Nghiệp vụ nhập kho và các bút toán định khoản

1

go to site https://www.cei.utah.edu/wp-content/blogs.dir/15/files/2013/?speech=essay-questions-the-kite-runner resume help ct go to site thesis on e marketing pdf viagra and diving define globalization essay essay hell cialis tv commercial 100 mg celis source link free research papers in marketing thesis kenotariatan go to link source url follow link poverty and famines an essay on entitlement and deprivation 1981 https://greenechamber.org/blog/popular-college-essay-proofreading-for-hire-us/74/ http://v-nep.org/classroom/case-analysis-in-marketing/04/ see url https://ramapoforchildren.org/youth/purchase-written-essay-papers-online/47/ prezzo confezioni viagra viagra lincoln go to site best paper editor service for mba undergraduate history essay viagra chino venta essay checker source site controindicazioni al cialis https://teleroo.com/pharm/why-is-clomid-use-for/67/ against christianity essay other state war warfare 1.   Nhập kho vật tư, hàng hóa mua đang đi đường

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Cuối kỳ kế toán trước, vật tư, hàng hóa được mua nhưng chưa về nhập kho, kế toán mua hàng sẽ hạch toán hàng mua đang đi đường.
 2. Sang kỳ kế toán tiếp theo, khi hàng về nhân viên kinh doanh đề nghị nhập kho
 3. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho cho hàng mua đi đường, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
 4. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

B.   Định khoảnnghiep vu va cac but toan hach toan nhap kho

Nợ TK 152, 156…                 (Giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho)
Có TK 151                      (Hàng mua đi đường)

2.   Nhập kho thành phẩm

 A.  Mô tả nghiệp vụ

 1. Đối với những vật tư, hàng hóa, thành phầm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho.
 2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
 3. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

B.   Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156…         (Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho)
Có TK 154                      Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

3.   Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

A.   Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Quá trình sản xuất kết thúc, nguyên vật liệu xuất ra thừa cần nhập lại kho để bảo quản, bộ phận sản xuất đề nghị nhập kho nguyên vật liệu thừa
 2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
 3. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

B.   Định khoản

Nợ TK 152                           Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 621, 623, 627…

4.   Nhập kho hàng bán trả lại

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại
 2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho
 4. Kế toán ghi sổ kế toán kho.

B.   Định khoản

Nợ TK 154, 155, 156…
Có TK 632                      Giá vốn hàng bán

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.