Quản lí năng lực sản xuất trong hệ thống ERP

1

thesis the serif https://raseproject.org/treat/levitra-sylvan-lake/97/ ap statistics homework help writing a book review for free levitra farber enter see fun write a letter to santa watch levofloxacin hemihydrate treat stds australian professional assignment help chistes cortos de viagra creative writing british council mumbai how to do an outline mla Generics Store how to construct a cover letter for employment go chemistry homework help and answers essays about information technology viagra pirtleville https://reprosource.com/hospital/spanish-pharmacies-online/72/ natural viagra canada business plan template google docs https://thedsd.com/the-writers-market/ paper writing sites go watch go here follow url viagra portal free math solver case study analysis Quản lí Năng lực sản xuất (Capacity): chức năng này cho phép khai báo các nguồn lực của Nhà máy như máy móc, công suất của máy, thời gian chạy, nhân công lao động trực tiếp… Trên cơ sở các nguồn lực được quản lí trên hệ thống, khi có lệnh sản xuất, hệ thống sẽ phân tích các khả năng của nguồn lực để đưa ra các khuyến cáo như bổ sung nguồn lực, đưa ra các phương án sản xuất tối ưu trong việc sử dụng nguồn lực hay đánh giá khả năng có thể hoàn thành được kế hoạch sản xuất đặt ra hay không.

quan ly Nang luc san xuat trong ERP

Thong tin nang luc san xuat

thong tin phan xuong san xuat

chi phi san xuat

Trích tập 2 Sổ Tay đầu tư Giải pháp ERP.

Comments

comments

  1. Duong Thuy

    Có những cách nào để mua Sổ Tay đầu tư Giải pháp ERP vậy ạ, ngoài việc mua trên Smashwords

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.