Phần mềm quản lý Nhà hàng Bar Cafe Karaoke

0

Giúp doanh nghiệp giải quyết được hết tất cả những gì mà bạn – một người quản lý nhà hàng quan tâm.

phan mem quan ly nha hang quan anCác chức năng chính của phần mềm quản lý nhà hàng bar cafe karaoke – ResPro:
Phân hệ Quản lý dòng tiền:

 • Cho phép theo dõi tồn quỹ ngay tại thời điểm xem báo cáo.
 • Cho phép theo dõi thanh toán thu – chi tiền mặt theo các loại đối tượng chi tiết khác nhau.

Phân hệ Quản lý mua hàng hoá:

 • Quản lý thông tin Nhà cung cấp.
 • Quản lý hoá đơn mua hàng, nhận hàng, xuất hàng trả lại hàng, công nợ phải trả.

Phân hệ Quản lý bán hàng:

 • Nhập Order món ăn.
 • Quản lý thông tin liên quan đến khách hàng, đối chiếu với hoá đơn bán hàng và công nợ phải thu.
 • Phân hệ bán hàng cho phép nhập, xử lý chính sách giá và chiết khấu, hàng trả lại…

Phân hệ Quản lý công nợ:

 • Quản lý khách hàng, phân loại khách hàng theo những cấp độ khác nhau.
 • Theo dõi công nợ dựa trên các báo cáo chi tiết công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp.

Phân hệ Quản lý kho:

 • Quản lý thông tin nguyên vật liệu, hàng hoá và kho tương ứng, giao dịch kho như nhập, xuất kho,…
 • Cho phép theo dõi tồn kho tức thì ngay tại thời điểm xem báo cáo.
 • Cho phép in phiếu xuất – nhập, thẻ kho.

Phân hệ tập hợp quy cách cấu thành món ăn:

 • Theo dõi, tập hợp tất cả số lượng để lập công thức phân bổ nguyên liệu cấu thành món ăn.

Những ưu điểm của tính tích hợp của hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng bar cafe karaoke cho phép người sử dụng:

 • Nhập dữ liệu một lần đối với các giao dịch, tránh thiếu sót hay sai lệch dữ liệu giữa các phòng ban như dữ liệu giữa quản lý mua hàng và kế toán công nợ phải trả, giữa bán hàng và doanh thu…
 • Cho phép truy vấn sâu các giao dịch: Hệ thống cho phép hiển thị các giao dịch tổng hợp trên Sổ cái nhưng có thể truy vấn sâu thông tin chi tiết đến từng nghiệp vụ phát sinh như hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho, yêu cầu mua hàng. Khả năng truy vấn sâu cho phép người sử dụng kiểm soát được nguồn gốc các giao dịch.
 • Khả năng tự động hóa nhiều tác vụ: Cho phép các tính năng tạo tự động như từ quản lý tình hình mua hàng có thể tạo tự động Invoice cho kế toán.
 • Chia sẻ nhiều thông tin chung tránh sự chồng chéo và lặp lại các thông tin liên quan đến nhiều phòng ban như thông tin Khách hàng được chia sẻ cho phân hệ Bán hàng và kế toán công nợ phải thu, thông tin Nhà cung cấp chia sẻ cho các phân hệ Mua hàng và kế toán công nợ phải trả, Mã hàng hóa chia sẻ trong toàn bộ hệ thống…

Các quy trình chủ yếu trong hệ thống sản phẩm phần mềm quản lý nhà hàng bar cafe karaoke – ResPro:
1. Quy trình quản lý từ order món ăn đến thu tiền:
Quy trình Từ order món ăn đến thu tiền của ResPro hỗ trợ tự động hóa quy trình bán hàng của doanh nghiệp, giúp việc kiểm soát các bước của quá trình được chặt chẽ hơn cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý.

Quy trình:
Theo dõi thông tin xuyên suốt từ khi nhận order món ăn cho đến khi phục vụ món ăn cho khách hàng, lập hoá đơn bán hàng, thu tiền và hạch toán kế toán.

Bán hàng:
Quản lý các order món ăn, phần này cho phép nhà hàng lưu trữ tất cả các thông tin đơn hàng bao gồm các thông tin như: hàng bán, số lượng, đơn giá, …

Kho hàng:
Chức năng này cho phép nhà hàng quản lý tốt hơn thông tin hàng tồn kho, người quản lý dễ dàng biết được trong kho hiện còn bao nhiêu hàng, bao nhiêu hàng còn lại có thể bán được. Chức năng này còn cho phép bộ phận “Công tiêu” có thông tin để lên kế hoạch sản xuất sát với yêu cầu quản lý và lượng khách hàng của Nhà hàng.

Phục vụ món ăn:
Chức năng giao hàng cho phép theo dõi thông tin liên quan đến việc phục vụ món ăn cho khách hàng. Thông tin kết quả của quá trình này là món ăn đã được bếp chế biến và phục vụ khách hàng.

Tạo hóa đơn bán hàng và thanh toán:
Cho phép tạo hóa đơn bán hàng tự động theo các thông tin trên order Khách. Đồng thời hệ thống cũng thực hiện việc thanh toán (thu tiền) khi khách hàng trả tiền xuất ăn.

Báo cáo tổng hợp:
Tất cả các giao dịch phát sinh trong quá trình bán hàng như xuất kho, hóa đơn và thanh toán, nhập kho đều được tự động tổng hợp lên các báo cáo.

2. Quản lý kho, nguyên liệu và hàng hóa
Giải pháp phần mềm quản lý nhà hàng bar cafe karaoke – ResPro cung cấp phân hệ quản lý kho có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lí kho phức tạp với nhiều kho vật lý và nhiều chủng loại hàng hóa, vật tư khác nhau.

Tổ chức kho:
Tính năng này cho phép doanh nghiệp thực hiện việc khai báo hệ thống kho cho nhà hàng. Tính năng này cho phép chia sẻ thông tin liên quan đến hàng tồn kho trong các kho khác nhau cho người có quyền sử dụng.

Thuộc tính hàng hóa:
Phần này cho phép doanh nghiệp khai báo danh mục hàng hóa, các trạng thái và thuộc tính của hàng hóa, các phân loại đa dạng phục vụ cho công tác quản trị.

Kế hoạch và kiểm soát:
Cho phép doanh nghiệp khai bao các quy tắc kiểm soát như số lượng tối thiểu – tối đa hàng tồn kho (tránh việc tồn kho ngoài ý muốn) để tạo các yêu cầu mua nguyên liệu khi nguyên liệu thiếu hoặc cảnh báo khi hàng hóa quá nhiều so với yêu cầu quản lý.

Giao dịch:
Phân hệ quản lý kho tích hợp chặt chẽ với phân hệ Mua hàng và xuất bán món ăn để thực hiện các giao dịch kho như: nhận hàng, kiểm tra chất lượng – trả hàng (nếu không đạt chất lượng), nhập vào kho, chuyển kho (khi có giao dịch chuyển kho), xuất hàng cho việc bán hàng.

Hạch toán:
Các giao dịch xuất, nhập, điều chuyển, nhận và xuất hàng trả lại đều phát sinh bút toán hạch toán kế toán tư động và được cập nhật vào phần mềm.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.