Phương pháp luận triển khai dự án ERP Oracle- AIM

0

AIM (Application Implementation Method) là một trong những phương pháp do hãng về cơ sở dữ liệu và giải pháp ứng dụng hàng đầu thế giới Orcale đưa ra nhằm phục vụ cho việc triển khai hệ thống với sản phẩm Oracle Applications.AIM gồm 6 pha: Khảo sát, phân tích, thiết kế giải pháp, xây dựng, chuyển đổi hệ thống cuối cùng bàn giao sản phẩm

go to link https://www.cochise.edu/academic/do-a-lot-of-college-students-buy-essays-online/32/ essay of toefl source link essay writer reddit https://scfcs.scf.edu/review/antigone-thesis-statement/22/ help me do my assignment watch higher education essay topics before and after viagra puedo tomar viagra para durar mas follow site qui a essaye levitra princeton review homework help long term causes of ww1 essay https://sigma-instruments.com/sildenafil-and-kidney-15133/ research paper brainstorming go to link how to write a easy essay how to be a good essay writer harvard thesis binding http://snowdropfoundation.org/papers/public-relations-resume-entry-level/12/ https://eagfwc.org/men/viagra-singapore-gp/100/ statutory interpretation essay viagra for females http://bookclubofwashington.org/books/how-to-write-a-good-history-essay/14/ get link https://pacificainexile.org/students/higher-history-extended-essay/10/ existentialism essays guide to writing academic essays find a resume writer communication skills assignments 1.Pha Khảo sát

Trong thời gian khảo sát thực hiện việc lập kế hoạch dự án, xem xét chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hiểu các quy trình nghiệp vụ, và đánh gía tính khả thi của công việc dưới hạn độ thời gian, nguồn lực và ràng buộc chi phí.  Điều quan trọng là xây dựng một kế hoạch khả thi và giới thiệu nguyên tắc làm thế nào để đơn vị thực hiện được nhiệm vụ này.  Thiết lập phạm vi ban đầu trong công việc triển khai ứng dụng mang lại cho nhóm điểm liên quan chung và cách liên kết.  Chiến lược, nhiệm vụ, và cách thực hiện là giới hạn cho mỗi pha của AIM, cung cấp chính cho kế hoạch dự án

Kết quả là định ra nghiệp vụ sẽ phát sinh và yêu cầu hệ thống, đề xuất mẫu nghiệp vụ tương lai, và giới hạn của ứng dụng hiện tại và thông tin kiến trúc kỹ thuật.  Các thông tin được nhóm lại cung cấp đầu vào cho các hành động tiếp theo theo thứ tự thực hiện các pha.  Nhóm dự án xem xét tài chính, hoạt động, kỹ thuật và các tiến trình quản trị và tổ chức hội thảo đầu nhóm để giới thiệu từ các nhân viên của đơn vị triển khai để xác nhận tất cả các sự hiểu biết trên và chấp nhận các yêu cầu nghiệp vụ chi tiết.  Tất cả các yêu cầu nghiệp vụ được nhóm cùng với kế hoạch xử lý các tiến trình tương lai.  Chia sẻ và hiểu chính xác những yêu cầu này là nhân tố rất quan trọng mang lại thành công cho dự án.

2.Pha phân tích

Trong suốt thời gian thực hiện pha, nhóm dự án phát triển kịch bản yêu cầu nghiệp vụ dựa trên kết quả của pha khảo sát dùng để ước định mức phù hợp giữa yêu cầu nghiệp vụ chi tiết và các chức năng chuẩn của ứng dụng và cung cấp giải pháp mới cho việc phát triển.

Kiểm tra sự thực hiện của hệ thống, nhóm dự án tạo mẫu cho việc kiểm tra cho các tính năng của hệ thống mới.  Những mẫu này thông thương đề cập đến nhóm các xử lý nghiệp vụ quan trọng với các chức năng chính  và các giao dịch.

Cuối cùng, chiến lược chuyển đổi được phát triển cho việc chuyển đổi hệ thống từ hiện tại sang hệ thống sản phẩm mới.

3.Pha Thiết kế giải pháp

Mục tiêu chính của pha thiết kế giải pháp là phát triển thiết kế chi tiết cho hệ thống mới để thực hiện các nghiệp vụ tương lai.  Trong suốt quá trình của pha, các thành viên nhóm dự án tạo tài liệu chi tiết của thủ tục nghiệp vụ.

4.Pha Xây dựng

Viết mã chương trình và kiểm tra tất cả các customizations và các phần mềm ứng dụng khác, chứa đựng mở rộng ứng dụng, chuyển đổi dữ liệu, và giao diện được thực hiện trong pha này. Kiểm tra nghiệp vụ hệ thống là làm cho hợp lý giữa các chức năng và các yêu cầu nghiệp vụ.

5.Pha Chuyển đổi hệ thống

Trong suốt thời gian chuyển tiếp, nhóm dự án xây dựng hệ thống mới cho tổ chức. Tất cả các nhân tố của việc triển khai dự án phải được đồng thời chuyển đổi thành công sang hệ thống thật. Nhóm dự án đào tạo người sử dụng trong khi nhóm kỹ thuật thiết lập cấu hình cho môi trường sản xuất thật và thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

6.Pha Sản phẩm

Giai đoạn sản phẩm được bắt đầu ngay khi sử dụng sản phẩm.  Nó đánh dấu pha cuối cùng của việc triển khai và bắt đầu chu kỳ hỗ trợ hệ thống.  Một tập các công việc tinh chỉnh và đo lường họat động hệ thống được thực hiện trong pha cuối cùng này.  Nhân sự công nghệ thông tin thực hiện để nhanh chóng ổn định hệ thống thật mới và bắt đầu quy trình bảo trì bình thường.  Chúng cung cấp hỗ trợ tiếp theo trong chu kỳ sống sản phẩm.  Trong thời gian thực hiện pha này, nhóm dự án so sánh những kết quả thật với mục tiêu của dự án đã lập và xác định phải chăng sự cải tiến đã được xác lập.  Kiểm soát sự tinh chỉnh hệ thống bắt đầu để tối giản tác động tới người sử dụng.  Cuối cùng, khởi động sơ bộ lập kế hoạch của nghiệp vụ tương lai và đinh hướng kỹ thuật của công ty.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.