lý tài sản

5. Quản lý chi phí

6. Quản lý đào tạo

7. Quản lý năng lực nhân viên

8. Tính lương

9. Quản lý công văn

10. Hệ thống báo cáo

III. QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU:

1. Quản lý hợp đồng

2. Theo dõi hàng nhập khẩu

3. Báo cáo

IV. CHỨC NĂNG QUẢN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:

1. Quản lý hội viên

2. Quản lý đối tác:

3. Quản lý khách hàng

V. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ LOGITICS :

1. Quản lý danh mục

2. Nhập xuất thuốc

3. Quản lý hàng tồn kho

4. Quản lý kệ kho

5.  Quản lý đơn đặt hàng

6. Quản lý công nợ

VI. QUẢN LÝ KINH DOANH: 

1. Quản lý kênh phân phối

2. Quản lý thông tin khách hàng của từng kênh phân phối

3. Quản lý hợp đồng của từng khách hàng.

4. Quản lý đơn đặt hàng

5. Công nợ

VII. BÁO CÁO:

 • Danh sách phiếu nhập kho
 • Danh sách phiếu xuất kho
 • Danh sách phiếu chuyển kho
 • Báo cáo thuốc tồn kho, quá hạn sử dụng, lô sản xuất …
 • Báo cáo chi tiết thuốc mua vào và bán ra.
 • Báo cáo thuốc bán ra theo khách hàng…
 • Báo cáo thuốc sắp hết hạn.
 • Báo cáo tiền thu, tiền chi trong ngày, tuần, quý, tháng, theo khoảng thời gian ….
 • Xem tình hình tồn kho hiện thời theo từng mặt hàng trong kho.
 • Báo cáo doanh số, lợi nhuận theo ngày, tháng, năm.
 • Báo cáo công nợ
 • Tổng hợp nhập – xuất – tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo doanh thu
 • Các báo cáo về doanh số bán hàng
 • Báo cáo chứng từ thu chi
 • Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Phân tích lãi lỗ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.